Si šťastný?


Často sa nás spýtajú: “Ako sa máš?”. Na túto otázku odpovedáme rôzne, podľa okamihu, v ktorom je nám položená, alebo niekto má na ňu vopred pripravenú odpoveď bez ohľadu na mentálny alebo fyzický  stav, v akom sa nachádza. Zaujímavejšia by však bola otázka: “Si šťastný?”

Ak sa zamyslíme nad tým, či sme šťastní, prídeme na to, že chvíľkami sme šťastní a poniektorí, ktorí si plnia svoj sen, respektíve niektorú svoju závislosť, sú zrejme dlhodobo “šťastní”, až do obdobia, pokiaľ sa im závislosť neomrzí, alebo už nie je možné ju stupňovať a preto prestáva byť pre nich zaujímavá. Mnohí ľudia si myslia, že to je pravé šťastie, keďže iný druh prežitého a vlastne pravého šťastia nezažili. Iní zasa pochopili, predovšetkým skôr narodení, že mnoho vecí, zážitkov, cieľov, ktoré túžili dosiahnuť alebo prežiť a dosiahli ich, stali sa pre nich nezaujímavé a bezcenné. Pochopili, že to, čomu verili, že ich urobí šťastným, nebolo pravé šťastie, ale často iba márna strata času a peňazí. V skutočnosti to však nebola až tak veľká strata, pretože inak by to zrejme nepochopili, ak by to neprežili. Máloktorí sa poučia inak, ako na vlastnej koži, ale poniektorým stačí pozrieť film alebo si prečítať cudzí životný príbeh a to im stačí pochopiť márnosť svojich túžob, aby ušetrili vynaloženú námahu a čas na splnenie bezcenného sna.

To nie je ani sloboda!

Nie sme slobodní, pokiaľ nás niečo zväzuje, niečo bezcenné priťahuje a preto brzdí, ubíja a bolí v duši. Človeka bolí takmer každá strata niečoho, čo predtým vlastnil. Ešte horšie je, že človeka bolí už aj myšlienka na možnú stratu svojho nadobudnutého vlastníctva.  Či už je to blízka osoba, jeho postavenie, jeho zdravie, majetok, schopnosti a pod. Je závislý takmer na všetkom, čím disponoval. To je dokonalé väzenie – väznenie samého seba, hoci to vyzerá ako sloboda. Nie je slobodný skôr ten, ktorý nemá čo stratiť? Čo taký bezdomovec? Kto je slobodnejší? Bezdomovec zrejme tiež nie je šťastný, keďže nemá strechu nad hlavou, hoci niektorí z nich ju už ani netúžia mať. Ale má viac slobody, pretože nebude smútiť už nad žiadnou stratou. Každý po niečom túži. Bohatý má takmer všetko, čo chcel mať, ale dlhodobé šťastie nenachádza, skôr dlhodobú bolesť z “prázdnoty” a zo strachu nad možnými stratami.

“Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.”

Túto vetu vyslovil náš najväčší Učiteľ, Ježiš Kristus, a je možné počuť k nej viacero výkladov. Náš Pán to povedal človeku, ktorý sa cítil byť a možno aj bol, bez hriechu. Bez hriechu, ktorý poznajú bežní veriaci. Čiže základné “desatoro”. Ale na to, aby človek vošiel do Božieho kráľovstva, som presvedčený, hoci sa môžem mýliť, že nestačí. V “desatoro prikázaniach” totiž nie je zahrnuté základné a najväčšie prikázanie, ktoré je najdôležitejšie nielen podľa Biblie, ale aj podľa iných náboženstiev, ktoré som už viackrát spomínal: “MILUJ BOHA CELÝM SVOJIM SRDCOM, CELOU SVOJOU DUŠOU, CELOU SVOJOU MYSĽOU A CELOU SVOJOU SILOU” a druhé s ním súvisiace: “Miluj blížneho svojho, ako seba samého”.  Božie kráľovstvo môžeme dosiahnuť už v živote na Zemi. Tí svätci, ktorí ho prežívali na Zemi, žili naozaj skoro ako bezdomovci, čo sa týka vlastnenia majetku a rôznych nezmyselných túžob. Všetkého sa vzdali. Neboli závislí na žiadnom človeku, na žiadnej veci, ani na svojom postavení, prekypovali pokorou a ich jedinou túžbou bolo slúžiť Bohu, pre Neho trpieť, ba aj zomrieť. Milovali Boha nadovšetko a Boh, tak ako sľúbil, spravil si v nich príbytok a vytvoril tak “nové Božie kráľovstvo” (Ján 14,23 “Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok”. Ján 14,21 “Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.”)

Ak je človek plný rôznych túžob, nenachádza v sebe dostatočnú túžbu milovať Boha, snáď iba chvíľkovo, pretože jeho túžbu po láske k Niekomu, koho nepozná, premôžu túžby po niečom, čo človek pozná, vidí, cíti a pod. Človek je preto preplnená nádoba pominuteľných zbytočností a nie je v ňom miesto po Večnom, čo môže učiniť človeka šťastným naveky. Ale, ak sa človek začne vyprázdňovať – zbavovaním nezmyselných túžob – a začne sa venovať viac Bohu a to tak, že začne túžiť po Jeho Láske, po Jeho Prítomnosti, bude túžiť vykonávať Jeho vôľu a začne Mu slúžiť, vtedy sa v ňom práve vytvorené  prázdne miesto začne postupne zapĺňať Božou prítomnosťou a človek po prvýkrát začína pociťovať, že ho Boh miluje a že si v ňom spravil príbytok. Ďalším vyprázdňovaním sa, čo môžeme nazvať aj očistou duše, sa strácajú akoby ďalšie temné závesy, ktoré zakrývali Božie Svetlo a Lásku, ktorá vyžaruje z Božieho Chrámu, ktorý je v jeho vnútri. Všetky tieto činnosti je však treba robiť prostredníctvom Syna, aj preto, že Ho môžeme poznať z Písem a potom sa už nesústredíme na nepoznané, ale na dokonalú Bytosť, do ktorej sa dokáže zaľúbiť každý, kto bude čítať o Jeho živote a prežívať s Ním Jeho utrpenie. (Ján 10,9:  “Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.” Ján 3,17 “Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.”)

Potom človek môže odpovedať na otázku, či je šťastný, takto: “Áno, som šťastný a to šťastie mi nikto cudzí nemôže vziať”.

Minne

Reklamy

36 komentárov

 1. Posted by Isia on 8. júna 2012 at 09:13

  Pekný článok Minne, ale trochu si dovolím nie úplne so všetkým súhlasiť. Ako si písal, sú dve “prikázania” a jedným z nich je miluj blížneho svojho ako seba samého. Podľa mňa sú ľudia, ktorí mali svoj cieľ a ten ich naplnil. Napríklad pomáhajú ľuďom, ktorí pomoc potrebujú a túžia dostať. Títo ľudia cez svoj cieľ dosiahli šťastie, lebo napĺňajú rovnako Kristove slová.

  Čo je žiť pre Boha? Podľa mňa žiť pre ľudí. Každý iným SVOJIM spôsobom. Aj túžba dať život svojim deťom a starať sa o ne, vychovať z nich čestných a dobrých ľudí. Aby sa deti mohli zdravo a správne vyvíjať potrebujú i hmotné zabezpečenie (bývanie, teplo, strava, možnosť sa vzdelávať, hračky a pod.) Hmotné veci tak sú prostriedkom na dosiahnutie Božieho cieľa – milovať Jeho i svojich blížnych.

  Úplné vzdanie sa hmotnosti je síce pekné, ale pre svet…pre iné duše, pre Boha a jeho lásku, ktorú nám sám dáva také…nepoužiteľné. Ak žijem len pre Boha – žijem pre ľudí, lebo On nás stvoril, On nás miluje a preto sme tu, aby sme sa rovnako milovali i ctili jeden druhého ako On nás. Ak sa vzdám človeka, vzdám sa Boha. Ak sa úplne vzdám hmotnosti, vzdám sa možnosti žiť pre ľudí a s ľuďmi.

  Tak len toľko. 🙂

  Odpovedať

  • Isia,
   dobre píšeš, veď starať sa o ľudí nie je bezcenná záležitosť, ale možno ju považovať za službu Bohu, ak sa robí s láskou. A čo sa týka vzdania sa majetku, stači ak človek prestane vlastniť majetok vôľou, ale to už jednou vetou nedokážem v tejto chvíli vysvetliť 🙂 Ty to aj taj isto chápeš, čo myslím.

  • Posted by nitram on 8. júna 2012 at 17:24

   dobré odpoledne, minne nejen Vám… 🙂
   *A čo sa týka vzdania sa majetku, stači ak človek prestane vlastniť majetok vôľou, ale to už jednou vetou nedokážem v tejto chvíli vysvetliť*

   minne, vždyť je to tak prosté, to co jste opsal několika slovy *stači ak človek prestane vlastniť majetok vôľou* lze opsat jením slovem…
   …nelpěti… neb právě lpění, jest jednou z 12 příčin opětných reinkarnací… 🙂

   máme zde před deštěm, nechť je mírný, vydatný a lehký, jak myšlenky moudrých… 🙂

   pohodou prostoupené odpoledne přeji Všem… 🙂

  • Posted by Isia on 8. júna 2012 at 21:20

   Minne,

   áno, už chápem 🙂 . Ja som ten článok pochopila inak, som rada, že som sa plietla. 🙂

  • presne tak nitram 🙂 ake je to jednoduche, staci pouzit jedno spravne slovo :-), a kto to nedokaze, ako napriklad ja, tak sa natrapi 🙂
   čiže nelipnúť, odpútať sa, zbaviť sa pocitu vlastnenia a považovať majetok iba za dočasný prenajatý prostriedok od Boha slúžiaci k prežitiu; a službe Bohu, hlavne ak je ho nadmerne.

  • Posted by lilah on 10. júna 2012 at 19:44

   Minne

   ak smiem … Tvoje slová mi hovoria niečo, čomu lilah neverí … 🙂
   prepáč …

   neverím … že Ty … nedokážeš rozlišovať dôvody lipnutí …

   dôvod tvojho lipnutia ak nejaký je … je v niečom inom …
   možno, a možno ten majetok je len nástrojom k pochopeniu, iných lipnutí …
   prečo sa tresceš? … tresceš za to … že úspech v tejto oblasti pravdepodobne máš …

   prečo si toto myslím … hovoria mi to tvoje slová …. ktoré?
   tieto
   “čiže nelipnúť, odpútať sa, zbaviť sa pocitu vlastnenia a považovať majetok iba za dočasný prenajatý prostriedok od Boha slúžiaci k prežitiu;”

   tieto tvoje slová by som poupravila …
   z …
   je to prenajatý prostriedok od boha služiaci k prežitiu …
   na
   .. je to slúžiaci prostriedok k Žitiu …

   🙂

   prajem krásny zvyšok večera, i víkendu … 🙂 všetkým 🙂

 2. Lilah,
  aj to som už dávnejšie skúšal – k Žitiu – (ak myslíš užívaniu si), ale nikam to nevedie, iba to ťahá dole, odvracia pozornosť od pravých hodnôt… Ale kto chce, nech si to vyskúša sám na sebe 🙂

  Odpovedať

  • Posted by lilah on 10. júna 2012 at 20:02

   Nie, Žitie nie je užívanie si …

   Žitie je prosto Žitie …

   je fajn si kúpiť trebárs nové auto …
   ak ho potrebuješ …

   no potrebuješ ho naozaj? 🙂 …
   keď každé ráno môžeš ďakovať bohu za to, že máš vlastné nohy, ktoré môžeš používať?
   je fajn nová košeľa … ale? je nutná? …
   ale? čo taká radosť z toho že ju prosto kúpiš a iba tak, ju trebárs dáš niekomu inému …
   jeho radosť je v tomto nepodstatná …
   podstatný je tvoj postoj, tvoja radosť, že si sa dokázal zbaviť niečoho, čo je síce fajn, ale nepotrebuješ to …
   nie k tomu Žitiu …

   a čo sú to pravé hodnoty? ak sa smiem spýtať? …

   možno mi povieš … no Láska … láska k bohu napr? ale lilah sa pýta … a kde ten boh je?
   odpoved, možná odpoveď …
   no všade …
   ááááááno, to je mi ale novinka, ak všade
   tak všade …
   teda? … teda aj v Tebe …
   … 🙂

   o čom tu hovoríme? … 😉 …

   takže? čo sú tie pravé hodnoty ? … a kde sú …

   všetko je prejavom boha, on sa veľmi rád spoznáva cez všetky formy …

   a prosím, nevrč na mňa, … áno? 🙂 ja si iba píšem svoj názor, ak ti vadí, len ho škrtni, vymaž a je 🙂

   či? ee? … 🙂

  • 🙂 to len slovné stvárnenie myšlienky sa mi opäť nezdarilo, ale snáď to nitram za mňa napraví 🙂

  • Posted by lilah on 10. júna 2012 at 21:14

   🙂

   prečo nitram? …

   🙂 … nitram má vlastný názor, a aj keď je absolútne dokonalý, to priznávam bez mučenia … 🙂 ale? …

   ale? čo ty … 🙂 lilah by rada tvoj názor …

   ( hehe, otázka je či to potrebujem alebo nie, ale?!? o tom po tom … 🙂 )

   ale .. vrátme sa k téme, prosím … od ktorej sama lilah odbočila 🙂

   Na čo čakáš?
   Nikto ti neukáže ako
   Prečo pracovať pre niekoho
   Kto robí to čo robíš ty práve teraz

   Nemám žiadne hranice ani limity
   Ak je tam vzrušenie polož ma doň
   Ak je to proti pravidlám tak ma zatkni
   Ak s tým vieš narábať tak ma vyzleč

   Teraz ma nezastavuj, nepotrebujem lapať dych
   Môžem ísť ďalej a ďalej a ďalej
   Keď zhasnú svetlá a nikto už neostane
   Môžem ísť ďalej a ďalej a ďalej

   Daj mi to,
   Nikto mi neukáže ako
   Daj mi to
   Nikto ma teraz nezastaví

   Hovoria že dobrá vec nikdy neskončí
   A potom zrazu prestane
   Toto sú ľudia ktorí
   Vôbec nič nespravili

   Daj mi basu a ja ňou zatrasiem
   Daj mi rekord a ja ho zlomím
   Nebude začiatok ani koniec
   Daj mi šancu odísť a ja ju využijem

   Teraz ma nezastavuj, nepotrebujem lapať dych
   Môžem ísť ďalej a ďalej a ďalej
   Keď zhasnú svetlá a nikto už neostane
   Môžem ísť ďalej a ďalej a ďalej

   Daj mi to,
   Nikto mi neukáže ako
   Daj mi to
   Nikto ma teraz nezastaví

   Sleduj:
   Zblbni, zblbni, zblbni, nezastavuj sa čoo?
   Zblbni, zblbni, zblbni, nezastavuj sa čoo?
   Zblbni, zblbni, zblbni, nezastavuj sa čoo?
   Zblbni, zblbni, zblbni, nezastavuj sa

   Zblbni, zblbni, zblbni, nezastavuj sa
   Vľavo, vpravo, vľavo, vpravo
   Zblbni, zblbni, zblbni, nezastavuj sa
   Vľavo, vpravo, vľavo, vpravo
   Zblbni, zblbni, zblbni, nezastavuj sa
   Vľavo, vpravo, vľavo, vpravo
   Zblbni, zblbni, zblbni, nezastavuj sa
   Vľavo, vpravo, vľavo, vpravo

   Daj mi to,
   Nikto mi neukáže ako
   Daj mi to
   Nikto ma teraz nezastaví

   Si tu len preto aby si vyhral
   Dostaneš čo hovoria?
   Si tu len preto aby si vyhral
   Dostaneš čo spravia?
   Spravili by to tiež
   Keby si tu bol
   Toto všetko si už predtým spravil
   Takže to nie je nič nové

   Si tu len preto aby si vyhral
   Dostaneš čo hovoria?
   Si tu len preto aby si vyhral
   Dostaneš čo spravia?
   Spravili by to tiež
   Keby si tu bol
   Toto všetko si už predtým spravil
   Takže to nie je nič nové

   Daj mi to,
   Nikto mi neukáže ako
   Daj mi to
   Nikto ma teraz nezastaví
   Daj mi to,
   Nikto mi neukáže ako
   Daj mi to
   Nikto ma teraz nezastaví

   Daj mi to

   🙂 …

   dobre, dobre … du ja radšej hají … alebo nie, du radšej pozerať titanic …

   dobrúúú … 🙂 všetkým … aj nitramovi 😉 … :-)))))))))

  • tu je napríklad odpoveď z Véd, ale podobné texty sú aj v Biblii:
   Hmotný pôžitok je nesporne príčinou všetkého nešťastia, ale človek sa ho nedokáže vzdať, pokiaľ osobne nezažije, koľko utrpenia prináša. Preto sa má človeku dovoliť, aby rozvíjal poznanie a zároveň sa ďalej venoval takzvanému hmotnému pôžitku a tak zakúsil strastiplnosť tohto iluzórneho hmotného šťastia. Potom bez pomoci druhých príde na to, že hmotný pôžitok je nechutný. Tí, ktorých myseľ takto zmenili iní, nedospejú na takú úroveň odriekania ak tí, ktorí majú osobnú skúsenosť.

  • Posted by lilah on 11. júna 2012 at 08:14

   Krásne ránko želám …

   tebe Minne i ostatným …

   Ďakujem Ti, že si sa pokúsil o vlastný názor, ani mi tak nejde o ten text, ako o ten holý fakt, že si sa pokúsil. Ukazuješ mi tým iné, že si čitateľa ctíš aj keď je to povedzme provokatér 😉 … 🙂

   vieš, ja naozaj nemám rada, ak niekto nemá vlastný názor, možno je to už aj mojím precítením, snažím sa ľudom pomáhať ( ktorí ma o to požiadajú ) aby pochopili, že jediné dôležité cítiť, cítiť, a cítiť srdcom a podla toho sa rozhodovať v konaní je jediné pravé poslanie na tejto krásnej guličke. Nie to čo povedal sused, či suseda, či buddha či nitram. nitram Je prebudeným, a má toho veľa čo povedať, naozaj áno, ja iba oči otváram, ked si trebárs čítam jeho výklady snov, niekedy ak mám pravdu povedať ma mrazí jeho múdrosť. ale? nie je to guru, nie je to modla, pozor na ne. Je to človek, nesmiernej ceny a hodnoty, ale je to človek. Nezabúdajme na to. Nikdy! Pri nikom. ( ani pri tebe by na to ludia zabúdať nemali, Minne )

   to len na také malé vysvetlenie toho prečo som bola taká protivná včera večer 🙂 ( no dobre, aj jedno pivko z lídla pomohlo k tomu, neskutočná patoka to je inak, už si ho viac krát nedám 🙂 ) mno …

   hm, védy mám v celku rada a na védy mi tam nesedí táto veta … “že hmotný pôžitok je nechutný”

   hm, hmota je aj telo, moje telo o ktoré sa starám .. umývam sa, češem sa, sprchujem si … čo je zlé na tom, ak si uvedomujem prítomnú chvíľu naplno aj pri tom sprchovaní? cítim ako mi steká voda dole tvárou, či chrbtom … cítim vodu … Žijem, pokiaľ Cítim … cítim všetko … od lásky k mužovi, ktorého moje srdce miluje, až po cítenie trebárs len pikantného jedla 🙂 … telo je môj chrám v ktorom prebýva môj duch … ak sa nebudem o neho starať zbúra sa … on sa časom aj tak, ved chátravie deň čo den, aj vdaka starostlivosti, nemladne nikto, však Minne, 🙂 ale? pokiaľ ešte neodídem preč natrvalo, o tú hmotu sa starať je nutné, je to snád jediná moja povinnosť, i právo zároveň … je tu pre mňa, nie proti mne …. koniec koncov ako všetko …

   cítiť všetko … absolútne všetko … od lásky trebárs k mužovi, až po obyčajnú sladkosť cukru v káve …. určite poznáš, spomenieš si na ženu ktorú miluješ, a srdce ti spieva vlastnú melodiu, búcha inak, telom sa šíri láska atd … toto všetko sú pocity hmoty … prečo by som to mala považovať za nechutné?

   naše duše, či čo to, 🙂 sa dostali do tohto tela nie náhodou … ak by sme si mali užívať len stav čistej bezpodmienečnej lásky, neboli by sme tu …. ale? sme tu … máme Žiť v týchto telách, v tejto hmote … a to všetko s láskou …

   nesnažme sa zbytočne o to v umelom neprijímaní toho čo zmeniť jednoducho nejde … nejde zmeniť prostý fakt že sme v hmote a šlus … pátrajme po jeho potrebách a zisťujme, pochybujme , pozorujme … koniec koncov ako vo všetkom … nech hmota nebude naším pánom, ale priatelom … ( áno, schválne som nedala sluhom )

   radujme sa aj z toho že je to také aké je .. je to predsa prekrásne tak ako to je … a osobne si myslím, že by sme mali prestať spievať o láske bez podmienok … Láska je podmienkou … samotná láska je podmienkou, podmienkou k Životu …

   a toto “Tí, ktorých myseľ takto zmenili iní, nedospejú na takú úroveň odriekania ak tí, ktorí majú osobnú skúsenosť.” je Fakt! … ako si to písal v článku? lahšie prejde uchom ihly ťava, ako boháčovi vôjsť do královstva božieho … je to prosto tak, … aj čítaním, zbieraním vedomostí, zahlcovaním mysle rôznymi poznatkami ako to cca je s bohom atd ( biblia, védy atd ) sa stávame bohatými na vedomosti, bohatými v mysli, no je to len povrch …

   možno bude niekto oponovať …

   čo má zasa tá lilah proti čítaniu? … 🙂 proti čítaniu nemám nič … absolútne nič …čítanie, pokiaľ nás to teší, robí radosť je fajn, tak to má byť … ale čítať len preto, že naša myseľ hladá odpovede na svoje vlastné otázky, je strata času, je to práca mysle, ega … na všetky otázky si môžeme dať odpovede jedine my sami … nik iní to prosto nedokáže … aj keby to chceme, pretože je to lahšie … nedá sa to …

   na tísíc otázok, tisíc odpovedí a všetky rovnako bezcenné … nie sú nutné, nie pre Źitie .. ale? treba sa k tomu žitiu prepracovať, to je fakt …

   no nič .. pre dnešok a nielen ten končím … ešte raz Ďakujem, veľmi si to cením Minne ..

   Krásny pokojom, slniečkom, a láskou naplnený dníčok želám všetkým … 🙂

  • 😥

   Ako si môžem myslieť, že som stále silná
   keď cítim pod nohami vietor?
   Ako môže vôbec šťastie chutiť tak zle
   a trápenie byť tak sladké?
   Ako si mohol dopustiť aby som sa na teba dívala, keď bdieš
   a potom zlomiť moje sny spôsobom akým si to urobil?
   Ako som mohla do toho tak hlboko spadnúť?
   Prečo som sa do teba zamilovala?

   Toto je ten najbližší dotyk šialenstva aký som kedy pocítila
   Cítiť sa na dvadsaťdva a správať ako sedemnásťročná
   Toto je ten najbližší dotyk šialenstva s akým som sa stretla
   Predtým som nikdy šialenou nebola…
   A teraz viem, že tu jestvuje prepojenie
   medzi blízkosťou k šialenstvu a blízkosťou k tebe

   Ako ma môžeš nechať stáť bokom
   a potom prerušiť moje upadania niekoľkými láskavými klamstvami?
   Je tak ľahké zlomiť srdce
   A tak ľahké zavrieť tvoje oči
   Ako sa môžeš ku mne správať ako k dieťaťu
   hoc po tebe ako dieťa túžim?
   Ako sa môže niekto cítiť tak nespútaný?
   Cítiť tak poblúznený?

  • Lilah,
   nerád v poslednej dobe prezentujem verejne svoje názory, lebo zisťujem, že čím som starší, akoby som vedel stále menej a ešte menej, ako predtým, hoci by to malo byť naopak. Navyše sa moje názory postupom času menia a to, čo bolo niekedy podľa mňa správne, už správne nie je. Čiže aj dnešný môj názor sa neskôr zrejme zdokonalí a presvetlí a budem neskôr ľutovať, že som niekoho, kto mi predtým uveril, zviedol z cesty. Preto radšej neprezentujem moju nedokonalosť, alebo hlúposť a vypisujem na blog hlavne ukážky zo zaujímavej literatúry, aby záujemcovia mali o tom prehľad a vedeli si podľa ich záujmu kúpiť niektorú z tých kníh, ktoré ich snáď posunú ďalej.

   Je to asi takto: Ak človek zažije v živote niečo naozaj hodnotné, tie staré hodnoty, záujmy, ale aj názory strácajú u neho cenu a zisťuje, že to všetko mu len zatváralo oči pred tou pravou hodnotou.

  • Posted by lilah on 11. júna 2012 at 10:38

   Minne

   Ďakujem …

   “Čiže aj dnešný môj názor sa neskôr zrejme zdokonalí a presvetlí a budem neskôr ľutovať, že som niekoho, kto mi predtým uveril, zviedol z cesty. ”

   nikoho si nikam nezviedol … to nejde … takú moc Ty, ja, či ktokoľvek nemáme …

   preto? preto nie je dôvod na akúkoľvek ľútosť … nikdy! ..

   sme len nástrojom v rukách otca … prach si a v prach sa obrátiš …

   všetko, a to priam vždy je dokonalé … tak, ako to práve je … nič sa nedeje len tak … a myslieť si, že tvoje konanie trebárs zviedlo z cesty niekoho, je prejavom duchovnej pýchy … pretože ty nie si on ( teda tá druhá bytosť, ktorú si zdanlivo zviedol z cesty 🙂 ) a ty nevieš aké plány má s ním otec, Láska … preto? nelipni prosím na pocite, že si tak mocný, že toto dokážeš …
   opak je pravdou … nič nedokážeš … iba Žiť … a aj to nie vždy, .. lebo ak by bolo len také prosté dýchanie na nás, koľkokrát by sme zabudli na to, že vôbec dýchať máme? 🙂

   PS: áno, súhlasím … čím viac viem, tým viac a viac viem, že vlastne nič neviem 🙂 … v tom je tá krása Lásky, Života, boha … preto, práve pre toto som si vybrala cestu Srdca … lebo to vie vždy najlepšie, keďže len v nom sídli boh, a len cez neho som napojená na celok …

   pekný zvyšok dníčka želám … 🙂 všetkým 🙂

 3. Posted by anezkaaa on 11. júna 2012 at 00:34

  Ludia co tu riesite za problemy? Hmotne prebytky? Prebytok financii? Robi vas to nestastnymi? Ja ked naplnim kos odpadkami, idem ho vyhodit. 🙂 (samozrejme, ze separujem 😀 )

  S prebytkom vie kazdy co robit. Nie je problem sa zbavit toho, co je. Ale ako sa zbavite toho, co nemate? To je ako s laskou, kto jej ma dost, dokaze rozdavat. Ale ako ju da ten, kto ma studene srdce?

  Odpovedať

 4. Posted by nitram on 11. júna 2012 at 12:03

  dobrý den minne,
  mám dojem, že nyní procházíte obdobou temnty noci duše…

  Temná noc duše. Když člověku na duchovní cestě skončí období vnitřního i zevního štěstí, je najednou odtržen od vnitřních mystických zážitků božské krásy a stále více se noří do beznaděje hlubokého žalu, v němž se zákonitě hroutí i vnější šťastný život. Najednou z nitra proti veškerým přáním člověka vycházejí trapné a nedůstojné obsahy kdysi vytěsněných přání, aby prožitím ztratily svůj existenční smysl. Temnota zatemnělého a tupého rozumu trvá jen tak dlouho, dokud se duch snícího nestane pokorným a odevzdaným, dokud se neočistí, nevytříbí a nestane se tak prostým, jemným, otevřeným a odevzdaným, aby se mohl sjednotit s Duchem Božím. Přestože je zážitek temné noci duše velmi depresivní, měl by jej každý člověk vítat, neboť je předzvěstí konečného svítání a brzkého uskutečnění.

  k následujícímu:
  *čiže nelipnúť, odpútať sa, zbaviť sa pocitu vlastnenia a považovať majetok iba za dočasný prenajatý prostriedok od Boha slúžiaci k prežitiu; a službe Bohu, hlavne ak je ho nadmerne.*
  majetek,tělo, hmota jest propůjčeno duši k sebepoznávání, daného inkarnačního useku života…
  třeba v předešlé inkarnaci jsme chudí a jediná naše myšlenka byla, státi se bohatými… v následující inkarnaci jsme bohatými a co, opět nic…?
  chceme býti chudými…? dobře kolečko si tedy zopakujeme… 🙂 třeba i několikráte dokud nepochopíme…
  a nebudeme lpět ani na chudobě(i odmítání jest lpěním), ani na bohatsví…
  pouhá indiference (neutralita) k danému je nás schopna osvobodit…

  *Hmotný pôžitok je nesporne príčinou všetkého nešťastia*
  ani ne tak hmotný požitek, nýbrž neukojitelné lidské ego je příčinou neštěstí…

  *Ak človek zažije v živote niečo naozaj hodnotné, tie staré hodnoty, záujmy, ale aj názory strácajú u neho cenu a zisťuje, že to všetko mu len zatváralo oči pred tou pravou hodnotou.*
  ale též tomu předešlému patří poděkování, neb to předešlé je přínosné, kdybychom předešlé neměli možnost prožít, nebyli bychom schopni plně poznat, pochopit… 🙂
  poděkovat a žít přítomnosti současného… 🙂

  minne přeji mnoho zdaru… 🙂

  Odpovedať

 5. Posted by nitram on 11. júna 2012 at 12:18

  dobrý den lilah… 🙂

  *nitram má vlastný názor, a aj keď je absolútne dokonalý, to priznávam bez mučenia … 🙂 ale? … *
  nejspíše Vás budu mučit, aby jste změnila názor na absolutní dokonalost… 🙂

  *nitram Je prebudeným, a má toho veľa čo povedať, naozaj áno, ja iba oči otváram, *
  ano máte pravdu, ráno jsem zcela otevřel oči… 🙂
  a co je to s Vámi, že je teprve otevíráte…? ach tak Vy dnes jdete až na odpolední… 🙂

  např. vrána a liška… 🙂
  http://www.centrumpohadek.cz/pohadky-pro-deti/liska-a-vrana/

  PS: *keďže len v nom sídli boh, a len cez neho som napojená na celok … *
  nešťastné ,,len,, …

  Krásný den lilah přeji nejen Vám… 🙂

  Odpovedať

  • Posted by lilah on 11. júna 2012 at 12:28

   nitram

   🙂 … čo máte proti môjmu videniu absolútnej dokonalosti? … 😉 … je moja, neberte mi ju, prosím

   … a k tomu len …
   uppsss, máte pravdu, … ako vždy, .. takže? opakovanie matka múdrosti, … ako je to s tou absolútnou dokonalosťou? 🙂

   krásny zvyšok dníčka želám … 🙂

   PS: rozprávočku si pozriem, až večer, keď prídem z práce … možno ma dnes nebude “tráápiť” kolegyňa, ktorá ma teraz potrebuje viac ako si chce priznať, ťahaním na pivo … musím s tým prestať, .. ešte stltnem … 🙂

   úsmev 🙂 …. posielam … všetkým 🙂

 6. Posted by Beata on 13. júna 2012 at 13:20

  V každom okamihu skľúčenosti, slabosti, úzkosti je nesmierne dôležité natrafiť na láskavého človeka. Človeka, ktorý dokáže pochopiť, nič nevyčíta, chladne neposudzuje, ale ktorý ťa uteší a odľahčí ti bremeno.
  Vážim si ľudí tých, čo s radosťou dávajú niečo zo seba, niečo čím spravia radosť druhým, vložia nádej svojim bytím do srdca a potešia dušu tých, čo strácajú sa sami sebe. To podnecuje k uvedomeniu k pravým hodnotám života, čo odhaľuje svoju krásu tam , kde to najmenej čakáš.
  Je ťažké kráčať po tenkom ľade dokonalosti,ale spoločnými silami sa dokonalosť vytráca v mene lásky, lebo všetci potrebujeme pochopenie, povzbudenie odpustenie.

  Odpovedať

  • Posted by lilah on 14. júna 2012 at 09:08

   Beata

   “V každom okamihu skľúčenosti, slabosti, úzkosti je nesmierne dôležité natrafiť na láskavého človeka. Človeka, ktorý dokáže pochopiť, nič nevyčíta, chladne neposudzuje, ale ktorý ťa uteší a odľahčí ti bremeno.”

   hm, .. niečo mi na tomto nesedí … čo?
   1. ked sme v akomkolvek stave, stretneme len rovnakých ludí ( zákon rovnorodosti nepustí )
   2. je otázne, či to človek v tomto stave dokáže rozpoznať, uvidieť … precítiť … že má pri sebe anjela, ktorý mu pomáha …

   jediná cesta, podla mňa, je ísť do seba … a začať pekne od seba …
   iní to prosto nikdy! nedokážu …

   “keď ti niečo chýba, keď máš niečoho nedostatok, okamžite to poskytni prvému, ktorého stretneš” ( myslím že to povedal tolle či ako sa volá 🙂 )

   a ja s ním súhlasím …
   chýba ti, že sa na teba nikto ani len neusmeje? … urob to na prvého kto prejde okolo … Vráti sa ti … rýchlosťou blesku sa ti vráti …

   takže? prepáč, ale aj keď chápem, čo tým chceš povedať .. predsa, predsa … ee, takto to prosto nejde …
   to čo je vonku, je prosto len odrazom nášho vnútra … nič viac, a nič menej …

   krásny zvyšok dníčka želám … 🙂

  • Posted by nitram on 14. júna 2012 at 09:15

   dobrý den Beata,
   upřímná a podnětná slova k rozjímání…

   a jestli mohu k těmto slovům…
   *Je ťažké kráčať po tenkom ľade dokonalosti,ale spoločnými silami sa dokonalosť vytráca v mene lásky, lebo všetci potrebujeme pochopenie, povzbudenie odpustenie.*

   ze současného vhledu vidím následující takto…
   Je těžké kráčet sám po tenkém ledě dokonalosti, ale společnými silami onu dokonalost (pevný led – duchovní rovinu) vytváříme v sounáležitosti lásky, neb všechny bytosti potřebují pochopení, povzbuzení, odpuštění.

   Beata děkuji … přeji pohodou prostoupený den a slunce v duši nejen Vám… 🙂

  • Posted by Mária on 19. júna 2012 at 13:54

   Beatka…ako je to vlastne s tou dokonalosťou?

   Ak beriem v úvahu, že duša si vyberá do akého tela sa narodí a aký život chce prežiť, v čom sa má zdokonaliť, tak v tom prípade je každý človek vo svojej podstate dokonalý.

   Osho hovorí:

   Každý je mistrovským dílem, protože ničemu nižšímu Bůh život nikdy nedává. Každý z nás v sobě po mnoho a mnoho životů nosí ukryté mistrovské dílo, jenomže nevíme, kdo jsme, a tak se jen snažíme někým stát. Odhoďte myšlenku na to, někým se stát, protože ty už mistrovské dílo jsi. Nelze tě vylepšit. Musíš k tomu jen dojít, poznat a uskutečnit. Stvořil tě sám Bůh, nemůžeš být dokonalejší. 🙂

   Kresťanstvo hovorí:

   O dokonalosti môžno hovoriť vtedy, ak dušu vyvinieme na takú čistú vysokú úroveň, že môže dôjsť k svadbe ducha a duše.

   Z tohto pohľadu by ma zaujímalo, ako môže na takú úroveň dospieť duša počas jedného života? Keďže vieme, že kresťanstvo reinkarnáciu nepripúšťa.

   Akú dokonalosť máme na mysli? Inkarnovala by sa vôbec dokonalá duša?

   Mne z toho vychádza, že by sme mali rozlišovať duchovnú dokonalosť , tj. vyspelosť duše a fyzickú dokonalosť, ako plán duše.

   a možno sme nedokonalí v svojej dokonalosti 🙂

   prajem krásny slnečný deň 🙂

  • Posted by Mária on 19. júna 2012 at 14:06

   Lilah…

   “1. ked sme v akomkolvek stave, stretneme len rovnakých ludí ( zákon rovnorodosti nepustí )”

   dovolím si oponovať… môžem stretnúť aj protiklad /lebo ten by len chcel mať tie vlastnosti,čo mám ja alebo naopak/…alebo niekoho kto momentálne prežíva zákon spätného pôsobenia 🙂

  • Posted by lilah on 19. júna 2012 at 14:27

   mária

   🙂

   Ďakujem Ti …

   “dovolím si oponovať… môžem stretnúť aj protiklad /lebo ten by len chcel mať tie vlastnosti,čo mám ja alebo naopak/…alebo niekoho kto momentálne prežíva zákon spätného pôsobenia 🙂 ”

   a teraz, si dovolím oponovať ja Tebe … 😉 …

   ako vie, ako ten niekto vie, že by chcel mať tvoje vlastnosti? .. jedine tak, že ich už v sebe nejakým spôsobom rozpoznal …
   to isté platí samozrejme pre teba ( mňa, kohokolvek ) …
   príklad napríklad … 🙂
   chcem byť
   láskavou,
   milou,
   dobrou,
   milujúcou 😀 atd … ( radšej končím … lebo ten komentár bude mať pol metra 😛 )
   a ja už nejakú tú predstavu mám,
   ja sa teda pýtam, odkiaľ sa vzala? odkiaľ sa tá predstava vzala? … ako ju moje oči dokázali uvidieť? ..
   musím toto isté mať aj ja .. len? len sa k tomu neviem prepracovať … to však je už iná pieseň … o tom, prosto potom … 🙂

   krásny dníčok želám … 🙂 tebe a všetkým vlastne … 🙂

  • Posted by Mária on 19. júna 2012 at 15:10

   Lilah…

   “ako vie, ako ten niekto vie, že by chcel mať tvoje vlastnosti?” …on ich ešte nerozpoznal, sú len jeho zámerom..tým pritiahne “predmet” svojho zámeru 🙂

   Predavač si tiež nepritiahne predavača..súlad nastane ak si pritiahne kupca…alebo introvert si pritiahne extroverta tým, že jeho zámerom je byť otvorenejší a spoločenský. Samozrejme, že sme zase pri Zákone rovnorodosti, ale ten introvert sa nestane okamžite extrovertom, čiže napr. v tej našej depresii nám ten extrovert môže svojou povahou pomôcť 🙂

  • Posted by lilah on 19. júna 2012 at 17:02

   mária

   Ďakujem Ti … znova …

   to čo teraz napíšem, je prosím iba úvaha, .. tak to skús/ – te takto brať, áno? …

   tak! idem si iba trolilinka zafilozofovať … 🙂

   Máš pravdu .. cítim, že áno … ale? ( áno, pre mňa tam je ale, chlp v polievočke 🙂 )

   nesedí mi, nejako mi nepasuje, ako keby mi niečo unikalo 😕 … ( a ako som už hovorila je to len úvaha ako taká … lilah dumavec 🙂 )
   nesedí mi slovo zámer …
   zámer … rozoberiem jeho podstatu … teda?
   zamerať sa na niečo ..
   ak sa však zameriam, je to už podľa mňa jasná vec, pretože ja už hladám, .. teda? je to podla mňa už jasné, a dané … povedzme následok, .. nie samotná príčina
   ( inými slovami je to vec potreby … )
   no príčina je niekde inde … či? …
   hm, …

  • Posted by Mária on 19. júna 2012 at 20:45

   Lilah 🙂 ..chloupek z myšího kožíšku?? 😛

   ide o zámer nevedomý…NIE vedomý, že niečo chcem, či hľadám
   možno by sa to dalo prirovnať k zamilovaniu sa… človek sa nezamiluje vedome, ide to niekde zvnútra, z duše, od srdca..proste to cítiš 🙂

   takže podvedome introvert túži po extrovertke…ladia vibrácie…môže byť?? 🙂

  • Posted by lilah on 20. júna 2012 at 18:58

   Mária

   áno, stačí ..
   a áno, môže byť … aj keď som úplne tú rovnorodosť nepustila, ( jednoducho rovnaké rovnaké priťahuje ) tvoje, práve tvoje písmenká mi veľa dali … povedzme, že niečo sa vo mne zmenilo, lepšie povedané niečo som precítila, pochopila …

   prosto …

   Ďakujem …

   …. myší kožíšku … 🙂

   Krásny zvyšok dníčka želám 🙂 … tebe a nielen Tebe ako inak … 🙂

   PS: si môjmu srdiečku veľmi blízka … a aj keď lilah nerozumie, ako je toto prosto možné, fakt je ten, že to tak prosto Je …

  • Posted by Mária on 20. júna 2012 at 21:33

   Lilah…sluníčko, ďakujem 🙂

   tá rovnorodosť tam zostala…v tých rovnakých vibráciach, aj keď sa človek navonok javí ako protiklad 🙂 ..ale to si asi už pochopila

   PS: …a…Lilah nemusí ROZUMIEŤ…stačí, že jej duša VIE prečo je to tak 🙂

   Pekný, ničim nerušený večer Ti prajem 🙂

 7. Posted by Mária on 17. júna 2012 at 20:25

  Ak dovolíte, ja sa s Vami podelím o svoj názor, ktorý som napísala v článku s názvom “Čakanie na šťastie”

  Prišiel ku mne 14r. syn a hovorí: „Mami, som taký šťastný!!” Čo nás napadne ako prvé? Otázka, pôvod šťastia. „Prečo si šťastný?” Áno, taká bola aj moja reakcia, lebo som neočakávala takú odpoveď akú som dostala.

  „Neviem mami, prečo som šťastný. Len tak…som proste šťastný. Nič výnimočné sa dnes nestalo.”

  A ja som mu uverila. Bola to pre mňa vzácna chvíľa. Moje dieťa je šťastné …bez dobrej známky v škole, bez pochvaly, že niečo urobilo, bez nového bicykla , či čokolády. Skutočné šťastie je totiž v nás, nemusíme ho nikde hľadať, je to pocit, je to množina vzácnych chvíľ.

  Ak sa zhodneme na fakte, že šťastie nie je stav bytia, pripustíme zároveň, že šťastní nemôžeme byť stále. Nemusíme žiť v neustálej eufórii, treba si pripustiť aj bolesť, smútok, problémy či nepríjemnosti. Nemusíme to hneď považovať za prejav vlastného duševného zlyhania. Ak si prestaneme myslieť, že šťastie je odmena za dobrý život, tak si ušetríme mnoho sklamaní. Slovo „šťastie” by stratilo svoj zmysel, keby sme ho nemohli porovnať so smútkom, či duševnou bolesťou.

  Šťastie by sa dalo prirovnať aj k umeniu, či talentu…je to schopnosť a nie tovar, čo sa dá získať. Pretože v každom momente svojho bytia rozhodujeme o tom ako daný okamih prežijeme.

  Mnohí máme vytvorené v hlavách nereálne očakávania a pritom zabúdame, že ŠŤASTIE s veľkým „Š” predstavuje vzdušný zámok, či svetlo na konci tunela. Čakáme naň, akoby sme ho mali dostať naservírované v presne stanovený čas. Zvyčajne čakáme, kým sa nám narodí zdravé dieťa, že budeme šťastní…neskôr si postavíme nový dom, že budeme šťastní… potom čakáme, že nám dieťa úspešne zmaturuje, či dostane sa na vysokú školu a budeme šťastní .

  Ale čo ak nie? Čo ak sa tak nestane, ako očakávame? Čo ak dieťa nebude celkom zdravé? Čo ak príde povodeň počas výstavby domu? Čo ak sa naše dieťa nedožije ani maturity? Kde sa zrazu stratí vysnívané šťastie? Preto, sa nepachtime za métou „šťastia”, nesnažme sa byť závislí na „šťastí”, lebo život nám takto uteká pomedzi prsty a ani si to neuvedomujeme. A nie vždy tá očakávaná méta musí mať happy end. Skutočné šťastie nerozpoznávame aj preto, lebo neraz očakávame niečo iné – niečo väčšie, žiarivejšie a vzrušujúcejšie.

  Vychutnávajme si preto prítomné okamihy, naučme sa, aby nás vzácne chvíle, ako bola táto moja, naplnili pocitom šťastia.

  “Šťastie je výraz pre pocit. Pocitom rozumieme vzácne…hneď ich zabudneme a takmer vždy si ich zapamätáme nepresne”. /z filmu Shrink/

  prajem všetkým pekný večer 🙂

  Odpovedať

  • Posted by lilah on 19. júna 2012 at 10:32

   mária

   Smiem? … prosto …

   pre Teba …

   🙂

   krásny, slniečkom, pokojom, Láskou naplnený dníčok želám … 🙂 všetkým 🙂

  • Posted by Mária on 19. júna 2012 at 13:56

   Lilah…smieš 😀
   ďakujem 🙂

   prajem pokoj v duši, lásku v srdci a úsmev na perách 🙂 🙂

  • Posted by nitram on 19. júna 2012 at 20:48

   jste jak dvě růžičky,
   voňavé, krásné, barev nevídaných… 🙂

   Mária zítra se stavím na výkladu snů a vyložím snový prožitek,
   prozatím se loučím… pá…pá…pá… pouze podotknu, že jdete zcela běžnou cestou očisty… 🙂

  • Posted by Mária on 19. júna 2012 at 20:54

   aspoň nejaký chlap si tu na nás spomenul 😀 ..ďakujemeeeeeeee 🙂

   budem sa tešiť… pekný večer nitraM 🙂

 8. Posted by lilah on 24. septembra 2012 at 11:15

  😯

  ehm, … no! tak tento náhodný článok je ešte zaujímavajší …

  no ale tak toto! … 😀

  ja už radšej fakt prchám, nebezpečný blog toto … 🙂

  Odpovedať

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: