Médiumita ako obchádzanie Krista


“Ja som tie dvere. Ak vojde niekto cezo mňa, bude zachránený… Nikto nepríde k Otcovi, len cezo mňa.” (Ján 10:9, 14:6)

Tieto Ježišove slová, na ktorých si cirkvi tak rady zakladajú svoju výlučnosť, v skutočnosti znamenajú, že človek sa nemôže dostať k Duchu inak, než tak, že v sebe prebudí a začne používať svoju vlastnú iskru ducha, svoje vlastné vyššie, duchovné ja, onoho “Krista v nás”. Nie tým, že bude niekoho nasledovať, po niekom opakovať, môže jeho duch rásť! Len to, čo si vydobil sám cez seba, cez svoje vlastné poznávacie sily, o čom sa sám presvedčil, že je to pravda, čo sám prežil, len to sa mu môže stať spoľahlivou oporou a ďalšou priečkou na jeho ceste nahor. Len to, na čo prišiel sám, sa stáva navždy jeho večným vlastníctvom.
Povedzte, koľko tisíc strán sa zapísalo o tom, že človek musí hľadať tú pravú inšpiráciu v sebe samom, vo svojom vnútri? A ľudia si to znova predstavujú len tak, že majú začuť nejaký telepatický hlas, ktorý ich zase povedie ako slepých! Človek sa nikdy nestane slobodným, kým bude za neho niekto myslieť vonku!
Jednou z hlavných úloh celej árijskej epochy je osamostatnenie, individualizácia myslenia; aby sa človek stal slobodný tým, že sa v myslení postaví na svoje vlastné nohy. Až do konca staroveku anjeli stále ešte podopierali človeka v jeho myslení, poskytovali mu vnútornú barličku tým, že anjel do určitej miery “spolumyslel” s človekom jeho myšlienkové obsahy. Asi tak, ako keď rodičia spolu-riešia so svojím školákom domácu úlohu z matematiky, aby ho kde-tu ešte mohli usmerniť alebo postrčiť dopredu, kde je to potrebné, kým sám neuchopí podstatu. Spomeňme si len na Scotusa Eriugenu, ranokresťanského mnícha, ktorý ešte v 8. storočí povedal: “Anjel myslí vo mne.”. Teda nie “ja myslím”, ako by povedali ľudia dnes, ale: “Anjel myslí vo mne!” – lebo tak to ľudia kedysi skutočne prežívali. Prežívali svoje myslenie úplne iným spôsobom. Z inšpirácií, obrazov, ktoré vyššie bytosti vnárali do ich duší, zostavili svoje mytológie a bájoslovia, napísali z nich celé knihy plné múdrosti bez toho, aby vedeli, ako táto múdrosť vznikla.
V storočiach po Kristovi však anjeli definitívne prenechali myslenie a myšlienkovú substanciu človeku. Keď Kristova krv kvapkala z kríža na zem, vprúdilo rýdze zlato jeho Lásky do aury celej Zeme. Odvtedy každý človek má v sebe zárodok svojej vlastnej vyššej prirodzenosti, svojho vyššieho ja. Človek dostal vlastný zmysel pre Pravdu, pre Krásno, pre Dobro a podľa tohto Zmyslu má odteraz riadiť svoje myslenie už sám. To je sloboda človeka, ale aj jeho zodpovednosť. Nechať sa používať ako médium, je viac nedôstojné; znamená to ubíjať svoju vlastnú vyššiu podstatu, pribíjať Krista v sebe na kríž.
Médiumita nie je žiaden pokrok ani dar; je to pokus o retardáciu človeka do stavu duchovného detstva. Praví anjeli už do astrálneho tela človeka nepôsobia; ale len cez jeho vyššie ja. Žiaden anjel už viac nebude “myslieť vo vás” a za vás. Keď to však niekto stále očakáva, a prenecháva svoju myšlienkovú substanciu k dispozícii “vesmíru”, “Bohu” a pod., bez kontroly svojho vlastného ja, dočká sa skutočne toho, že myslenie v ňom prevezmú iné vesmírne inteligencie zaňho. V tomto prípade však už len inteligencie luciferské. Preto všetky tieto “mimozemské centrály” a inteligencie, ktoré samy od seba vnukajú ľuďom do hlavy rovno celé hotové balíky informácií, nemajú s pravými anjelskými hierarchiami nič spoločné!
Pochopme aspoň toľko: vo vesmíre platí jeden nezvratný zákon: človek má nárok na “nadprirodzenú” pomoc od anjelov vtedy a len vtedy, ak vyvíja úsilie v smere nejakého ušľachtilého zmyslu, a aj to až potom, keď celkom vyčerpal a plne využil všetky svoje vlastné možnosti a schopnosti!
V zemskom vývoji dostal človek iskru ducha, zárodok svojho vyššieho ja, a schopnosť myslenia prešla do jeho vlastnej správy. Vo všetkom, čo teraz presahuje ľudské myslenie, je anjel dokonca povinný stáť človeku po boku so svojou inšpiráciou – ale až potom, keď človek ponamáhal svojho ducha a svoju vlastnú myšlienkovú schopnosť tak, ako len mohol – nie skôr! Až potom nastáva ten zázračný okamih – keď myšlienka príde akoby na hranicu svojich možností, keď príde na koniec labyrintu všetkých alternatív a zmĺkne – aby do toho ticha skanula krištáľová, zvonivá kvapka inšpirácie ako dar vyšších hierarchií. Ale takého človeka, ktorý hovorí, že túži po Poznaní, ale sa mu lení využiť aj jeho vlastné schopnosti, aby sa k Nemu dostal, nemôžu brať anjeli vážne.
Človek sa dnes už nemôže dostať k osvieteniu pasívnym posedávaním v bezmyšlienkovom stave; lebo to, čo do neho v akomkoľvek takom stave vstúpi, už nebude môcť byť to pravé. Povedzte, koľko sa povedalo a popísalo o tom, ako rozlíšiť pravé vnuknutia od nepravých. V astrálnom tele už nie sú žiadne pravé vnuknutia! Ten pravý anjel – vo vašom myslení – už nemá čo organizovať! Ak počujete nejaké nutkavé hlasy, ktoré sa ponúkajú, aj keď ste ich nevolali; ak dostávate odpovede na to, na čo ste sa nepýtali; ak prijímate za svoje akékoľvek hotové informácie, ktorých nie ste sami tvorcom, ktorých pôvod a zmysel nedokážete plne prehliadnuť – vzdajte sa nádeje, že vaše vnuknutia sú “pravé”.
Pravé anjelské hierarchie sa prejavujú tak, že pri rýdzom, opravdivom vnútornom úsilí s tou pravou motiváciou človek na to jednoducho “príde”; jedného dňa sám “vie”, s istotou a jasnosťou pozná odpoveď – a zdá sa mu, že na to “prišiel sám”. To sa možno bude zdať niekomu málo “zázračné”, málo “okultné”, ničmenej je to tak. Niet krajšieho okamihu, ako keď človek na niečo “príde”, keď niečo “objaví”; lebo vtedy sú pri nás všetci anjeli!
Pravé anjelské hierarchie sa prejavujú cez nás, cez naše vlastné ja! Čo všetko sa snaží do nášho ja zasahovať, manipulovať ho zvonku, nie je to pravé. Toto je význam onoho “tvrdého” a zdanlivo netolerantného výroku, o ktorom chceli niektorí dokonca pochybovať, či ho Ježiš naozaj vyslovil:
Amen, amen vám hovorím, že ten, kto nevchádza dverami do ovčinca, ale prechádza inokade, je zlodej a zbojník; ale ten, kto vchádza dverami, je pastier oviec… Amen, amen vám hovorím, ja som tie dvere oviec… Ja som ten dobrý pastier… všetci, koľko ich predo mnou prišlo, sú zlodeji a zbojníci…(Ján 10:1,2,7,8,11)
Všetko, čo prichádza k nám mediálne, teda nie “cez dvere”, “Krista v nás”, ale obchádza naše ja, vkladá hotovú informáciu rovno do našich nižších obalov, a obchádza naše vlastné pochopenie zmyslu, je zvod. Pravé anjelské hierarchie sa dotýkajú svojimi voňavými peruťami už len nášho vyššieho ja, o ktorého vývoj teraz jedine ide; a komunikujú s ním len prostredníctvom tej prekrásnej reči – čistých esencií zmyslu vecí, hodnôt, cností, krás a dokonalostí. Preložiť túto vyššiu podstatu, zmysel, hodnotu, cnosť do konkrétnych myšlienkových a aplikačných foriem v živote a usporadúvať myšlienky do zmysluplných súvislostí – je teraz už prácou človeka. Je nemožné, aby tu dnes niekto povedal, že prijal vnuknutie, inšpiráciu, ale nepozná jej zmysel; lebo ak nepozná jej zmysel, znamená to, že ju neprijal! Je napríklad absurdné hovoriť, že vrchný veliteľ mimozemšťanov Orthon je totožný s Kristom a podáva nám správy prostredníctvom médií, ktoré sú zaujímavé a “záhadné” práve tým, že nerozumieme ich zmyslu.
Kristus jasne povedal, že pri svojom druhom príchode na Zem nebude zastihnuteľný na žiadnej adrese ani telefónnom čísle: “Vtedy keby vám niekto povedal: Hľa, tu je Kristus! alebo: Tu! neverte!… Teda keď vám povedia: Hľa, na púšti je! nevychádzajte! Hľa v tajných chyžiach! neverte!” (Mat 24:23, 26) Ku Kristovi si teraz môže a musí vybudovať vzťah každý sám cez seba, tým, že sa pozdvihne ku svojmu vlastnému vyššiemu ja.
Možno sa to bude zdať daktorému čitateľovi príliš tvrdé povedať nahlas, že vôbec žiaden svetonázor, získaný prostredníctvom channelingu, médiumity, automatického písania, virgúl, kyvadiel – z princípu – nie je ten pravý. Kto však toto nepochopí, že dnešný človek sa môže vo svojom živote v skutočnosti opierať už len o to, na čo prišiel sám, ten nepochopil to hlavné, tomu uniká zmysel života a celého zemského vývoja vôbec.
Keď sa vám napríklad v ruke hýbe kyvadielko, virgula, alebo špiritistický stolček, a odpovedá na otázky – ako môžete vedieť, či povie pravdu? Ktosi alebo čosi pôsobí rovno do vášho podvedomia, a odtiaľ hýbe vašou rukou. Kto, alebo čo to je, neviete. Keď k nám prichádza nejaká inšpirácia z nadvedomia, môže prísť jedine cestou cez naše vedomie. Ak prechádza cez nás niečo tak, že to obchádza naše vedomie, neprichádza to z nadvedomia, ale z podvedomia.

Zdroj: RNDr. Emil Páleš CSc.  Celý článok nájdete na stránke: http://www.sophia.sk/casopis/medi.html

Odporúčame zároveň knihy od autora tohto článku: ANGELOLOGIE DĚJIN a SEDEM ARCHANJELOV.

Ich kúpou zároveň podporíte autora v jeho ďalšej náročnej duchovnej práci a takisto ho môžete podporiť do konca apríla 2% z dane.

Reklamy

23 komentárov

 1. 4.4.2010 v tomto článku:
  Pochopme aspoň toľko: vo vesmíre platí jeden nezvratný zákon: človek má nárok na “nadprirodzenú” pomoc od anjelov vtedy a len vtedy, ak vyvíja úsilie v smere nejakého ušľachtilého zmyslu, a aj to až potom, keď celkom vyčerpal a plne využil všetky svoje vlastné možnosti a schopnosti!

  – white82 on 29. Marec 2010 at 21:50 (in Odpovede na otázky, Abdrushin ):

  …a s tou pomocou od mocnejších bytostí – najprv by sme mali robiť pre to niečo my… a keď sme už vyskúšali úplne všetko a sme bezradní, tak nech sa páči… môžeme poprosiť, keď je to v pláne, tak nám pomôžu 🙂

  Môj záver: som na tom lepšie, ako som si myslela 😆 😆 😆
  Minne, tisíckrát vďaka za tento článok… Veľmi, veľmi, veľmi mi pomohol!!!!!! 😉

  Odpovedať

 2. Posted by Martina on 4. apríla 2010 at 16:03

  Zaujímavá kniha, čítala som si úryvok z tej angeológie. Pekný článok Minne.

  Odpovedať

 3. Posted by isia on 4. apríla 2010 at 16:58

  Ďakuje za článok Minne!!! Myslím, že si s ním potešil mnohých z nás 🙂 !

  Odpovedať

 4. Posted by valery on 4. apríla 2010 at 20:45

  Tento Veľkonočný čas je ideálny na uvedomenie si, že Kristus , ktorý sa stal dobrovoľne trpiacim takto pomohol ľudstvu k spáse. Sám zo seba vytvoril ten najsilnejší homeopatický liek pre túto zem. Pretože podobné lieči podobným, utrpenie (hriechy) utrpením. Preto je svätená voda homeopatický liek v tých najvyšších možných potenciách vlastne Kristova krv.

  Odpovedať

  • Valery,
   ako je to podľa teba? Je jedno, ktorý farár spraví magický rituál a posvätí vodu, alebo to dokáže iba ten, kto dosiahol určitý skutočný stupeň vývoja a má preto takú moc to vykonať. Nemyslím poverenie cirkvi, lebo to má každý farár. Alebo ináč povedané, myslíte si, že posvätiť vodu môže iba cirkvou ustanovená osoba?

  • Posted by lilah on 4. apríla 2010 at 21:19

   Nie! ak máš dostatok viery v sebe, nepotrebuješ poverenie cirkvi. žiadnej! tieto veci nie sú výlučným duchovným vlastníctvom jednej viery a už vôbec nie jedného vyššejšieho či nižššejšieho cirkevného hodnostára. :-), ak by to tak bolo, potom to celé stojí na vratkých nohách.
   viera je len jedna, podobne ako úmysel.
   paralela k požehnaniu dieťaťa ked ide z domu.
   je absolútne jedno či dáš dieťaťu pusu, či krížik. :-), tvoja láska ho aj tak stále doprevádza.

 5. Posted by valery on 4. apríla 2010 at 21:22

  Ježiš predsa neprišiel zachrániť katolíkov alebo židov. Prišiel sem kvôli všetkým ľuďom bez ohľadu na vierovyznanie. A pre všetkých aj zomrel..Svätená voda neje dielom kňaza. Vezmi si doma vodu z vodovodu. Pomodli sa nad ňou a môžeš si posvätiť byt. O čo si Ty iný než kňaz. Ak aj Ty nie si Boží syn, tak čí i teda syn?

  Odpovedať

  • Posted by Beata on 4. apríla 2010 at 21:53

   😀 Valery aj Lilah, kvitujem, súhlasím, toto je aj môj názor, nezáleží na tom, ako nábožensky je človek založený, ale ako je založený DUCHOVNE…pretože podobný názor mám aj na spovedanie sa kňazovi… 😀 (Minne to vie :-D)

  • Posted by lilah on 4. apríla 2010 at 22:48

   beata, ja u spovede bola na posledy na svojej svatbe. ked ma ale farár volal na rande skončila som.
   :-),
   ale ja až spovede až tak neodsudzujem, prečo? je to nezávislý pohľad iného človeka na tvoje “zdanliivo neriešiteľné problémy” 🙂
   samozrejme myslím spoved poriadnu, ne takú tú na veľkú noc, abo vianoce, či odpust či ako sa to vola toto všetko, xi, ked za tebou stojí fronta jak za komunistov na banány, a každý si klepe po hodinách, že to jaká hriešnica teraz do tej spovedelnice prišla. chápeš? 🙂

   toto nemusím, to ne, ale na takýto pokec mi stačí dobrý priateľ, aj ked sa ťažko hľadá, ale raz ho nájdem, isto. 🙂

 6. To som rad, že sme sa tu všetci stretli ako rovnako zmyšľajúci 🙂

  nedávno tu bol podobný článok:
  https://cestalasky.wordpress.com/2010/01/15/vedci-dokazali-zazracne-posobenie-znaku-kriza-a-modlitby/

  Odpovedať

  • Posted by lilah on 4. apríla 2010 at 21:33

   ani som to nečítala. keby prišli pravoslávny rusi k nám rímokatolíkom, tak naši by z ich kríža nad jedlom mali asi vredy. 🙂
   ja mám iné znaky nad jedlom a též fungujú 🙂

   psychika, nic víc. 🙂

  • Posted by isia on 4. apríla 2010 at 21:53

   Lilah,

   prezraď tie znaky, ktoré máš nad jedlom prosím. Si prebudila moju zvedavosť 😛 .

  • Posted by lilah on 4. apríla 2010 at 22:42

   isia, pohladím syna a dcérku nad tanierikmi po hlavách, poviem dobrú chuť a ono to funguje.

   keby som ich prekrižovala, kukali by na mňa jak puci, obaja.

   jo a pak si ešte sadnem a pozorujem ako im chutí, to jesť ani ja nemusím, je to také zlaté, kukať jak im od môjho hmotného jedla rastú hrče za ušami.

   obyč, znaky. a zaberajú. :-), ale niekedy aj kríž vareškou nad hlavou, ked nechcú to čo je pre nich dobré, to též zaberá. xi 🙂

  • Ja malému dávam pred spaním 3 krížičky na čelo a teší sa 🙂

  • Posted by isia on 4. apríla 2010 at 22:46

   Nóóó…toto je normálne. Toto robí každá dobrá mamina. Ja som si myslela, že máš umiestnené nejaké tajomné pečate nad stolom 😛 . Tento spôsob beriem a poznám 🙂 🙂 .

  • Posted by lilah on 4. apríla 2010 at 22:54

   isia, pečať varešky, to stačí iba na šuflík ukázať. 🙂

   minne, so synom mám malý súkromný pozdrav, že dobrú noc, nech ťa blchy štípu celú noc, :- ) a opičku som naučila, dobrú noc anjelik, sladké sníčky a dobrú noc. 🙂 ona to síce komolí, ale je to milé.

   jo, a to si už musím pozapisovať pomenovania niektorých veci, začala skoro rozprávať, a doteraz má svoje názvy, tak napr.: kuk- sú cukríky, okuk- jogurt, pakimiky- papučky, hoľuka-uhorka, 🙂

   no nie je to milé:-)
   ,

 7. Posted by valery on 4. apríla 2010 at 21:51

  Lilah,
  to s tou posinkou dieťaťu, to je veľmi pekné. Vidíš, takto som o tom nikdy nerozmýšľala. Ale je to tak.

  Odpovedať

 8. Posted by valery on 4. apríla 2010 at 22:01

  Kríž je dobrý znak Je to znak hmoty. Je to symbolické, že Krista pribili na kríž, teda na znak hmoty. A keď už dnes toľkokrát som zabrdla do homeopatie, tak keď si uvedomíme, že hmota sama o sebe je “chorá”, tak kríž, ako podobné ju môže vyliečiť.

  Odpovedať

 9. Co sa tyka clanku: ja to beriem tak, ze kazdy ma svoju pravdu, ktora akurat odzrkadluje jeho dusevny pokrok, zivotne podmienky, atd. Jedina ABSOLUTNA pravda je LASKA. Co sa tyka channelingov, komunikacii s “externymi zdrojmi” – ak poprosis zdroj o informacie, ktore su akurat pre teba potrebne, pre tvoj dusevny rozvoj, pre pochopenie suvislosti – preco nie? Ak aj dostanem informacie, ktorym nerozumiem, tak mam dve moznosti: bud ich zahodim, alebo ich uchytim a budem sa snazit sam prijst na ich podstatu. Ak mi to ide, tak raz prijdem na to sam(a). Ak niekto nieco nechape, neobstoji s podavanim tych informacii dalej. Neobstoji ani len pred sebou.;)

  Odpovedať

  • Tina,
   za pravdivosť článkov sa nemôžem zaručíť a tak ako si napísala, nie každý je na rovnakej duchovnej úrovni a preto aj nie každý potrebuje získať rovnaké skúsenosti v rovnakom čase pre svoj duchovný rast. To čo je dnes z nášho pohľadu pravda a je to pre nás správne, už po určitom čase, keď sa dostaneme zasa trocha vyššie, zavrhneme, ako pre nás už nevhodné. Tak je to stále v duchovnom živote, ale aj vo fyzickom živote.
   Takže sa všetci riaďme tým, čo nám vraví naše vnútro a nedajme sa zviesť z našej cesty radami iných. Rozhodnime sa sami na základe informácií, ktoré máme. Lebo hoci by aj tá rada mala byť správna a my ju počúvneme, tak neprežijeme niečo, čo sme mali prežiť a tak nezískame potrebné skúsenosti, ktoré sme chceli získať… 🙂
   My sami zodpovedáme za vlastné činy, nemôžeme sa vyhovárať na zlú radu, hoci ten, čo ľudí zviedol z cesty svojím presvedčením, svojim vplyvom, autoritou, si to odpyká rovnako…

 10. Posted by valery on 5. apríla 2010 at 12:06

  Minne,
  presne tak. Zase s Tebou súhlasím 🙂 🙂 🙂

  Odpovedať

 11. Posted by Rajka on 6. apríla 2010 at 11:51

  Minne
  Dakujem. Zasa som nieco pochopila, zasa trosku postupila.
  Na ezoterickych strankach je vela navodov na vestenie, kyvadlovanie, rozhovory s vyssimi bytostami, co ma trosku lákalo. No stale som sa k tomu nemohla odhodlat, akoby mi nieco v tom branilo. Napr. mam doma 4 mesiace kyvadielko a ani raz som ho nepouzila, hoci som si kyvadlovanie nastudovala a dostala som od jednej pani aj ochrannu formulku. Nemam z toho dobry pocit. Jedine karty su pre mna prijatelne, ale nie sedminove. Ale aj tie beriem s rezervou.
  Doverujem svojmu anjelovi straznemu, ktory mi pomaha ked potrebujem. Naposledy pred tyzdnom, ked mi stomatolog trhal stolicku a vydolovaval ulomeny koren. Bala som sa bolesti, tak som poprosila anjelika, aby ma drzal za ruku a dal mi silu, aby som to zvladla. Aj ked stomatolog povedal ze o 2hod. ma to zacne boliet a mam si dat tabletky, ziadna bolest sa nedostavila. No totalne nic. 😛
  Tvoje clanky a nazory mj velmi sedia. 😛

  Odpovedať

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: