Krišna, Christos, Kristus.


Šríla Prahhupáda a  niekoľko jeho žiakov sa v roku 1974 stretli vo Frankfurte nad Mohanom s otcom Emmanuelom Jungclaussenom, benediktinským mníchom z kláštora v Niederalteiche. Keď si otec Emmanuel všimol, že Šríla Prabhupáda nesie ruženec podobný ružencu, aký používajú kresťania, povedal, že sa tiež stále modlí: „Ježišu Kriste, buď k nám milosrdný.” Tak vznikol nasledujúci rozhovor.

Šríla Prabhupáda: Čo znamená slovo Kristus?

Otec Emmanuel: Kristus pochádza z gréckeho slova Christos, čo znamená „pomazaný”.

Šríla Prabhupáda: Christos je grécka verzia slova Krsna.

Otec Emmanuel: To je zaujímavé.

Sríla Prabhupáda: Keď Indovia vyslovujú slovo Krišna, často hovoria „Krišta”. Krsta je sanskritské slovo a znamená „príťažlivý”. Keď teda oslovujeme Boha „Kristus”, „Krišta” alebo „Krišna”, oslovujeme tú istú najpríťažlivejšiu Najvyššiu Božskú Osobnosť. Keď Ježiš povedal: „Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje,” meno Boha bolo „Krišta” alebo „Krišna”. Súhlasíte?

Otec Emmanuel: Myslím, že Ježiš ako Syn Boží vyjavil pravé meno Boha: Kristus. Môžeme oslovovať Boha „Otče”, ale ak Ho chceme osloviť pravým menom, musíme povedať „Kriste”.

Šríla Prabhupáda: Áno, „Kristus” je iný spôsob, ako vysloviť „Krišta”, a „Krišta” je iný spôsob vyslovovania Božieho mena „Krišna”. Ježiš povedal, že by sme mali spievať meno Boha, ale včera som počul jedného teológa, ktorý tvrdil, že Boh nemá meno — môžeme Ho oslovovať len „Otče”. Syn môže hovoriť svojmu otcovi „otče”, ale otec má aj meno. Podobne „Boh” je všeobecný názov pre Najvyššieho Pána, ktorého vlastné meno je Krišna. Preto keď oslovujete Boha menami „Kristus”, „Krišta” alebo „Krišna”, oslovujete tú istú Najvyššiu Božskú Osobnosť.

Otec Emmanuel: Áno, ak chceme hovoriť o pravom mene Boha, musíme povedať „Kristus”. V našom náboženstve uznávame Svätú Trojicu: Otec, Syn a Duch Svätý. Veríme, že iba Syn Boží môže vyjaviť meno Boha. Ježiš Kristus vyjavil meno Otca, a preto považujeme meno Kristus za zjavené meno Božie.

Šríla Prabhupáda: Vlastne to nevadí — Krišna alebo Kristus — mená sú rovnaké. Najdôležitejšie je, aby sme dodržiavali príkazy písem, ktoré odporúčajú pre tento vek spievanie Božích mien. Najjednoduchšie je spievanie mahá-mantry: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare; Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare. Ráma a Krišna sú mená Boha a Haré je Božia energia. Keď spievame mahá-mantru, oslovujeme Boha spolu s Jeho energiou, ktorá je dvojaká — duchovná a hmotná. Teraz sme v zajatí hmotnej energie. Preto sa modlíme ku Krišnovi, aby nás milostivo vyslobodil z hmotného sveta a prijal nás do služby v duchovnom svete. To je celá naša filozofia. Hare Krsna znamená „Ó, Božia energia, ó, Bože (Krišna), prosím Ťa, zamestnaj ma v oddanej službe Tebe”. Pre človeka je prirodzené slúžiť niekomu. Z nejakého dôvodu však teraz slúžime hmotnej energii, ale ak túto službu zmeníme a začneme slúžiť duchovnej energii, potom bude náš život dokonalý. Robiť bhakti-jogu (láskyplnú službu Bohu) znamená oslobodiť sa od označení „hinduista”, „mohamedán”, „kresťan”, to či ono a len slúžiť Bohu. Ľudia vytvorili kresťanstvo, hinduizmus a islam. Až keď dosiahneme náboženstvo bez týchto označení a prestaneme si myslieť, že sme kresťania, hinduisti alebo mohamedáni, až vtedy môžeme hovoriť o čistom náboženstve čiže bhakti.

Otec Emmanuel: Mukti?

Šríla Prabhupáda: Nie, bhakti. Bhakti zahŕňa mukti (teda spasenie, vyslobodenie sa z hmotnej existencie). Mukti nemôže byť bez bhakti, ale keď sme na úrovni bhakti, je v tom zahrnuté aj mukti. Opisuje to Bha-gavad-gítá (14.26): Kto sa úplne zamestná v oddanej službe, kto nepoklesne za žiadnych okolností, okamžite prekoná kvality hmotnej prírody, a takto dospeje na úroveň Brahmanu.

Otec Emmanuel: Je Brahman Krišna?

Šríla Prabhupáda: Krišna je Parabrahman. Brahman sa realizuje v troch aspektoch: ako neosobná žiara Brahman, lokalizovaná Paramátmá a ako osobný Brahman. Krišna je osoba a Najvyšší Brahman, lebo Boh je osoba. Šrímad-Bhágavatam (1.2.11) to potvrdzuje: Múdri transcendentalisti, ktorí poznajú Absolútnu Pravdu, nazývajú túto nedvojnu podstatu Brahman, Paramátmá a Bhagaván. Realizácia Boha ako Najvyššej Osobnosti je najvyšším poznaním Boha. Boh má šesť vznešených vlastností: je najsilnejší, najbohatší, najkrajší, najslávnejší, najmúdrejší a schopný najväčšieho odriekania.

Otec Emmanuel: S tým súhlasím.

Šríla Prabhupáda: Kedže Boh je absolútny, Jeho meno, Jeho podoba a Jeho vlastnosti sú tiež absolútne a neodlišujú sa od Neho. Keď spievame sväté mená Boha, sme s ním priamo spojení. Keď je človek v styku s Bohom, získava božské vlastnosti, a keď je úplne očistený, stane sa z neho priateľ Najvyššieho Pána.

Otec Emmanuel: Ale my môžeme pochopiť Božie meno len do istej miery.

Šríla Prabhupáda: Áno, sme obmedzení, ale Boh je neobmedzený. A keďže je neobmedzený, absolútny, má tiež neobmedzené množstvo mien, z ktorých každé je Boh. Jeho mená môžeme pochopiť podľa toho, do akej miery je vyvinuté naše duchovné poznanie.

Otec Emmanuel: Môžem sa vás na niečo spýtať? Aj my kresťania kážeme lásku k Bohu, snažíme sa ju poznať a slúžiť Bohu z celého srdca a z celej duše. Aký je teda rozdiel medzi vaším hnutím a nami? Prečo posielate svojich žiakov do západných krajín, aby kázali lásku k Bohu, keď evanjelium Ježiša Krista prináša rovnaký odkaz?

ŠríJa Prabhupáda: Problém je v tom, že kresťania nedodržujú Božie prikázania. Súhlasíte?

Otec Emmanuel: Áno, viac-menej máte pravdu.

Šríla Prabhupáda: Tak aký význam má kresťanská láska k Bohu? Keď nedodržujete príkazy Boha, kde je vaša láska? Preto sme prišli, aby sme učili, čo je láska k Bohu: ak Ho milujete, nemôžete nedodržiavať Jeho príkazy. A ak neposlúchate, vaša láska nie je pravá. Ľudia na celom svete milujú svojich psov, a nie Boha. Haré Krišna hnutie je preto potrebné, aby naučilo ľudí, ako obnoviť zabudnutú lásku k Bohu. Nielen kresťania, ale aj hinduisti, mohamedáni i ostatní majú na tom vinu. Označili sa ako „kresťania”, „hinduisti” alebo „mohamedáni”, ale Boha neposlúchajú. V tom je problém.

Otec Emmanuel: Mohli by ste vysvetliť, v čom sú kresťania neposlušní?

Šríla Prabhupáda: Áno. Nedodržujú prikázanie „Nezabiješ”, podporujú zabíjanie zvierat. Súhlasíte, že porušujú toto prikázanie?

Otec Emmanuel: Osobne s vami súhlasím.

Šríla Prabhupáda: Dobre. Keď chcú kresťania milovať Boha, musia prestať zabíjať zvieratá.

Otec Emmanuel: Ale nie je dôležitejšie…

Šríla Prabhupáda: Keď vo výpočte urobíte chybu na jednom mieste, výsledok bude chybný. Je jedno, či ďalšie matematické úkony budú správne, vo výpočte už je chyba a všetko nasledujúce už bude nesprávne. Nemôžeme jednoducho prijať len tú časť písma, ktorá sa nám páči, odmietnuť to, čo sa nám nepáči, a očakávať nejaký výsledok. Napríklad sliepka znáša vajcia zadnou časťou tela a je zobákom. Hospodár si môže pomyslieť: „Predná časť sliepky ma vyjde velmi draho, pretože musí jesť. Bude lepšie, keď ju odrežem.” Ale ak sliepke chýba hlava, nebude znášať žiadne vajcia, pretože telo je mŕtve. Takisto nám nepomôže, keď odmietneme obtiažnu časť písma a budeme dodržiavať len tú časť, ktorá sa nám páči. Musíme prijať príkazy písem tak, ako ich písmo predkladá, a nie tak, ako sa nám to hodí. Keď nedodržiavate prikázanie „Nezabiješ”, ako môžete hovoriť o láske k Bohu?

Hosť: Kresťania vzťahujú toto prikázanie na ľudské bytosti, nie na zvieratá.

Šríla Prabhupáda: To by ale znamenalo, že Ježiš nebol natoľko inteligentný, aby použil správne slovo nezavraždíš. Zabiť a zavraždiť sú dva pojmy. Vraždenie sa vzťahuje na ľudí. Myslíte si, že Ježiš nebol natoľko inteligentný, aby použil správne slovo — nezavraždíš—namiesto nezabiješ? Zabiť znamená akýkoľvek druh zabíjania a hlavne zabíjanie zvierat. Keby mal Ježiš na mysli len zabíjanie ľudí, použil by slovo nezavraždíš.

Otec Emmanuel: Ale v Starom zákone sa prikázaním „Nezabiješ” nemyslí vražda. Keď Ježiš povedal „Nezabiješ”, ešte rozvinul toto prikázanie, že človek by sa nielenže mal vyhnúť zabitiu svojho blížneho, ale by sa mal k nemu chovať aj s láskou. Nikdy nehovoril o vzťahu človeka k iným živým bytostiam, len o vzťahu medzi ľuďmi. Preto keď povedal „Nezabiješ”, myslel to tiež v duševnom a citovom zmysle, teda že by sme nemali nikomu ubližovať fyzicky, ale ani zlými slovami a podobne.

Šríla Prabhupáda: Nezaujíma nás ten či onen zákon, ale len slová použité v prikázaniach. Ak chcete tieto slová interpretovať, to je už niečo iného. My rozumieme priamemu významu. „Nezabiješ” znamená, že kresťania by nemali zabíjať. Môžete predložiť mnoho vysvetlení, aby ste ospravedlnili svoje terajšie konanie, ale jasne vidíme, že tu žiadne výklady netreba. Výklad je potrebný, ak niečo nie je jasné. Ale tu je všetko jasné. „Nezabiješ” je jasné prikázanie. Prečo by sme mali vytvárať výklady?

Otec Emmanuel: A jedenie rastlín nie je zabíjanie?

Šríla Prabhupáda: Vaišnavská filozofia hovorí, že by sme nemali zabíjať ani rastliny. V Bhagavad-gíte (9.26) Šrí Krišna vysvetľuje: Keď Mi niekto obetuje s láskou a oddanosťou lístok, kvet, ovocie alebo vodu, prijmem to.” My obetujeme Krišnovi len to jedlo, ktoré vyžaduje, a potom jeme to, čo ostane. Keby bol hriech obetovať vegetariánske jedlá, nebol by to náš hriech, ale Krišnov. Krišna je ako slnko, ktoré dokáže očistiť aj moč — my to nedokážeme. Krišna je ako kráľ, ktorý môže prikázať, aby vraha potrestali obesením, ale jeho samotného sa netýka žiadny trest, pretože je veľmi mocný. Jedenie jedla obetovaného Bohu je ako zabíjanie vo vojne. Veliteľ rozkáže vojakom, aby zaútočili, a poslušný vojak, ktorý zabije veľa nepriateľov, dostane vyznamenanie. No ak ten istý vojak zabije niekoho zo svojich, potrestajú ho. Rovnako je to s jedlom; ak jeme iba prasádam (jedlo obetované Krišnovi), nedopúšťame sa hriechu. Potvrdzuje to Bhagavad-gítá (3.13): Oddaní Pána sú oslobodení od všetkých hriechov, lebo jedia potravu, ktorú najskôr obetovali. Avšak tí, ktorí pripravujú jedlo pre svoj zmyslový pôžitok, jedia zaiste len hriech.”

Otec Emmanuel: Nemôže Krišna povoliť jedenie zvierat?

Šríla Prabhupáda: Áno — v ríši zvierat. Ale civilizovaní, zbožní ľudia nie sú určení na to, aby zabíjali a jedli zvieratá. Keď prestanete zabíjať zvieratá a budete spievať Kristovo meno, bude všetko dokonalé. Neprišiel som vás poučovať, prišiel som vás požiadať, aby ste láskavo spievali meno Boha. Aj Biblia to od vás vyžaduje. Preto by sme mali spolupracovať a spievať, a ak máte predsudky proti spievaniu Krišnovho mena, spievajte „Kristus” alebo „Krišta” — medzi tým nie je rozdiel. Šrí Caitanja povedal: „Boh má stá milióny mien, a keďže nie je rozdiel medzi Samotným Bohom a Jeho menami, každé z týchto mien má rovnakú silu ako Boh.” Preto aj keď sa označíte slovami „hinduista”, „kresťan” či „mohamedán”, ak budete spievať Božie meno, ktoré sa nachádza vo vašom písme, dosiahnete duchovnú úroveň. Ľudský život je určený na sebarealizáciu — na zistenie, ako milovať Boha. To je pravá ľudská krása. Je jedno, či vykonávate túto povinnosť ako hinduista, kresťan alebo mohamedán — hlavne ju vykonávajte!

Otec Emmanuel: Máte pravdu.

Šríla Prabhupáda: Vždy so sebou nosíme tieto korále (ukazuje na svoj ruženec so 108 korálikmi), tak ako máte vy svoj ruženec. Vy meditujete na ruženci, prečo to nerobia aj ostatní kresťania? Prečo zahadzujú príležitosť, ktorá sa im dostáva v ľudskom tele? Psi a mačky nemôžu meditovať, ale my môžeme, pretože máme ľudský jazyk. Keď budeme spievať meno Boha, nič tým nestratíme; naopak, nekonečne veľa získame. Moji žiaci spievajú Haré Krišna neustále. Mohli by ísť do kina alebo robiť iné veci, ale oni všetko toto prestali robiť. Nejedia mäso, ryby, vajcia, neužívajú omamné látky, nepijú alkohol, nefajčia, nehrajú hazardné hry, nešpekulujú a neoddávajú sa nedovolenému pohlavnému styku. Spievajú sväté mená Boha. Ak s nami chcete spolupracovať, choďte do kostolov a spievajte „Kristus”, „Krišta” alebo „Krišna”. Kto by mohol proti tomu niečo mať?

Otec Emmanuel: Nikto. Ja osobne by som sa k vám rád pridal.

Šríla Prabhupáda: Hovoríme s vami ako s predstaviteľom kresťanského náboženstva. Prečo kostoly radšej nedarujete nám, namiesto toho, aby ste ich zatvárali? My by sme tam spievali Božie meno dvadsaťštyri hodín denne. Kúpili sme na mnohých miestach kostoly, ktoré boli vlastne zatvorené, lebo ich nikto nenavštevoval. V Londýne som videl veľa kostolov, ktoré boli buď zatvorené alebo sa využili na svetské účely. V Los Angeles sme kúpili jeden taký kostol. Predávali ho, lebo tam nikto nechodil, ale keby ste tam prišli teraz, videli by ste tisíce ľudí. Každý inteligentný človek môže pochopiť existenciu Boha v priebehu piatich minút; netreba na to päť hodín.

Otec Emmanuel: Rozumiem.

Šríla Prabhupáda: Ale ľudia tomu nerozumejú. Problém je v tom, že oni nechcú rozumieť.

Hosť: Myslím, že pochopenie Boha nie je otázkou inteligencie, ale skromnosti.

Šríla Prabhupáda: Skromnosť znamená inteligencia. Skromným a pokorným patrí kráľovstvo Božie. Je to napísané v Biblii, alebo nie? Ale naničhodníci tvrdia, že my sa môžeme stať Bohom; dnes je táto filozofia populárna. Preto nikto nie je pokorný a skromný. Keď si všetci o sebe myslia, že sú Boh, prečo by mali byť skromní a pokorní? Preto učím svojich žiakov, aby boli skromní a pokorní. V chráme sa vždy hlboko poklonia a vzdajú úctu svojmu duchovnému učitelovi. Takto robia pokrok. Skromnosť a pokora velmi rýchlo vedú k duchovnej realizácii. Vo védských písmach sa tiež hovorí: „Tým, ktorí majú pevnú vieru v Boha a v Jeho predstaviteľa, duchovného učiteľa, sa vyjaví zmysel Véd.”

Otec Emmanuel: Nemala by sa však táto úcta preukazovať všetkým?

Šríla Prabhupáda: Áno, ale sú dva druhy úcty: osobitná a obyčajná. Šrí Krišna Čaitanja učil, že by sme nemali očakávať pocty pre seba, ale vždy by sme mali preukazovať úctu všetkým, i tým, ktorí k nám boli neuctiví. Osobitnú úctu by sme mali však preukazovať Bohu a Jeho čistým oddaným.

Otec Emmanuel: Áno, s tým súhlasím.

Šríla Prabhupáda: Myslím si, že kresťanskí kňazi by mali spolupracovať s Haré Krišna hnutím. Mali by spievať meno Kristus alebo Christos a prestať zabíjať zvieratá. To učí Biblia, to nie je moja filozofia. Prosím vás, konajte podľa toho a uvidíte, ako sa na svete zmení situácia.

Otec Emmanuel: Veľmi pekne vám ďakujem.

Šríla Prabhupáda: Haré Krišna.

Zdroj: Vedecké poznanie duše, Swámi Prabhupáda

Reklamy

9 komentárov

 1. Posted by nrayn on 12. júla 2011 at 11:50

  Srila Prabhupada ki – Jay ! 🙂

  Odpovedať

  • ANO SUHLASÍM BOH JE LEN JEDEN NA CELOM SVETE JE JEDNO AKE JE NABOŽENSTVO AKE JE UČENIE BOH TU JE PRE VŠETKYCH NA CELOM SVETE PRE VŠETKY NABOŽENSTVA,,,,,,,,,

 2. Posted by Blanka Suchá on 28. augusta 2011 at 14:25

  Vymyvanie mozgu..Hrôza!!!! Boh je len 1 a žiadny Krišna!

  Odpovedať

  • To je pravda: “Boh je iba jeden”. Len v rôznych častiach zeme Ho oslovujú rôznymi menami, ale stále iba Toho Jediného Boha – Stvoriteľa.

 3. Blanka nepis tak ostro 🙂 Tu su predsa iba mierumilovny ludia.

  Odpovedať

 4. ahoj lilah 🙂 chystam novy blog tak mozno tam 🙂

  Odpovedať

 5. Posted by Anderlin on 22. októbra 2013 at 13:15

  Kristus že je jméno Boha??? A na to jako ti dva koumáci přišli jak? Protože o tom absolutně nic nevypovídá. Je to čirý výmysl. Kristus a Krišna/Krišta že je totéž??? Vždyť to má úplně odlišné původní významy! Kristus znamená “Pomazaný”, Krišna “Tmavý” (a Krišta “Přitažlivý”, jak říká Prabhupáda). Tak o jaké totožnosti tu může být řeč??? Podobnost v morfologii??? Tvar slova snad vypovídá o slově před významem??? V Prabhupádově filozofii patrně ano, když vytyčoval mantry jako božské (Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare; Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare). Opakovat je až do zblbnutí, byť příjemného, extatického, určitě božské není. Zdánlivě dobrotivá, filozoficky krásná, taková je Prabhupádova filozofie. Ale postavená na klamech, směsi pravd a lží, falzifikacích. Šríla Prabhupáda byl výborný demagog a manipulátor. Nejdřív kárá, že by se Písmo nemělo interpretovat, a pak nefunkčně směšuje dvě různá písma. Ukázkový případ falešného proroka, “vlka v rouše beránčím”. Sám oklamaný, klamal druhé. Jeho učení je falešné. Úžasné a krásné, ale falešné. Slouží znamenitě.

  Odpovedať

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: