Śrīmad Bhāgavatam – úryvky 1


1. Ak je srdce zbavené všetkého znečistenia, myseľ sa stane priezračne jasnou a vedomie sa rozšíri. Oddaný môže potom vidieť všetko pravdivým pohľadom. V tomto životnom štádiu vníma mier a dosahuje rovnakého postavenia, ako mám Ja – Najvyššia Bytosť.
2. Ak niekto považuje zmyslový pôžitok za životný cieľ, potom nepochybne zošalie túžbou po materialistickom živote a začne páchať všemožné hriešne činnosti. Nevie, že už za svoje minulé hriešne konanie získal telo, ktoré hoci je dočasné, je príčinou jeho utrpenia. Živá bytosť v skutočnosti nemá mať hmotné telo, ale dostáva ho pre zmyslový pôžitok.
3. Pokiaľ sa človek nezačne zaujímať o duchovné hodnoty života, zažíva len porážku a podlieha utrpeniu pochádzajúcemu z nevedomosti. Karma, či už hriešna alebo zbožná, prináša svoje reakcie. Pokiaľ je myseľ nečistá, vedomie je nejasné a pokiaľ je živá bytosť pohrúžená v plodonosných činnostiach, musí prijímať hmotné telo.
4. Najvyšší Pán, Osobnosť Božstva, sa nachádza v čistej kvalite dobra. Osvetľuje celý vesmír a Svojim oddaným udeľuje všetke požehnania. Stvoril tento vesmír zo Svojej vlastnej duchovnej energie, na základe Svojej túžby do neho vstúpil ako Nadduša a prostredníctvom Svojich rôznych energií udržuje všetky živé bytosti, ktoré túžia po hmotnom pôžitku. Úctivo sa klaniam Pánovi, ktorý je darcom inteligencie. (Poznámka: Nadduša sídli vo vnútri každého človeka nazývaná tiež ako duchovná iskra).
5. Z tejto Najvyššej Osobnosti Božej sa zjavuje Pán Brahma, ktorého telo tvorí celková hmotná energia, zásobník inteligencie ovládanej hmotnou kvalitou vášne. Z Pána Brahmu sa rodím ja, ako predstaviteľ falošného ega, zvaný Rudra (Šiva) a svojou mocou tvorím všetkých ostatných polobohov, päť prvkov a zmysly. Preto uctievam Najvyššieho Pána, Osobnosť Božstva, Ktorý je väčší než ktokoľvek z nás a pod jeho vládou sú všetci polobohovia, hmotné prvky a zmysly – a dokonca aj Pán Brahma a ja sám – ako vtáci zviazaní povrazom. Jedine jeho milosťou dokážeme tvoriť, udržovať a ničiť hmotný svet. Úctivo sa preto klaniam Najvyššej Bytosti.
6. Hmotný pôžitok je nesporne príčinou všetkého nešťastia, ale človek sa ho nedokáže vzdať, pokiaľ osobne nezažije, koľko utrpenia prináša. Preto sa má človeku dovoliť, aby rozvíjal poznanie a zároveň sa ďalej venoval takzvanému hmotnému pôžitku a tak zakúsil strastiplnosť tohto iluzórneho hmotného šťastia. Potom bez pomoci druhých príde na to, že hmotný pôžitok je nechutný. Tí, ktorých myseľ takto zmenili iní, nedospejú na takú úroveň odriekania ak tí, ktorí majú osobnú skúsenosť.
7. Ó Pane, ó Najvyšší, neinteligentní ľudia, ktorí prahnú po zmyslovom pôžitku a uctievajú rôznych polobohov, nie sú viac než zvieratá v ľudskej podobe. Kvôli svojim zvieracím sklonom nie sú schopní uctievať Teba a miesto toho sa venujú uctievaniu nevýznamných polobohov, ktorí predstavujú iba malé iskry Tvojej slávy.
8. Keď si ľudská bytosť myslí, že sa odo Mňa líši, a tak zabúda svoju duchovnú identitu kvalitatívnej totožnosti so Mnou, čo sa týka večnosti, poznania a blaženosti, znamená to začiatok jej hmotného, podmieneného života. Miesto toho, aby svoj záujem stotožňovala s Mojím, zaujíma sa o svoje telesné expanzie, ako je manželka, deti a hmotné vlastníctvo. Kvôli takémuto jednaniu pre ňu vzniká z jedného tela druhé a po jej smrti prichádza ďalšie.
9. Muž a žena ako manželia spoločne plánujú, ako dosiahnuť šťastie a zmierniť nešťastie a spolupracujú mnohými spôsobmi, ale keďže ich činnosti sú plné túžob, nestávajú sa nikdy zdrojom šťastia a nikdy nezmenšujú utrpenie. Sú naopak príčinou veľkého nešťastia.
10. Na začiatku stvorenia hmotného vesmíru videl Pán Brahma, otec všetkého živého vo vesmíre, že všetky živé bytosti sú odpútané. Aby zväčšil počet obyvateľstva, stvoril vtedy z lepšej polovice mužovho tela ženu, pretože chovanie žien unáša myseľ mužov.
11. Načúvanie a spievanie o transcendentálnom svätom mene, podobe, vlastnostiach a zábavách Najvyššej Božskej Osobnosti, ako aj o všetkom, čo k Nemu patrí, spomínanie na Neho, slúženie Pánovým lotosovým nohám, uctievanie Pána šestnástimi predmetmi, modlenie sa k Nemu, konanie v úlohe Jeho služobníka, považovanie Pána za svojho najlepšieho priateľa a odovzdanie všetkého Jemu (čiže slúženie telom, mysľou a slovami) – týchto deväť procesov je uznávaných za čistú oddanú službu. Ten, kto zasvätil svoj život službe Najvyššej Osobnosti týmito deviatimi metódami, je najučenejší zo všetkých, pretože si osvojil úplné poznanie.
12. Ak nejaký poloboh, démon, človek, Yaksa, Gandharva alebo ktokoľvek iný v tomto vesmíre slúži Najvyššej Božskej Osobnosti, Ktorý môže udeliť oslobodenie, nachádza sa v tom najpriaznivejšom postavení, práve tak, ako my mahajanovia.
13. Moji drahí priatelia, Najvyššiu Osobnosť Božstva nemôžete potešiť tým, že sa stanete dokonalými brahmanmi, polobohmi alebo veľkými svätcami, alebo že dosiahnete dokonalosti v etike či učenosti. Nič z toho Pána nepoteší. Uspokojiť Ho nemožno ani dobročinnosťou, askézou, obeťami, čistotou či sľubmi. Pána poteší jedine neochvejná, čistá oddanosť. Bez úprimnej služby je všetko iba predvádzanie sa.
14. Môj milý Najvyšší Pane, vidím, že existuje skutočne veľa svätcov, ale tí sa zaujímajú iba o vlastné oslobodenie. Nestarajú sa o veľké mestá a odchádzajú do hôr alebo do lesa meditovať, viazaní sľubom mlčanlivosti. Nemajú záujem oslobodzovať iných. Pokiaľ však ide o mňa, nechcem byť oslobodený sám a opomenúť všetkých tých úbohých hlupákov a darebákov. Viem, že nikto nemôže byť šťastný bez vedomia Najvyššej Božskej Osobnosti, bez prijatia útočiska pri Tvojich lotosových nohách a preto ich chcem priviesť naspäť pod ochranu Tvojich lotosových nôh.

Zdroj: Śrīmad Bhāgavatam

Reklamy

3 komentáre

  1. Pekný článok Minne, veľmi múdrých a poučných viet som si tam našla, týkajúc sa aj mňa. Ďakujem. 😛

    Odpovedať

  2. VÝZNAM: Ateisti chcú dôkaz pre výsledky svojich minulých činností. Pýtajú sa: “Čo dokazuje, že moje utrpenie a pôžitok sú výsledky mojej minulej karmy? ” Nemajú ani poňatia o tom, ako jemnohmotné telo prenáša výsledky činov ich súčasného tela do ďalšieho hrubohmotného tela, ktoré získajú. Hrubá podoba súčasného tela môže zaniknúť, ale jemné telo nezaniká – prenáša dušu do ďalšieho hrubého tela. Hrubé telo závisí na jemnom tele, a preto budúce hrubé telo prežíva utrpenie a pôžitok podľa stavu jemného tela. Jemné telo prenáša dušu až to tej doby, pokiaľ sa duša neoslobodí z hrubohmotného otroctva.

    Odpovedať

  3. V duchovných a náboženských dejinách ľudstva môžeme nájsť množstvo veľkých, skutočne príkladných životov, ktoré presvedčivým spôsobom poukazujú na opravdivú lásku. Nerozdielnou súčasťou tejto lásky je činorodosť. Osobitne dejiny kresťanstva nám v tomto smere poskytujú možnosť bohatého výberu. Hoci jediným skutočným vzorom kresťanského života hodným nasledovania v plnom zmysle slova je Ježiš Kristus, predsa nás napĺňajú obdivom a úctou všetci tí, ktorí práve vďaka tomuto nasledovaniu Krista si vyslúžili perly svätosti. A z týchto skutočných hrdinov života nás upútavajú najmä tí, ktorí sa v našej kultúre kladú dosť do úzadia a neraz sa aj zaznávajú. Sú to ženy. A z tých žien, ktoré sú hrdinkami opravdivej lásky, nás fascinujú predovšetkým tie, ktorých jedinečná spiritualita vystúpila až do mystických výšin. Tieto výnimočné ženy nie sú len svedkyňami opravdivej a činorodej lásky, ale sú aj jej zvestovateľkami pre celý svet. Na príklade týchto mystičiek – zvestovateliek možno presvedčivo ukázať, ako sa spásna idea univerzálnej božskej Lásky v dejinách stále zjavnejšie a plnšie vyjavovala, až sa stala v dnešných časoch všeobecne prijímaným základom kresťanskej spirituality.

    Odpovedať

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: