Duchovný vývoj


Duchovný vývoj je cesta k dokonalosti, akú sa nám pokúsil vysvetliť Kristus.

Všetko čo robíme, čo prežívame, naše trápenie a rôzne životné situácie nám pomáhajú v našom duchovnom vývoji. Či sa človek rozhodne správne alebo nesprávne, pomôže niekomu alebo ublíži niekomu, všetky jeho činy mu pomôžu k duchovnému vývoju. Rozdiel je v tom, že niekto má kvôli svojmu zmýšľaniu ťažšiu a niekto ľahšiu osudovú cestu.

Teraz chvíľu pouvažujme. Zrejme najlepšou motiváciou k tomu, aby človek na sebe pracoval, je jeho utrpenie. Ak je človek šťastný a nemá žiadne problémy, či už zdravotné, finančné, rodinné a pod., tak je so sebou spokojný a nevidí dôvod niečo na sebe alebo svojom živote meniť. Potom iba „spí“ a prežíva stav „blaženosti“. Čiže sa možno opíja, poľuje, inak zabáva sa, proste si užíva. Veď je všetko v poriadku. Neskôr môže mať to šťastie, že pochopí, že napriek tomu nie je šťastný. Som presvedčený, že nikto nie je dokonale šťastný, kto v sebe nevypestoval pravú lásku k Bohu – čiže, kto nemiluje Boha na prvom mieste a preto aj necíti Lásku, akou ho Boh miluje. (NZ – keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol – 1kor13,2;  Kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden – matuš10,37)

Kto bude mať záujem na jeho duchovnom vývoji? Temné sily? Veď tie podľa tvrdení rôznych náboženských spoločností ťahajú ľudí na svoju stranu. Prečo by chceli, aby sa človek vyvíjal? Preto by mali človeku umožniť také podmienky, aby zabudol na Boha a „priľnul k hmote“. Nechcú, aby ľudia dosiahli „Kráľovstvo Božie“. Dúfam, že to veľmi nezamotám, keď sa zamyslím nad tým, či temné bytosti môžu robiť, čo si zmyslia. Odpoveď budeme hľadať v Biblii. Čo je zlo? Boh je predsa nad všetkým, nad dobrom aj nad zlom. Ak by chcel, zlo zničí. Lenže ak by neexistovalo zlo, nebolo by utrpenie a človek by sa nedostal do „cieľa“. Kto by zakaždým „spáča kopol do zadku“, aby sa prebral? Dobré bytosti prídu na pomoc iba na prosbu. Nebudú sa vnucovať a tak nerešpektovať slobodnú vôľu človeka. A prečo by ich ten človek vôbec mal prosiť o pomoc, ak má sa dobre a má všetko, na čo si zmyslí? Prečo je vôbec tma? Lebo nejaký hmotný predmet bráni prieniku svetla. Keby nebolo hmoty, zrejme by nebola tma, iba svetlo……

Podľa biblického príbehu z knihy Jóbovej prišli synovia Boží k Hospodinovi a prišiel aj Satan. Zaujímavé však je, že aj Satan mal otvorené dvere pred Hospodinom a môže „z temnoty vystúpiť až do Božskej sféry“? V tomto príbehu máme odpoveď na otázku, či mohol Satan robiť, čo chcel. Odpoveď: Satan dostal súhlas od Hospodina ublížiť Jóbovi a Satan mu ubližoval, ale iba v medziach Hospodinovho súhlasu. Čiže neprekročil pokyny… Spravte si preto vlastný názor, zamyslite sa. Nechcem Vám vnucovať svoje názory, preto aj nejdem hlbšie do rôznych tém na týchto stránkach.

Všimli Ste si, čo Jób povedal svojim priateľom, keď si vylieval srdce po nešťastiach, ktoré ho postihli? Jób 3,25: „Lebo pred čím som sa strachom chvel, to ma postihlo a čoho som sa strachoval, to ide na mňa.“ Táto veta potvrdzuje opäť to, o čom som písal v téme „Sila myšlienky“.

Teraz prejdime konečne ku koreňu veci. Počas života stále pracujeme na svojom duchovnom vývoji hlavne zásluhou utrpenia. Nepoznám osobne človeka, ktorý by nikdy netrpel a iba si užíval života. Ale počuť aj názory od ľudí, ktorí si mylne myslia, že ten miliardár alebo politik má bezproblémový život. Myslím, že sa netreba na to pýtať žiadneho miliardára alebo politika, stačí sa dokonale vžiť do ich situácie a potom sa dá pochopiť, že on naše problémy zrejme vážne nemá a nepozná, ale má problémy celkom iné a väčšinou väčšieho rozsahu. Oveľa viac sa bojí ako bežný človek, lebo oveľa viac môže stratiť ako bežný človek. Stále je prenasledovaný, kontrolovaný a pod. Ak bol premiér a potom nie je, myslíte si, že je šťastný, že bol a už nie je. Nás to však trápiť nemusí.

Ak trpíme, lebo máme problém, mali by sme sa zamyslieť, kde sme spravili chybu. Ľudia, ktorí si chcú ešte väčší problém vytvoriť, namiesto toho, aby hľadali chybu v sebe, hľadajú chybu za svoj problém v druhých. To znamená, že stále nepochopili „duchovné zákony“.

Cieľom našej cesty je dokonalosť našej bytosti. Kedy bude naša bytosť dokonalá? Pokúsim sa odpovedať zjednodušene. Človek, ako bytosť, okrem iných zložiek, má fyzické telo, ktoré je schránkou pre dušu a ducha. Duch je nesmrteľná dokonalá nehmotná energia pochádzajúca od Boha. Duša zatiaľ nie je dokonalá, lebo je to jemnohmotná energia, ktorú formujeme sami od začiatku nášho bytia mimo Boha. Čiže od čias, kedy sme sa odlúčili od Boha. Opakujem, že to všetko laicky zjednodušujem a skracujem. Čiže duša je zložená z našich kvalít, skúseností, vlastností… Náš Duch vie, čo je správne. Duša to ešte nemusí vedieť, v nej sú zakorenené aj naše spiace alebo podvedomé vlastnosti, ktoré „vybuchnú“ pri rôznych situáciách, kedy myseľ a vôľa ich nedokáže zastaviť. O dokonalosti možno hovoriť vtedy, ak dušu vyvinieme na takú čistú vysokú úroveň, že môže dôjsť k „svadbe ducha a duše“. Lenže duša sa musí zbaviť všetkých negatívnych vlastností a čím bude čistejšia, tým viac aj bude pokúšaná a skúšaná Satanom, tak ako bol Kristus pokúšaný na púšti. Ak je človek na nižšej úrovni, nepotrebuje byť takto pokúšaný, lebo nezvláda ani bežné pokušenia života – napr. využije možnosť ukradnúť, oklamať, zviesť, podplatiť a pod. Lenže ak sa zbaví závislosti na hmotných veciach, takéto pokušenia na neho už neplatia a prechádza do vyššieho levelu. Vedľajším produktom čistoty duše je aj dozretie jemnohmotných orgánov. Preto sa človek môže stať napríklad jasnovidným. A tu už prichádzajú iné skúšky. Na aký účel bude využívať jasnovidnosť? Zneužije ju? Podobne, ako pokúšal Satan Ježiša, aby premenil kameň na chlieb.

Preto tvrdím, že stále hľadajme chyby v sebe a nie v iných, pretože inak sa nebudeme vyvíjať. Ak si nepriznáme vlastné chyby, nevieme čo zlepšovať. Preto sa pozorujme, prípadne sa spýtajme priateľov, nech nám pomôžu nájsť naše negatívne vlastnosti, ktoré si sami neuvedomujeme. Ako pracovať na negatívnych vlastnostiach vysvetlím v ďalšej časti.

Vrátim sa ešte na chvíľu k tým schopnostiam, aby som Vás nepomýlil. Pozor, ak niekto je jasnovidný, nemusí to znamenať, že ten človek je vyspelá čistá bytosť. Tieto schopnosti sa dajú získať aj iným spôsobom, ako čistým prirodzeným spôsobom. Napríklad aj po prežití klinickej smrti sa v človeku často objavujú takéto schopnosti. Preto môžu byť aj na škodu, ak človek nie je pripravený na túto schopnosť a narobí viac zla ako dobra a to ako pre seba, tak aj pre iných.

Minne

Reklamy

31 komentárov

 1. Posted by valery on 16. februára 2010 at 22:53

  Veľmi sa mi páči ten článok. Až nedávno som si uvedomila, že konečne rozumiem tomu, čo som ako dieťa prudko odmietala. “Koho Boh miluje, toho krížom navštevuje.”

  Odpovedať

  • Posted by Beata on 12. marca 2010 at 21:16

   Máš pravdu Valery, málokto v živote pochopil vetu: “…len cez utrpenie sa dá dostať do neba…” Toto preferoval aj farár z Arsu – Ján Mária Vianney. Vždy hovorieval:”Zabúdate na slová Spasiteľa, ktorý povedal:Syn môj, ak ma budeš chcieť nasledovať, vezmi svoj kríž a nasleduj ma…Všetci nesieme svoj kríž …raz je to choroba alebo chudoba, inokedy ohováranie alebo osočovanie, potom strata majetku prípadne ťažká choroba…Zabudli ste vari, že krstom ste prijali kríž, ktorý môžete zanechať až po smrti a ktorý je zároveň kľúčom na otvorenie nebeskej brány? Netrápte sa preto, je to dobré znamenie, že kráčame po ceste, ktorá vedie do neba…Strach z krížov je naším veľkým krížom. Väčšina ľudí sa k svojim krížom obracia chrbtom a uteká pred nimi. No čím viac utekajú, tým viac ich kríž prenasleduje. Kríž je darom, ktorým dobrý Boh obdarúva svojich priateľov. Kríž nesený pokorne a bez únikov k sebaláske, ktoré len zväčšujú bolesti, nie je viac krížom ani utrpením. Kríž je lampa, ktorá osvetľuje nebo i zem. ”
   Minne , fakt krásny článok 😀 , ďakujem…Správne si napísal: “stále hľadajme chyby v sebe a nie v iných, pretože inak sa nebudeme vyvíjať. Ak si nepriznáme vlastné chyby, nevieme čo zlepšovať. Preto sa pozorujme, prípadne sa spýtajme priateľov, nech nám pomôžu nájsť naše negatívne vlastnosti, ktoré si sami neuvedomujeme.” …

 2. Minne prosím vymaž Pinqbacks k môjmu článku, neviem prečo naskočilo prepojeníe, aj keď som to vypla.

  Tento koment patrí k článku Kristus a Anjeli.

  Každý si z článku niečo vezme, čo potrebuje. Ja som si z toho vzala dosť, pretože dosť vecí sa ma z toho týka. Aj Keď tie bytosti, čo sú stále pri mne sa bránia, že nie su žiadny padlí anjeli , ani entity a za svojím archanjelstvom si stoja. Je mi to jedno, čím sú.

  Človek musí isť naozaj postupne vo svojom duchovnom živote aby správne pochopil veľa vecí…
  Múdry článok Minne, ďakujem….

  Odpovedať

 3. Posted by Martina on 21. augusta 2010 at 21:09

  Hlavne, keď komentáre sú zrušené. 😆

  Odpovedať

 4. Posted by Martina on 21. augusta 2010 at 21:32

  Som rada, že si ok, lebo tiež som sa zamýšľala, čo je s tebou. 😀
  Pekný zvyšok večera, idem naberať silu.

  Odpovedať

 5. Hm, sranda. 🙂 Akurát som na teba v sobotu – nedeľu myslela… 🙂 Že čo je s tebou… 🙂

  Odpovedať

  • Posted by lilah on 25. augusta 2010 at 11:09

   estrella,
   no na maestra si spomenuli viacerí, … no on už je zavretý v minimálne budhistickom kláštore a medituje 😆 …. a koniec koncov, robí dobre, robí dobre v tom, čo považuje za správne pre svoj vývoj …

   inak, hm, ten posledný článoček je ozaj zaujímavý… díkes aj za takýto uhol pohľadu … hm, … 🙄

 6. Máš pravdu Valery, málokto v živote pochopil vetu: “…len cez utrpenie sa dá dostať do neba…” Toto preferoval aj farár z Arsu – Ján Mária Vianney. Vždy hovorieval:”Zabúdate na slová Spasiteľa, ktorý povedal:Syn môj, ak ma budeš chcieť nasledovať, vezmi svoj kríž a nasleduj ma…Všetci nesieme svoj kríž …raz je to choroba alebo chudoba, inokedy ohováranie alebo osočovanie, potom strata majetku prípadne ťažká choroba…Zabudli ste vari, že krstom ste prijali kríž, ktorý môžete zanechať až po smrti a ktorý je zároveň kľúčom na otvorenie nebeskej brány? Netrápte sa preto, je to dobré znamenie, že kráčame po ceste, ktorá vedie do neba…Strach z krížov je naším veľkým krížom. Väčšina ľudí sa k svojim krížom obracia chrbtom a uteká pred nimi. No čím viac utekajú, tým viac ich kríž prenasleduje. Kríž je darom, ktorým dobrý Boh obdarúva svojich priateľov. Kríž nesený pokorne a bez únikov k sebaláske, ktoré len zväčšujú bolesti, nie je viac krížom ani utrpením. Kríž je lampa, ktorá osvetľuje nebo i zem. ”Minne , fakt krásny článok , ďakujem…Správne si napísal: “stále hľadajme chyby v sebe a nie v iných, pretože inak sa nebudeme vyvíjať. Ak si nepriznáme vlastné chyby, nevieme čo zlepšovať. Preto sa pozorujme, prípadne sa spýtajme priateľov, nech nám pomôžu nájsť naše negatívne vlastnosti, ktoré si sami neuvedomujeme.” …
  +1

  Odpovedať

 7. Kazdy clovek ktory nastupi na drahu duchovna musy ratat stim ze je to velmy tazka a trnista cesta .cesta duchovna je deeno dena vyucba v terene .dakujem

  Odpovedať

  • Máš veľkú pravdu. Kto sa raz rozhodne nastúpiť na duchovnú cestu musí rátať s tým, že bude musieť bojovať nielen so svojou prirodzenosťou, teda negatívnymi sklonmi a vlastnosťami, ktoré si počas svojej existencie nahonobil, ale aj s negatívnymi bytosťami (rôznymi elementálmi…) ktoré svojím zmýšlaním a konaním častokrát vytvoril, alebo pritiahol k sebe. Je to cesta naozaj tŕnistá plná utrpenia, viď Páter Pio, ktorého prenasledovali démoni… Nie je to prechádzka ružovým sadom a kto nie je na také niečo pripravený a jeho láska k Bohu nie je dostatočná na to aby prekonala všetky tieto trápenia, nech sa na túto cestu ani nevydáva…

  • I use Runmeter if I bring my iPhone along. It provides (at least to me) the most soitsphicated yet very easy way to program complex workout program, while Runkeeper or some other programs I look at do not offer.But I still think in general iPhone does not provide accurate GPS distance measure, which is a shame.

  • a ver si me podéis despejar una duda… Estoy barajando la idea de comprar un Kindle, pero hasta ahora, tampoco sé muy bien como funciona…Si algun amigo pudiera traerme un ‘Kindle touch’ de USA… ¿este funcionaria correctamente en España? Es decir… ¿tendria problemas para comprar libros, etc, etc…?¿sabeis si podria tener algun tipo de problema?Supongo que los libros se adquiriran via Wifi… pero la verdad que estoy bastante perdido…

 8. Posted by Mária on 19. februára 2012 at 20:08

  *O dokonalosti možno hovoriť vtedy, ak dušu vyvinieme na takú čistú vysokú úroveň, že môže dôjsť k „svadbe ducha a duše“.*

  Mňa by zaujímalo, ako môže na takú úroveň dospieť duša počas jedného života z pohľadu kresťanstva, keďže vieme, že kresťanstvo reinkarnáciu duše nepripúšťa?
  Napr. v takom budhizme mi je to jasné 🙂

  Odpovedať

  • Mária,
   to neviem, ale popieraním reinkarnácie si človek nedokáže vysvetliť mnoho otázok, napríklad si pozrite článok, ako sa cirkev kvôli tomu zamotáva:

   http://jozefkamensky.blog.sme.sk/c/192117/Reinkarnacia-v-krestanstve-II.html

  • Posted by Mária on 20. februára 2012 at 10:03

   Minne, ale ako bude pokračovať teraz vývoj mojej duše k dokonalosti, keď je hladná po info a nenašla odpoveď? 🙂 ..tuším konvertuje k budhizmu 🙂 🙂

  • Posted by Láska i láska on 21. januára 2013 at 14:14

   Cirkev sa nezamotáva. To už by sa zamotávalo samotné Slovo? Myšlienka reinkarnácie je sieťou satana na duše, ktoré myslia bez spojenia s Bohom. Ved kto uznáva reinkarnáciu popiera exstenciu pekla a tým aj druhú smrť.
   Info – môžu získať len Božie deti(zbavené pýchy a vzdoru )s ich detinskou láskou a dôverou k Večnému Otcovi. Clovek musí zomrieť a narodiť sa znovu z Ducha t.j.vzdať sa seba samého a všetkého a detinsky sa odovzdať do rúk Spasiteľa až vtedy môže poznať tajomstva -info.

  • Posted by nitram on 21. januára 2013 at 14:41

   * Clovek musí zomrieť a narodiť sa znovu z Ducha t.j.vzdať sa seba samého a všetkého a detinsky sa odovzdať do rúk Spasiteľa až vtedy môže poznať tajomstva -info. *

   že by toto byla jedna z info… ? 🙂
   *Myšlienka reinkarnácie je sieťou satana na duše, ktoré myslia bez spojenia s Bohom. *

   hm , hm, hm… 🙂 jahody a v zimě…
   Lásko i lásko… Maruško, kde jsi byla pro jahody … vždyť jsou zelené a nezralé… 🙂

   Krásný den přeji Všem… 🙂

 9. Posted by nitram on 21. februára 2012 at 20:01

  Mária jest-li mohu k tomuto…

  *ako bude pokračovať teraz vývoj mojej duše k dokonalosti, keď je hladná po info a nenašla odpoveď?*
  kdo je hladný po info… ? duše… ? hm, hm, hm… 🙂
  kdo, nebo co v nás samých je schopno konvertovat, k nějakému vyznání… ?

  rád bych, kdyby jste mi byla schopna odpovědět, na odpověď nijak nespěchám…není ani tak důležitá pro mne, ale pro Vás… 🙂

  Odpovedať

  • Posted by lilah on 22. februára 2012 at 09:34

   krásny dníčok prajem … 🙂

   nitram, síce nie som Mária, a už vôbec nie jednoduchá Mária 🙂 … ale?

   nechajte prosím ľuďom ich otázky, … lebo prečo? okrem toho že medveď? 🙂 lebo aj tie ich/nás posúvajú, smerom k svadbe ducha a duše …

   ako ste mne raz písal, ego sa unaví …
   tak ako sa z časti unavilo to moje a prestalo mať otázky … a kde nie sú otázky, nebudú nutné odpovede … ale k tomu treba pekne krok za krokom dôjsť …
   áno, áno, teraz už viem, že stačí iba Láskou žiť … 🙂 .. ale? no, ale … 🙂

   PS: pssst, lilah tu už nie je … 🙂 … tak, … ššššššššššššššššššššššššššššššššš … 🙂

   krásny zvyšok dníčka prajem … 🙂 … všetkým … 🙂

  • Posted by Mária on 30. marca 2012 at 11:55

   ja tu mám niečo nezodpovedané??? :0 ..:?

   ..nitraM…nebolo potrebné v tej vete hľadať nič… “…ako bude pokračovať teraz vývoj mojej duše k dokonalosti, keď je hladná po info a nenašla odpoveď? 🙂 ..tuším konvertuje k budhizmu 🙂 🙂 ” … len ju prečítať s menšou dávkou humoru a irónie 😕

   nitraM…úsmev Vám pristane 🙂

  • Posted by Lucka on 8. marca 2013 at 01:16

   Dobrý večer, nevím, zda se mohu na Vás obrátit o následující radu, přesto, ráda bych se Vás zeptala, na čem jsem. 2 roky jsem na sobě pracovala pod vedením duch. Mistra – dnes již není mezi živými. Nicméně pak z mého vnitra přišlo jakési přerušení pouta a věděla jsem, že už to nepůjde dál, shodou okolností to bylo v den, kdy moje máma požádala svého kamaráda léčitele, aby mi poslal energii. I tak jsem ještě dalšího ½ roku setrvávala pod vedením mistra, ale to pouto zmizelo a tak jsem přestala docházet. Opravdu jak když ve mě zhasne veškeré světlo. Ve vnitru jakoby vím, že jsem k duch. mistrovi stále vázána a jakoby stále pod jeho vedením, nikdy jsem jej nepřestala považovat za svého učitele, i když jsem přestala docházet. Vrátila se mi po někoika letech touha znovu začít na sobě intenzivněji pracovat, ale žádného jiného mistra hledat nechci, neb mě váže oddanost k tomu původnímu. Je tedy možné, že bych mohla být stále pod jeho vedením (cítím to tak)? Moc děkuji za odpověď.Lucka

  • Lucka,
   môžem sa najprv spýtať, že na akých základoch bolo postavené učenie vášho duchovného majstra? Aký cieľ sa mal dosiahnuť tým, keď ste pracovali na sebe pod jeho vedením?

  • Posted by Lucka on 8. marca 2013 at 17:40

   Dobrý den, duchovní mistr byl ze zahraničí a sám šel cestou hinduismu, jeho učení, resp. praktická cvičení byla zaměřena na rozvoj vnitřních schopností člověka – míru, lásky, harmonie. Celé mé 2,5 roky byly právě založeny na každodenních duchovních cvičeních (meditace) s cílem dojít k pravdě.

  • Lucka,
   k tomu môžem zrejme iba odporučiť tento článok, v ktorom snáď nájdete odpoveď:
   https://cestalasky.wordpress.com/2013/03/11/nestaci-viera-v-krista-ako-ju-mnohi-chapu/

  • Posted by Lucka on 11. marca 2013 at 23:23

   Dobrý večer, děkuji, rozumím. Přeji pěkné dny.

 10. Posted by nitram on 22. februára 2012 at 18:21

  dobré odpoledne lilah… 🙂
  dívám se dívám, úsměv jest, přec diadém to ještě zcela není… 🙂

  *nechajte prosím ľuďom ich otázky, … lebo prečo? okrem toho že medveď? lebo aj tie ich/nás posúvajú, smerom k svadbe ducha a duše …*
  lilah nejsem schopen bráti lidem otázky, pouze beru vítr z plachet duchovnímu egu…
  když vidím, že je v zájmu jedince i celku, aby tento šel ke kormidlu, nasměroval loď,
  ku vlastnímu nitru, nalezl tam odpověď…

  nic více v mém chování nehledejte…

  …co jest svatba ducha a duše…? … vědomé poznání…
  …otázky samotné nás neposunou, můžeme jich vznésti tisíce i milióny…
  …posouvá nás vpřed ve vědomém poznání odpověď…

  nyní se Vás lilah ptám, kde jste Vy osobně odpovědi na své otázky nalezla… ?
  našla jste je vně, nebo ve svém vlastním nitru… domově…?

  dívám, dívám, venku je již tma… posílám přání světla lásky, krbu domova… 🙂

  nejen Vám… 🙂

  Odpovedať

  • Posted by lilah on 23. februára 2012 at 07:55

   krásne ránko prajem … 🙂

   “pouze beru vítr z plachet duchovnímu egu…” .. áno, jednou z najťažšie pripustiteľných možností, je pripustiť možnosť, že exist niečo také ako duchovné ego …

   a ako sa tak dívam na svoj predošlý komentár, bol výplodom aj duchovného ega …

   ” ústa moudrého jsou zavřena, s výjimkou uší Porozumňení” – Kybalion
   … keď je žiak pripravený, učiteľ príde, ale stačí jeden … 🙂

   nitram Ďakujem Vám a želám krásny, slniečkom a pokojom naplnený dníčok … 🙂 nielen Vám … 🙂

 11. Posted by nitram on 16. apríla 2012 at 19:27

  dobrý podvečer Štefane… 🙂

  nemám otázku… 🙂
  mám pouze jedno přání, poznat sám sebe,
  sebepoznáváním poznávám podstatu,
  hmoty, vesmíru, universa… 🙂

  každý si zajisté nalezne v knize co mu bude přínosné…
  pokud si knihu koupí… 🙂

  *Veda neznamená automaticky neduchovno*
  nač tak kostrbatě…
  mým uším i srdci v poznání moudrosti lépe zní…
  i věda je součástí duchovního… 🙂

  *Náboženstvo
  neznamená
  automaticky
  duchovno*
  náboženství je pouhým zlomkem duchovního… 🙂

  i Vám Štefane přeji mnoho úspěchů na cestě sebepoznávání… 🙂

  Odpovedať

 12. Posted by vlado on 3. mája 2014 at 16:57

  Z laždého si vezmem niečo čo moje vnútro potrebuje k vývoji, mám rád články a myšlienky iných,aj keď je málo ludí s ktorými sa dá nadviazať plodivá konverzácia, ale všetko má svoje miesto v zdanlivom čase a priestore..myslím,že keď jednotlivec splynie s pochopením svojho vnútra dojde k tomu,že nieje minulost ani budúcnosť..je večné trvanie vedomie Som v odraze mikro v makrokozme a naopak..prideme k pochopeniu,že tz.hmota je iluzia cez naše oči..keď ludia začnú vidieť nie svojimi očami,ale cez svoje oči spadnú im klapky a najednou porozumia i neporozumitelnému..stanú sa vedomím bohom v uvedomení si seba..momentalne si neuvedomujeme svoje myslenie,preto sme tam kde sme. Nič nevzniká nič nezaniká..nič nebolo nič nebude,lebo vše je,veľké teraz a najvačší dokaz Vedomia Som ,,Boha” je,že všetko je, večne vo vedomí Som…a keby niečo vzniklo nemohola by byť večnosť teda Boh živé vedomie

  Odpovedať

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: