Kristus a Anjeli


Pár priateľov sa ma pýtalo, prečo som tak dlho nenapísal žiadny nový článok. Vlastne som ani nevedel odpovedať. Aj keď som už viac krát mal chuť niečo napísať, zakaždým mi z vnútra prišla odpoveď: „načo? zbytočne“. Keď teraz rozmýšľam nad touto odpoveďou, tak sa mi vyjasňuje viacero možností, prečo zbytočne.
Tento blog je smerovaný pre ľudí, ktorí chcú prijať Krista do svojho vnútra a žiť podľa Pravdy, ktorú nám tu zanechal. Základy a naše smerovanie života podľa tejto Pravdy je na tomto blogu zrejme dostačujúce, ak už nemusím písať články v tomto štádiu ☺. Predtým, než som sa prvýkrát popozeral na internete, čo sa píše o duchovnom učení, som bol dosť často tlačený do toho, aby som už konečne odovzdal zo svojho učenia aj iným ľuďom, nielen tým, ktorých poznám osobne. Teraz už je môj „vnútorný Kristus“ spokojný a záleží už len na každom jednotlivcovi, akou cestou pôjde. Aj Kristus učil na Zemi v Ježišovom tele iba tri roky a to od Ježišových tridsiatich rokov, kedy bol pokrstený Jánom Krstiteľom a teraz už neučí všetkých, iba tých, čo ho prijali a pýtajú sa ho.
Tým nechcem tvrdiť, že už nikdy nič nenapíšem verejne, ale zatiaľ zrejme pre verejnosť toľko stačí. Sú totiž veci, ktoré sa nehodí písať verejne, hoci aj tu som to pár krát prepískol, ale zväčša to našťastie nebolo pochopené do hĺbky.
Ako pochopiť, kto je Kristus, ak ľudia Krista zaraďujú do rôznych kategórii a tak mnohým ľuďom sťažili cestu vo svojom duchovnom vývoji? Ja som síce dosť malý na to, aby som Krista niekde zaradil, ale ak som sa dostal k tejto otázke, tak sa Vám teraz pokúsim zjednodušene pretlmočiť zaujímavé myšlienky Rudolfa Steinera, v ktorých ozrejmuje rozdiel medzi Kristom a Anjelmi, príp. Archanjelmi.
Človek v súčastnosti pracuje na svojom vývoji na Zemi. Momentálne sa nachádza v štádiu, v ktorom vyvíja štvrtý článok svojej bytosti, svoje „JA“. Jeho úlohou je vyvinúť do konca siedmeho poatlanského obdobia 7 články svojej bytosti. Ak to niekto z ľudí nestihne, nemôže v tom čase prejsť do vyššieho štádia bytia a stane sa to, čo sa stalo našim predchodcom.
Naši predchodcovia, ktorých teraz mnohí nazývajú Anjelmi a Archanjelmi prechádzali rovnakým vývojom a museli takisto do konca určitého obdobia vyvinúť svoje 7 články. Takisto im sťažovali cestu rôzne nástrahy, ktoré ich mali zdržiavať vo vývoji a odvracať pozornosť od Pravdy. Tieto nástrahy nazývajú mnohí Luciferov princíp. Preto bytosti, ktoré sa nechali zdržať vo svojom vývoji z rôznych dôvodov, teraz nazývame „padlí anjeli“ alebo „luciferské bytosti“. Lenže tieto bytosti sú oveľa ďalej vo vývoji, ako ľudské bytosti, pretože už majú vyvinuté 5 a niektorí 6 článkov svojej bytosti. Ale nestihli vyvinúť svojich7 článkov. Je to dajme tomu tak, ako keby ste neskončili všetky 4 ročníky na strednej škole, tak nemôžete ísť so spolužiakmi na vysokú školu. A im sa toto stalo. Teraz však na strednú školu (planéta Zem) prišli absolventi základnej školy, čiže my – ľudskí duchovia. Prepadlíkom už nemohla poskytovať ďalej vývoj ich stará škola (ich planéta), možno pre katastrofu, ktorá tam prišla v plánovaný čas, ktorá ju zničila. Ale najbližšia stredná škola bola na planéte Zem. Lenže táto planéta nemohla poskytnúť fyzické telá aj jedným, aj druhým. Zem bola v takom štádiu vývoja, že mohla poskytnúť telá iba ľudským duchom. Lenže Anjeli, ktorí nemohli odísť so svojimi spolužiakmi na vysokú, chcú ešte predsa dokončiť tú strednú školu a potom ísť za nimi. Preto našli také riešenie, keďže nemohli dostať vlastné fyzické telo, že svoj šiesty, alebo siedmy článok budú vyvíjať tak, že vniknú do človeka. To malo taký následok, že sme mali množstvo geniálnych ľudí, cez ktorých pôsobila takáto bytosť. Preto by sme o takýchto bytostiach nemali hovoriť, ako o niekom, koho treba nenávidieť, alebo odsudzovať za niečo. Takéto bytosti sú potrebné aj v našom vývoji, hoci sa vyvíjajú ako „príživníci“ skrz človeka. Lenže tým, že takáto bytosť pracuje skrz človeka a vyvíja si takto svoj 7 článok, vyvíja sa zároveň aj 7 článok tohto konkrétneho človeka.
Pre tieto luciferské bytosti nie je Kristus vzorom aj preto, že Kristus nám pomáha rozvíjať náš štvrtý článok a tieto bytosti už ho majú dávno vyvinutý, ale aj preto, že už aj počas svojho vývoja zrejme neprijali svoj makrokozmický vzor, keďže “zišli z cesty”. Oni mali vo svojom vývoji tiež makrokozmickú bytosť, ktorá ich viedla svojim vývojom, tak ako nás vedie Kristus. Tu vidíme aj ten rozdiel. Kristus, ako makrokozmická bytosť a ľudský duch, anjeli, archanjeli atď. sú mikrokozmické bytosti. Kristus tým, že pôsobí na Zemi, nám pomáha rozvinúť naše ľudské Já svojím „Svetovým Ja“. Preto aj vraví: „Ja som pastier a postarám sa Otče o tvojich baránkov a privediem Ti všetkých domov“. Preto nebude to Kristus, ktorý v tomto stupni vývoja človeka bude podnecovať ľudí k tomu, aby prejavovali niečo viac, ako svoje „JA“. K tomu budú človeka podnecovať iba luciferské bytosti, aby sa mohli skrz neho vyvíjať. Tak luciferskí duchovia vyvedú človeka nad seba, učinia ho chytrým, rozumným, geniálnym, ale určitým spôsobom samoľúbim. Vštiepia mu, že by sa mohol stať niečim nadľudským už behom zemského vývoja. To učiní človeka pyšným a to bude jeho luciferskou zložkou. Čo ale človeka zdokonalí, čo ho vzhľadom k jeho vnútornému životu zavedie do takých hĺbin, že môže dospieť práve k úplnému rozvinutiu štvrtého princípu – to bude pochádzať od Krista a to v ňom prehĺbi aj pokoru. Čiže tak, ako štvrtý princíp je darom Kristovým, tak bude šiesty a siedmy princíp v tomto čase darom luciferských bytostí. Takže v budúcnosti zažijeme, že niektorí ľudia budú tvrdiť, že Kristus vlastne nie je a že tieto bytosti stoja vyššie ako Kristus. Steiner to písal pred cca. 100 rokmi, takže jeho predpovede sa už žiaľ napĺňajú. Ďalej tvrdil, že po ukončení vývoja štvrtého článku nás bude Kristus viesť vo vývoji piateho článku, potom šiesteho a potom siedmeho. Lenže je nesprávne predbiehať vývoj. Luciferským bytostiam samozrejme nepoškodí to, že si vyvinú siedmy článok, ak majú vyvinutý šiesty, ale človeku to dobre nespraví. Navyše títo „geniálni ľudia“ ktorí sú parazitovaní luciferskými bytosťami, samozrejme neuznajú a neprijmú Krista, ale budú uctievať a zbožňovať „Antikrista“.
Takže to bol v skratke vysvetlený rozdiel medzi Kristom a Anjelskými bytosťami, ktorí sa zdržali na Zemi, z pohľadu RNDr. Rudolfa Steinera, ktorý si všetky informácie údajne osobne overoval v duchovných svetoch a v Akaši.

Reklamy