Prvé vtelenie


„Kde bolo tam bolo“ všetko bolo v celku a nerozdelené. Dokážete si to predstaviť? Dovoľte svojej predstavivosti na chvíľu voľne cestovať. Len si predstavte: nie ste v tele, ste čisté vedomie a ste časťou obrovského energetického poľa, ktoré vás príjemne obklopuje. Cítite, že ste častou tejto jednoty a je o vás bezpodmienečne postarané. Pociťujte ako vás toto energetické pole obklopuje ako nesmierne pohodlná perina, ako hojne milujúca energia, ktorá vám umožňuje slobodne skúmať a rozvíjať sa, bez akýchkoľvek pochybností o sebe alebo o vašom vnútornom práve byť kým ste. Žiadna úzkosť, žiaden strach. Tento pocit pohodlia a bezpečnosti tvoril podmienky pred narodením, z ktorých ste sa vynorili ako individuálna duša. Bolo to kozmické lono. Aj keď je ďaleko vzdialené od vášho súčasného stavu, vaše srdce stále bolí za týmto pocitom úplnosti a celosti, pocitom úplnej bezpečnosti ktorú ste zažívali v tej perine lásky a zhovievavosti. Pocit jednoty, ktorý si pamätáte, bol Boh. Spolu ste v tejto perine lásky utvárali Boha.

V tomto božskom vedomí alebo perine lásky, bolo v určitom bode rozhodnuté, že bude vytvorená nová situácia. Je to veľmi zložité vložiť do ľudských slov, ale možno si dokážete predstaviť, že v Bohu, v tomto vedomí jednoty, existovala túžba po niečom odlišnom, niečom inom ako jednota. Existovala, takpovediac, túžba po skúsenostiach. Keď ste úplne vstrebaní do celistvosti čistého bytia, nezažívate veci – jednoducho ste. Napriek extáze a úplnej blaženosti v tomto stave bytia, existovala časť Boha, časť tohto kozmického vedomia, ktorá chcela skúmať a vyvíjať sa. Táto časť „sa odlúčila od seba“.

Vy ste táto časť Boha. V určitom bode vaše vedomie súhlasilo s týmto experimentom odlúčenia od jednoty a staním sa „Ja“, jednotkou samou o sebe, určeným individuálnym vedomím. Toto bol obrovský krok. V hĺbke svojho bytia ste cítili, že to bola dobrá vec. Cítili ste, že túžba po tvorivosti a obnove bola pozitívna a hodnotná snaha. Avšak vo chvíli, keď ste sa skutočne odlúčili od poľa jednoty, sa objavila bolesť. Po prvý krát vo vašich spomienkach, po prvý krát vo vašom živote, existovala hlboká bolesť. Boli ste odtrhnutí od ríše lásky a bezpečnosti, ktorá bola pre vás úplnou samozrejmosťou. Toto je pôrodná bolesť, na ktorú som odkazoval. Dokonca aj počas tohto prvého intenzívneho zážitku opustenosti, vám niečo vo vašom najvnútornejšom bytí hovorilo, že to je všetko v poriadku, že to bola vaša vlastná voľba. Ale bolesť bola taká hlboká, že na vonkajších vrstvách vášho bytia ste sa stali zmätenými a dezorientovanými. Stalo sa dosť ťažkým udržať dotyk s hlbším poznaním vo vnútri, vnútornou úrovňou na ktorej ste Boh, a kde viete, že všetko je dobré.

Trpiacu časť, ktorá sa objavila v tom čase, nazývam vnútorné dieťa. Vaša duša, vaša jedinečná individualita, nesie v sebe extrémy čistého božského poznania na jednej strane a traumatizované kozmické dieťa na druhej strane. Toto spojenie Boha a Dieťaťa, poznania a skúseností, sa vydalo na dlhú cestu. Začali ste svoju púť ako individuálna duša. Začali ste skúmať a skúšať aké to je byť Ja, rozlíšený jedinec.

Boh premenil časť Božieho Ja na Dušu. Duša potrebuje skúsenosti, aby mohla znova nájsť svoj božský pôvod. Duša potrebuje byť živá, zažívať, objavovať, samozničiť sa a znova vytvoriť aby cítila kto naozaj je, totiž Boh. Vlastný dôkaz o bytí jedným a celistvým bol v troskách a musel byť znova získaný skúsenosťami. Toto samo o sebe bol skvelý výkon tvorivosti. Zrodenie vedomia Ja bol zázrak! To nikdy predtým neexistovalo.

Často sa snažíte prekonať hranice vášho Ja-stva, aby ste mohli znova zažívať jednotu a hlbokú svornosť. Mohli by ste povedať, že to je samotným cieľom vášho duchovného hľadania. Ale zvážte na chvíľu: z hľadiska pohľadu Boha je zázrak Ja-stvo, oddelenosť! Stav bytia JEDEN bola normálna situácia, „tak ako to vždy bolo“. V zázraku bytia individuálnou dušou leží nesmierna krása, radosť a tvorivá sila. Dôvod, prečo ju takou nezakúšate je, že stále ako duša zápasíte so svojou pôrodnou bolesťou. Niekde hlboko vo vás sa stále ozýva prvotný výkrik utrpenia a zrady: je to spomienka na to ako ste boli odtrhnutí od svojej Matky/Otca, od všadeprítomnej periny lásky a bezpečnosti.

Na vašej ceste cez čas a skúsenosti ste prešli toľkými vecami. Skúsili ste všetky rôzne druhy podôb. Bolo medzi nimi dosť veľa vtelení, v ktorých ste nemali podobu ľudského tela, ale to nie je teraz až také podstatné. To na čom mi v tejto súvislosti záleží je, že počas tejto veľmi dlhej histórie ste boli vedení dvoma rozdielnymi motívmi. Na jednej strane bolo nadšenie pre skúmanie, tvorenie a obnovu a na druhej strane bola túžba po domove, pocit vyhnania z raja a neprekonateľná samota.

Vašou dobrodružnou, progresívnou časťou, energiou, ktorá vás vytlačila z kozmického lona, ste mnoho zažili a vytvorili. Ale kvôli pôrodnej bolesti a túžbe za domovom, ktorú ste si v sebe niesli, ste sa museli tiež vysporiadať z množstvom traumy a sklamania. Vaše výtvory preto neboli vždy láskavé. Počas vašej cesty cez čas a priestor ste urobili veci, ktoré ste neskôr oľutovali – veci, ktoré by ste mohli nazvať „zlé“ (v úvodzovkách). Tieto činy boli z nášho pohľadu, len dôsledkom odhodlania vrhnúť sa do skúseností a vydať sa do neznáma. Viete, akonáhle sa rozhodnete stať jednotlivcom, oddeliť sa zo samozrejmej jednoty, nemôžete zažívať len svetlo. Musíte objaviť všetko nanovo. Takže budete tiež zažívať temnotu. Budete zažívať všetko čo je, až po všetky extrémy.

Vo vašom súčasnom bode vývoja, prichádzate k uvedomeniu, že všetko stojí alebo padá so schopnosťou skutočne prijať svoje „Ja-stvo“. Je to o skutočnom prijatí vašej vlastnej božskosti a zažívaním radosti a hojnosti z tohto seba-uvedomenia. V okamihu vášho kozmického zrodu, okamihu kedy vás pohltil zármutok a bolesť, ste sa začali cítiť maličkí a bezvýznamní. Od tej chvíle ste začali hľadať niečo čo vás môže zachrániť – moc alebo sila mimo vás, boh, vodca, partner, dieťa, atď. V procese prebudenia, ktorý teraz zažívate, si uvedomujete, že základnú bezpečnosť po ktorej túžite, nie je možné nájsť v ničom mimo vás, či už to je rodič, milenec alebo Boh. Akokoľvek silno je táto túžba vyvolaná v určitom vzťahu, nenájdete v ňom túto základnú bezpečnosť, dokonca ani vo vzťahu s Bohom.

Pretože Boh, v ktorého vy veríte, Boh, ktorý vám bol odovzdaný tradíciou, a ktorý stále silno ovplyvňuje vaše vnímanie, je Boh mimo vás. Je to Boh, ktorý vám určuje veci, ktorý vám stanovuje cestu. Ale ten Boh neexistuje. Vy ste Boh, vy ste tá tvorivá časť Boha, ktorá sa rozhodla ísť svojou vlastnou cestou a prežívať veci úplne iným spôsobom. Vy ste mali presvedčenie, že sa budete schopní vyliečiť z prvotnej rany zrodenia. Mohli by ste povedať, že expanzívna energia skúmania a obnovy je mužská energia, kým energia zjednotenia, spájania dohromady, energia Domova, je ženská energia. Obe tieto energie patria do podstaty toho kým ste. Ako duša nie ste muž ani žena. V základnej podstate ste oboma, mužom aj ženou. Začali ste svoju cestu z oboma týmito zložkami. A teraz nastal čas umožniť im pracovať spoločne v harmónii, čo znamená naplno zažívať celistvosť v sebe. Potom ako ste popierali svoju veľkoleposť takú dlhú dobu, začnete si konečne uvedomovať, že nie je iná možnosť ako byť Bohom, po ktorom túžite.

Toto je konečný prielom do osvietenia: uvedomiť si, že vy sami ste Boh, po ktorom dychtíte. Neexistuje nič mimo vás, čo vás môže priviesť do srdca vašej vlastnej moci, vašej vlastnej celistvosti. Vy ste to, vy ste ten vyvolený, a vy ste vždy boli vyvoleným! Vy ste vždy čakali na seba.

Zažať tento plameň sebavedomia vo vnútri prinesie takú radosť, taký hlboký pocit návratu domov, že to postaví všetky vaše vzťahy do novej perspektívy. Napríklad cítite sa menej znepokojení tým čo vám druhí ľudia povedia. Ak vás niekto kritizuje alebo vám nedôveruje, automaticky to neberiete osobne. Cítite sa menej ovplyvnení alebo snažiaci sa reagovať. Ľahko to prejde a potreba brániť sa rovnako voči sebe ako voči druhej osobe sa zmenší. Keď sa necháte ľahko emocionálne ovplyvniť tým čo si o vás druhá osoba myslí, naznačuje to, že máte vo svojom vnútri sebapohŕdanie, ktoré vás núti dávať hodnotu negatívnym názorom druhých. Toto sebapohŕdanie nevyriešite vyhľadávaním sporov s druhým, ale len tým že pôjdete do svojho vnútra a dotkenete sa emocionálnych rán v sebe. Tie sú oveľa staršie ako tento konkrétny okamich odmietnutia.

V skutočnosti každá bolesť z odmietnutia, každá bolesť zo vzťahov sa vracia späť k pôvodnej nevyliečenej pôrodnej bolesti. Môže sa zdať, že tu robím obrovský krok, pretože existujú kadejaké druhy zložitých situácií vo vzťahoch, ktoré zdanlivo naznačujú že príčina leží bližšie. Môže sa zdať, že vaša bolesť je spôsobená niečim čo váš partner urobil alebo neurobil. Môže sa zdať akoby niečo mimo vás spôsobovalo bolesť. A preto si myslíte, že riešenie vášho problému sa nachádza v správaní toho druhého. Ale dovoľte, aby som vám povedal: v podstate pracujete na liečení starobylej bolesti v sebe. Ak si toto neuvedomujete, môžete sa ľahko zapliesť do vzťahových záležitostí, ktoré môžu byť mimoriadne bolestivé.

Najmä v mužsko/ženských vzťahoch (mileneckých vzťahoch), sa často snažíte vytvárať druh jednoty a bezpečnosti medzi sebou, ktorá pripomína praveký stav jednoty na ktorý si nejasne spomínate. Podvedome sa snažíte znova vytvoriť pocit bytia pohodlne zabaleným v prikrývke bezpodmienečnej lásky a prijatia. Je vo vás dieťa ktoré plače za týmto bezpodmienečným prijatím. Avšak, ak toto dieťa vo vás objíme svojimi rukami detskú časť vášho partnera, príliš často to končí v dusivom zovretí, ktoré bráni obom partnerom v pravom seba-vyjadrení.

Udeje sa to, že sa stanete emocionálne závislými, a potom na to, aby ste sa mali dobre potrebujete lásku alebo uznanie druhej osoby. Závislosť vždy privoláva do bytia záležitosti moci a ovládania, pretože potrebovať niekoho sa rovná chcieť ovládať jeho alebo jej správanie. Toto je začiatok ničivého vzťahu. Vzdať sa svojej individuality vo vzťahu, sprevádzané podvedomou túžbou úplnej jednoty, je ničivé voči vám rovnako ako voči druhej osobe.

Pravá láska medzi dvoma ľuďmi sa prejavuje ako dve energetické polia, ktoré môžu fungovať úplne nezávisle jedno od druhého. Každé energetické pole je jednotkou samo o sebe a spája sa s druhým na základe tejto svojej jednotnosti. Vo vzťahoch, v ktorých sú partneri vzájomne závislí, nájdete nezladenú snahu o „organickú celistvosť“, bez úsilia alebo bytia schopnými fungovať jeden bez druhého. Toto vedie k zapleteniu energií, ktoré môže byť pozorované v aurickom poli ako energetické šnúry, ktorými sa partneri vzájomne kŕmia. Kŕmia sa návykovými energiami závislosti a ovládania. Tento druh energetickej zápletky naznačuje, že za seba nechcete prijať zodpovednosť, že nechcete čeliť starému zraneniu duše, ktoré môžete vyliečiť len vy. Keby ste sa zaoberali touto najhlbšou bolesťou a prevzali zodpovednosť, zistili by ste, že nikdy nepotrebujete niekoho druhého na to, aby ste boli celý a oslobodíte sa od ničivej stránky vzťahu.

Zdroj: Pamela Kribbe, Duchovné posolstvo

PS: (Tá kniha je v elektronickej podobe na webe, chcete?)

Reklamy

45 komentárov

 1. Posted by Beata on 12. marca 2010 at 21:38

  …jasné, že chceme Minne 😀

  Odpovedať

 2. Ja som skúšal, či to niekto dočíta do konca a hľa, Beatka prvá 🙂

  tu je to v 4 častiach na stiahnutie:
  http://www.ee.dunres.sk/clanky.php?id=1105

  Odpovedať

 3. Posted by nrayn on 12. marca 2010 at 23:01

  to je špekulácia

  Odpovedať

 4. ale pekná špekulácia 🙂

  Odpovedať

 5. Posted by valery on 12. marca 2010 at 23:15

  S touto teóriou sa nie celkom stotožňujem. Načo by sa Boh rozhodol, že stvorí človeka, aby spoznal sám seba. Naozaj si mám myslieť, že On sa nepozná? On vie všetko, vie všetko čo sa stane , lebo čas neexistuje. Nestane sa nič, čo On nedovolí, znamená to teda, že On dovolil všetko. Bude to celé trochu inak a bude to určite veľmi veľmi jednoduché, tak ako všetko dokonalé. Odporúčam do pozornosti knihu Tajomná sila kyvadla. je to úžasná kniha o fyzike, ktorá Vám poriadne zamotá hlavu. Pomocou fyziky pochopiť Boha, aj to treba skúsiť 🙂

  Odpovedať

  • Posted by moonica on 12. marca 2010 at 23:51

   Einstein zasa pomocou Boha pochopil fyziku 🙂 a možno ak by nebol takým hlboko veriacim človekom, tak teória relativity by ešte nebola v školských osnovách 😉
   Veru tak, fyzika je plná zdanlivých záhad – dúha je primárna a sekundárna, lebo sa zrkadlí aj odrazené …, mesiac “svieti” slnkom, lebo ho zrkadlí …, a možno Boh sa zrkadlí v človeku a človek sa zrkadlí v Bohu ako odraz alebo žeby vlastný obraz ?! 😉

 6. Posted by nrayn on 13. marca 2010 at 00:02

  V článku sa opisuje zjednotený stav ako nejaké pole, to je ale stav, ale keďže vieme, že život je pohyb, a nie stav, tak ideálny “stav” je činnosť a rôznorodosť. Nachádza s a v jednote, ale zároveň to nie je prázdnota, ale potenciál, ktorý je v neustálom pohybe. Táto energia, duchovná energia má ale svoje vlastné atribúty a formy, nie je beztvará, neustále sa mení, každá jedna túžba sa tam v momente vyplní. Tento stav je naše prirodzené prostredie, v ktorom sme boli pôvodne umiestnení, a v ktorom je doteraz umiestnená väčšina duší, iba malá časť je v hmotnom svete. Ten pocit jednoty, o ktorom autorka píše bol Boh, ale aj nebol. Bola to Jeho vnútorná energia Yoga-maya, ktorá vládne v duchovnom svete, v hmotnom je to Maha-maya. Stav na duchovných planétach ( áno sú to planéty ) je popisovaný aj ako sac-cid-ananda. Večný, plný poznania a blaženosti.
  V tomto bode ale nebolo rozhodnuté o ničom. My ako duchovné častice, sme kvalitatívne totožní s Najvyššou Božskou Osobnosťou a teda máme slobodnú vôľu – tak ako On. Naša vôľa sa realizuje pod Jeho zvrchovanou vôľou, ale On za nás rozhodnutia nerobí. Boh je Najvyššie vedomie, ( okrem iného ) a neexistuje v Ňom žiadna protichodnosť – ako v nás. On nepotrebuje skúsenosti, pretože jeden z Jeho troch aspektov Brahman, Paramatma, Bhagavan – je Paramatma, čo je Nadduša, alebo v angličtine Supersoul. Je to časť Jeho, Jeho úplná oddelená expanzia, ktorá sa expanduje do celého brahmanu a tým pádom sprostredkuje informácie o celom stvorení. Paramátma sa nachádza vedľa každej jednotlivej duše. Vždy.
  Autorka píše o časti Boha, ktorá sa potrebovala vyvíjať. To je ale nonsens, lebo každá časť Boha je kvalitatívne s ním totožná, a teda nepotrebuje sa vyvíjať, lebo je dokonalá. Jedine v prípade, že sa nachádza v hmotnom stvorení, ale to sa Jemu nemôže stať, lebo On je tvorcom hmotnej energie, teda nemôže byť podriadený Sám Sebe. Takže žiadny experiment sa nekoná, je to len špekulácia autorky, tak isto ako ďalších milión špekulácií ľudí, ktorí sú podmienení hmotnou prírodou a teda aj jej nedostatkami, ako napr. nedokonalosť zmyslov, dopúšťanie sa “chíb”, zabúdanie, atď. 🙂
  Individuálne vedomie má každá živá duša vždy, nemá začiatok ani koniec, vždy sme individuality a vždy je On individualita. On nikdy nebude my, a my nikdy nebudeme On.
  Samotná teória o tom, že z potenciálu vznikne individualita, alebo že sa individualita v istom momente rozptýli na potenciál je hlúposť. Stačí sa nad tým trošku zamyslieť. Ďalej sa tu píše, že stvorenie vedomia bol zázrak. Zázraky ale neexistujú. Všetko bolo, je aj bude v Ňom, neprejavené, či prejavené, ale žiadne zázraky sa nikdy nekonali. Celý text je založený na tom, že sme boli nasilu vyhnaní z raja, ale tak to nebolo. Bola to naša vlastná voľba, naša túžba, ktorá sa vyplnila. Lebo v duchovnom svete sa vypĺňa všetko. V podstate aj v hmotnom, ale postupne a nie hneď.

  Autorka prichádza s tvrdením, že nám stačí si uvedomiť, že my sami sme Boh a potom budeme osvietení. To je najväčší omyl, je to presne naopak. My sme chceli byť ako Boh, a preto sme si chceli nezávisle užívať, On nám túžbu splnil a sme nezávislí a užívame si. Neužívame si ale duchovnú realitu, ktorá je sac-cid-ananda, ale hmotnú, ktorá je pominuteľná, a teda každé užívanie je jednak obmedzené istými hmotnými mantinelmi, a na druhej strane dočasné, pominuteľné. Preto v hmotnom svete v skutočnosti nie je žiadne trvalé šťastie. Samotná existencia v tejto realite nás zaväzuje pomocou naších činov k ich reakciám – lebo sme nezávislí, a to je – prvý dôvod k tomu, aby nás naše reakcie pútali naspäť a dookola v tomto svete, v cykloch neustáleho sa rodenia a umierania.

  Howgh. Haribol. Hare Krišna ! 🙂

  Odpovedať

  • Nrayn,
   dobre si to napísal, ale z pohľadu, ak berieš jej text doslovne. To, čo ona píše, mne sa zdá reálne, lenže tam vidím chyby v pomenovaní veci, alebo v nesprávnom preklade. Keď som to čítal tak, že som si namiesto napr. Boh dosadil niečo iné, už mi to sedelo.
   Neboli sme vyhnaní z raja ani podľa nej, asi si si nevšimol čo píše: “V určitom bode vaše vedomie súhlasilo s týmto experimentom odlúčenia od jednoty a staním sa „Ja“,”.
   Mne sa ten text celkom zdá pravdivý preto, že som čítal rôzne teórie, rôznych autorov, rôzne náboženstvá a tam som sa naučil chápať texty nie doslovne ale tak, že “čo tým chcel autor povedať” medzi riadkami – Aj táto teória sa mi napr. veľmi podobá na Abdrushina a Bibliu, stačí v nej zmeniť niektoré pojmy 🙂 a niektoré “kvetnaté slová”.

 7. Posted by nrayn on 13. marca 2010 at 00:59

  “Boli ste odtrhnutí od ríše lásky a bezpečnosti,”

  “Niekde hlboko vo vás sa stále ozýva prvotný výkrik utrpenia a zrady: je to spomienka na to ako ste boli odtrhnutí od svojej Matky/Otca,”

  Autorka sa domnieva, že za oddelenie môže Boh, nie je to ale tak. Celý ten text je jedna veľká špekulácia. Keď si každý bude vymýšľať svoju pravdu a nebude zisťovať od relevantného zdroja, aká je pravda v skutočnosti, dovtedy budú existovať rôzne interpretácie, názory a vlastné “teórie”, ako to bolo. Pri tom sa stačí zamyslieť, a pochopiť, ako sám Boh prezentuje to, čo sa stalo, netreba si vymýšľať nič nové. A Boh to presne opisuje v Šrímad Bhagavatame diel 2.

  Jednoducho veci sa dajú pomenovať presne tak, ako boli, a doslovne. Načo by som mal čítať medzi riadkami. Keď sa chceš dozvedieť pravdu, tak hľadáš informácie, nie indície..

  “V určitom bode vaše vedomie súhlasilo s týmto experimentom odlúčenia od jednoty a staním sa „Ja“,”.

  // A keby nesúhlasilo? Kto to navrhol? Predsa ten, ku ktorému autorka cíti tichú krivdu. Celé to má nejaké popletené. Okrem toho SÚHLAS môže udeliť iba individualita, nie jednota, lebo jednota si nemusí pýtať súhlas sama od seba.. V tej pseudokravine, čo tu prezentuje je toľko trhlín, že to nemá ani cenu ďalej rozoberať. Je to veľmi slabá teória, aj keď pekne napísaná. Pútavo. 🙂

  Ja som čítal Śrímad Bhagavatam, ktorý tu bol tisícky rokov pred Pamelou Kribbe, a preto vidím rozdiel medzi duchovnou literatúrou, z ktorej sa niečo dozvieš, a medzi kvákaním autorky populárno vedecko-ezoterickej literatúry, ktorá keby s ňou diskutujem by skončila s plačom na psychiatrii po 20 minútach. 🙂

  Odpovedať

 8. :-)))) Kto pri tebe neskončí na psychiatrii? Veď ty zrušíš aj Fica 🙂
  A zaujímavé na tom je to, že autorka to nepíše svojím menom, ale údajne skrze ňu, skrz jej duchovné srdce hovorí Joshua, ktorý tu bol vtelený ako Ježiš. A tá komunikácia je priamo pred obecenstvom.

  toto je na začiatku knihy:
  Ja som ten, kto bol medzi vami a ktorého ste spoznali ako Ježiša. Nie som Ježiš vašej cirkevnej tradície alebo Ježiš vašich náboženských spisov. Ja som Jeshua-ben-Joseph, žil som ako človek z mäsa a krvi. Dosiahol som KRISTOVO vedomie pred vami, ale bol som v tom podporovaný silami, ktoré presahujú vaše súčasné predstavy. Môj príchod bola kozmická udalosť – sám som sa pre toto dal k dispozícii.

  Odpovedať

  • Posted by nrayn on 13. marca 2010 at 01:12

   Tak si o tom utvor názor sám… 😉
   …Keď cez ňu hovorí Jošua, tak cezo mňa potom Aštar Šeran.

  • Však tak, nech si každý spraví vlastný názor.
   Včera mi prišli prvé 4 knihy Šrímad Bhagavatam 🙂
   Takže aj tu onedlho nájdeš nejaké články, ktoré budeš musieť pochváliť 🙂

  • Posted by nrayn on 13. marca 2010 at 01:31

   Teším sa. 🙂

  • Posted by lilah on 13. marca 2010 at 09:16

   no tento článok má niekoľko právd, ale veľa prifarbených faktov.

   samotné vtelenie duše opisované na začiatku mi príde veľmi chaotické. pripomína mi skôr odchod na druhý svet odtiaľto nie opačne.
   keď má duša jasno kam sa vtelí, teší sa na svoje poslanie, ( nech už je akékoľvek)

   ďalej pasáž o súčasti boha.
   absurdné! . nemôžme sa rovnať Jemu! aj keď by sme chceli, čo je dobré,
   mám prirovnanie. nikdy nebude vedieť nováčik, nech je akokoľvek chytrý viac ako vysokoškolský učiteľ, nech je študent akokoľvek snaživý, predsa sa nikdy nedostane na úroveň tohoto učiteľa. ( pri predpoklade, že sa obaja snaživo učia dalej)
   preto sa nemôže naše duše, rovnať ani len vyspelým duchom a niežeto priamo bezbytostnému.
   písané pekne, ale príliš vláčne, kvetnaté, a zbytočne utlmujúce. toto dielo mi príde ako zavádzanie prebudzajúcich sa duší, že sme bohom a on nám milostivo všetko odpustí. je to akýsi slabý pokus inej bytosti, nie vteleného joshuu. sorry.
   keďže mám v tejto veci dosť jasno, nesúhlasím s týmto dielom.

   nryan, : viem, že si takisto v obraze, ale príliš všetko hádžeš do jedného vreca. :-),
   ty si myslíš, že keby sa kristus vtelil do dnešnej doby, kázal by to isté čo kázal pred dvoma tisíckami rokov, dnešný bigotný kresťania by ho samozrejme nepoznali. skončil by rovnako, ako vtedy. 🙂
   písané medzi riadkami, xi,

  • Posted by nrayn on 13. marca 2010 at 11:41

   samozrejme, že sa dostane na úroveň učiteľa. Každý bol raz niekoho žiak, a keby sa nedostal nikto na úroveň svojho predchodcu, tak by to bol postupný úpadok poznania. Lepšie prirovnanie je Otec – syn. Syn sa môže snažiť akokoľvek chce, ale nikdy nebude svojim Otcom. Aj keby boli geneticky rovnakí, vedeli to isté, nikdy nebude dôsledok tam, kde je prvotná príčina, ale vždy o krok pozadu.

   Lilah, to je dobre, že si myslíš, že som “tak isto” v obraze, ale kto povedal, že si ty v obraze? 🙂 Napíš aký máš na to názor ty a uvidíme, či si “v obraze”, lebo dokopy si nenapísala nič.
   Duša podľa mňa nemá šajnu kam sa vtelí, a keby aj vedela, určite sa neteší, práve naopak.

   P.S: Keby sa Ježiš inkarnoval teraz, tak by s najväčšou pravdepodobnosťou skončil niekde v Area 51 ako prísne strážený objekt, alebo na Guantanáme, alebo by ho proste zabili – keby sa nechal ( chcel by na seba zobrať ďalšie hriechy ľudstva? ) 😉

 9. Posted by isia on 13. marca 2010 at 10:25

  Lilah, ani ja s veľa vecami v tom článku nesúhlasím. No je to len môj názor. Skôr by som chcela zareagovať na to tvoje prirovnanie “žiak-profesor”. Ak to vezmem len z toho svetského a nie z ezoterického hľadiska, tak boli prípady, keď žiak vedel viac ako učiteľ. A pilne študovali obaja. Lebo na tom nie je nič zlé. Neviem, či ti niečo hovoria pojmy z matematiky a štatistiky. Tam je jeden takýto príklad, keď študent prišiel na systém po ktorom pátrali všetky múdre hlavy sveta a nikomu sa nedarilo.. Studentov test -svoju prácu zverejnil, ale nepodpísal sa pod ňu svojim menom, lebo sa bál, že ho profesori zničia. (ale to len tak na margo)

  Ak by som to zobrala z pohľadu filozoficko-ezoterického 🙂 , tak všetci sme na obraz boží. To znamená, že časť Boha sme my. Máme Jeho v sebe-sme ním-sme jednota s Bohom. A ako sa prejavuje Boh? LÁSKOU, MÚDROSŤOU a POKOROU. Takže čím viac sa stotožnujeme s tým božským v sebe, tým viac by sa mali u nás prejavovať tieto vlastnosti. Ani láska, ani múdrosť, ani pokora ti nedovolia povýšiť sa na Boha-tým sa teda prejavuje Boh, na ktorého obraz si, teda si ním. Čím si “menší”, tým si “väčší”. Teda čím viac sa u človeka prejavuje to božské, tým viac má v sebe to krásne.

  Ale je to fakt len o názore. A filozofovať by sme mohli do večera a nebolo by väčšej a menšej pravdy, lebo všetko by bola pravda a mýlka zároveň. To je to krásne, to je to čo nás povznáša 🙂 .

  Odpovedať

  • Posted by nrayn on 13. marca 2010 at 12:00

   Sme kvalitatívne totožní s Bohom, lebo sme Jeho oddelené časti. Nie je to tak, že sme časťou Jeho Osobne, sme Jeho oddelená časť, ale On je stále rovnaký. Boh sa prejavuje nie len láskou, múdrosťou, pokorou, lebo to sú iba atribúty. Boh sa prejavuje vo všetkom, čo existuje, existovala a bude existovať. My nie sme Boh, to si treba uvedomiť, aj keď dosiahneš plnú realizáciu, osvietenie, mókšu, stále budeš iba Jeho služobník, ale v tomto prípade už osobný. Rovní si s ním nebudeme NIKDY.

  • Ako hore, tak dole. Človek má v sebe duchovnú – božskú iskru, čo sa dá prirovnať kvapôčke z mora – z Boha. Duša sa vyvíja, ale nie duch – duchovná iskra sa nemá čo vyvíjať, lebo je dokonalá. Isia to nazvala správne ako časť z Boha.
   Možno sme rôzni na Zemi 🙂 – niekto, kto popiera tú iskru v sebe, ju nechce mať a potom ju zrejme ani nenájde, nenájde ani Lásku v sebe, ten duchovný plameň vo svojom vnútri. Pekne tieto veci objasňuje aj Abdrushin aj Biblia aj viacerí mystickí majstri. Samozrejme s rozdielmi v pomenovaniach vecí.
   A to, že nebudeme nikdy ako Boh, je tiež pravda, pretože Boh je všetko a nie iba jeden z miliard. Podľa Abdrushina napr. patríme do duchovnej sféry, ktorá je pod Božskou sférou.
   Ak človek vytvorí myšlienku, resp. myšlienkovú formu, ktorá má svoj tvar a svoju úlohu, napr. liečiť alebo škodiť, tiež si môže povedať tá energetická bytosť (elementál), že je stvorená na obraz človeka, lebo vyšla z ľudskej mysle. — je to iný príklad, ale aj z neho sa dá niečo pochopiť 🙂

 10. Posted by isia on 13. marca 2010 at 12:07

  Nechytaj ma za slovíčka Nrayn. Ja som sa vyjadrovala ku konkrétnej veci. Ak by Boh chcel, aby mu bol niekto podriadený-jeho služobník, nebol by Bohom. Tým ho v poctate degraduješ na bytosť, ktorá potrebuje vidieť niečo nedokonalé len preto, aby si potvrdila svoju dokonalosť. Pre mňa neadekvátne. Pre teba ano.

  Toto je všetko len naša filozofia. Aj keď si myslíš, že ty čerpáš z toho najpravšieho zdroja, je to stále len jeden zdroj. Tvoju vieru ti neberiem, ale nestotožňujem sa s ňou. Kto je z nás hlúpejší? Ani jeden. Ja vidím veci v celku, ty ich rozdeľuješ. V podstate vidíš správne i ty i ja. Zbytočná debata, pri ktorej sa i tak nikde nedostaneme, lebo si budeme tvrdiť len to svoje.

  🙂

  Odpovedať

  • Posted by nrayn on 13. marca 2010 at 12:16

   Keď sa vyjadruješ slovíčkami, tak musíš čakať, že ťa za ne budem chytať 🙂 Aj ja sa vyjadrujem ku konkrétnej veci. Nejde o to, že Boh chce, aby bol niekto podriadený, alebo nie, proste je to tak. Ani otec nechce, aby mu deti nasilu slúžili, ale nechce ani, aby mu skákali po hlave. V duchovnom svete si môžeš vybrať aký budeš mať k Nemu vzťah. Buď ako jeho priateľ, rodina, atď., ale vždy tam prebieha láskyplný služobnícky vzťah, ktorý je založený na tejto výmene. Nemáš žiaden vlastný egoistický záujem, iba slúžiš tak, ako vieš. Pokiaľ máš egoistický záujem, tak ťa to hodí do hmotného sveta.
   On nepotrebuje vidieť nič nedokonalé, my ako duše sme dokonalí, ale sme zastretí hmotnou prírodou, ktorá nás obmedzuje, to ale nie je Jeho pričinením, ale našim slobodným rozhodnutím. Je to dôsledok nášho predošlého výberu.
   Debata s tebou je asi naozaj zbytočná, lebo ty si presvedčená, že každý názor je správny. Čo je nesprávny názor.

  • Posted by lilah on 13. marca 2010 at 14:31

   zámerne som použila symbol profesor a študent. porovnanie otec a syn mi z tohto pohľadu nevyhovuje. stojím si za slovom, že žiak nikdy nedokáže prekonať svojho učiteľa. môže prísť s niečim novým, ale bez učenia učiteľa netuší k čomu došiel.

   isia, ja viem, že existujú excelentný študenti, ktorý veselo dokážu “preščať” aj najlepšie mozgy na výške, to nie je žiadna novinka.
   myslela som napr. na tisícky rokov staré kultúry, ktoré starších ľudí uznávali ako hlavných radcov, prečo? Jednoducho pre svoje skúsenosti. preto porovnanie učiteľ a žiak, pretože nemuselo ísť o výsostné postavenie rodiny, ktorá mohla byť preferovaná z pohodlnosti, z pokriveného predpokladu, že niekto “podedil” otcove gény.

   nryan: si príliš útočný a povýšenecký na to, aby si pochopil nás obyčajných ľudí.
   ja som ti prakticky zložila poklonu v tom zmysle, že dosť toho vieš, ty si automaticky zaujal postoj, že ja neviem nič! prosím, je to tvoj názor. možno je pravdivý, a ja skutočne priznávam, som na tomto svete preto aby som sa učila.
   ale na čo si tu potom ty? budem ťa citovať:
   “Nejde o to, že Boh chce, aby bol niekto podriadený, alebo nie, proste je to tak. Ani otec nechce, aby mu deti nasilu slúžili, ale nechce ani, aby mu skákali po hlave. V duchovnom svete si môžeš vybrať aký budeš mať k Nemu vzťah. Buď ako jeho priateľ, rodina, atď., ale vždy tam prebieha láskyplný služobnícky vzťah, ktorý je založený na tejto výmene. Nemáš žiaden vlastný egoistický záujem, iba slúžiš tak, ako vieš. Pokiaľ máš egoistický záujem, tak ťa to hodí do hmotného sveta.”
   namargo tohto čo si tu ty popísal, čo tu ty potom robíš?
   v tomto hmotnom svete? prejavil si egoistický záujem neslúžiť bohu, preto si bol hodený do hmoty?
   čo si ty potom za tvor, ak si bol takto kruto potrestaný? hm, ?
   alebo si len jeden z nás, ktorý hľadáme poznanie kde sa dá? prečo potom tá pýcha? k čomu je dobrá?
   ak na toto dokážeš odpovedať bez napádania, máš moju poklonu, ak nie, viem s kým jednám! a to aj napriek presným citáciam si iba ďalší štatista, ktorý síce pekne učene hovorí, ale žiaľ nechápe srdcom.

   Minne, sorry, asi ti tu nebudem kvôli tomuto “profesoríkovi” chodiť. škoda!

  • Posted by isia on 13. marca 2010 at 14:43

   Nrayn: 🙂 dobre, úsudil si, že debata so mnou je zbytočná. Takže, poprosím ťa, skús každý môj komentár ktorý uvidíš na akomkoľvek blogu ignorovať. 🙂 Vyhneš sa zbytočnej činnosti 🙂 Použi ušetrený čas napríklad na štúdium véd 🙂 .papa

  • Posted by nrayn on 13. marca 2010 at 14:50

   Keď ale nikdy žiak nedokáže prekonať svojho učiteľa, tak predpokladáme, že nie každý žiak sa naučí, alebo realizuje 100% toho, čo mu predá učiteľ, tak žiak povedzme prevezme 80% poznania od učiteľa. Sám sa stane učiteľom a jeho 80% bude pre jeho žiaka 100% poznania, ktoré mu môže predať atď. Dospeje to teda do štádia, keď sa pôvodné poznanie vytratí. Preto je to blbosť, a takýto systém je nepoužiteľný.
   Vo Védskom systéme sú všetky poznatky obsiahnuté vo Védach. Existuje tam postupnosť učiteľov a žiakov, ktorá siaha tisícky a desattisíce rokov dozadu, v nezmenenej podobe. Prečo? Lebo všetci učitelia, áčarjovia, čerpajú z dokonalého zdroja. Védy boli vyjavené samotnou inkarnáciou Najvyššieho, preto poznanie v nich je mimo akúkoľvek hmotnú špekuláciu a deformáciu. Keď duchovný učiteľ predá žiakovi poznanie, tak ten si to, čo mu chýba, teda zvyšné percentná poznania sám doplní podľa šástier – Véd. Tak je jednak autorita guru, šástra, ale aj sádhuovia – ľudia, ktorí realizovali to, že sa majú riadiť podľa duchovnej literatúry. Takto poznanie ostáva nezmenené. Nikto nepridáva vlastné špekulácie, ale riadi sa tým, ako to bolo spísané dokonalou Osobou.

   Lilah, ja nie som útočný, ja len píšem to, ako veci vidím ja. Útočná si ty, keď ma obviňuješ z útočnosti. Ja som ťa z ničoho neobvinil. Ja len konfrontujem názory, ale na to asi nie si zvyknutá. Tvoja chyba.
   Za obyčajného človeka si sa pasovala sama, a právom.

   Na margo toho, čo som písal, robím tu to, čo ty. Tiež som podmienená duša a snažím sa dostať odtiaľto. Ja na to ale idem spôsobom, ktorý je zaručený a autorizovaný, a ty na to ideš vlastnou špekuláciou. Pokiaľ sa mýlim, tak ma oprav, a nepíš mi, že som povýšenecký. To, čo ja chápem, a čo praktizujem je mimo tvoje chápanie. Ja nemôžem za to, že všetko berieš ako urážku, píšem iba fakty. Opakujem, keď máš niečo proti, tak mi to napíš, ale vecne.

  • Posted by nrayn on 13. marca 2010 at 14:54

   Ty si usúdila, ja som len odpovedal..

   isia : 12:07
   “Zbytočná debata, pri ktorej sa i tak nikde nedostaneme, lebo si budeme tvrdiť len to svoje.”

  • Posted by lilah on 13. marca 2010 at 15:47

   nrayn.

   ja som človek. ty si niečo viac? a prečo si myslíš že tvoj zdroj je jediný autorizovaný!!!!
   v dnešnom svete, kde existuje x-možností ako sa dostať k pravde, je pravdepodobnosť jedného autorizovaného zdroja nepravdepodobná.

   bibliu a učenie krista prepísali tiež len ľudia ktorí si obdobne ako ty,( alebo ja) mysleli, že tomu rozumejú viac ako iný. to mi príde povýšenecké. prepáč, nechcem sa ťa dotknúť, ale ozaj mi pripadáš, že ti chýba pokora.

   to, že cítim že si útočný, ty si myslíš že to je moje zrkadlenie? že podľa seba súdim teba? fakt mi pripadáš ako niekto, kto sa zanovito, kŕčovito, niečoho drží, pretože istota toho čo už viem, je furt lepšia, ako objaviť niečo nové.

   a kto si teda ty? vieš, kto si a aká je tvoja úloha?
   ( myslím po duchovnej stránke)

   PS: smiem vedieť, koľko máš rokov a odkiaľ pochádzaš?

  • Posted by narayan on 13. marca 2010 at 17:36

   Lebo proste je, mas si to ako overit, nech sa paci. Mne nemusi chybat pokora, ja nepisem ziadne svoje nazory, ale to, co sa pise vo Vedach, preto mna obvinovat nemozes, lebo ja prezentujem iba povodne stanovisko, ziadne svoje uvahy..
   Ja nepotrebujem objavovat nic nove, lebo mam prehlad o vsetkom a zamerne som si vybral to, co je najpravdepodobnejsie najblizsie k pravde.
   Kto som? Som dusa.. A moja uloha? Sluzit Najvyssej Bozskej Osobnosti.

   23,3 / Bratislava

  • Posted by lilah on 13. marca 2010 at 18:24

   vidíš, a keby si to čítal správne, pochopil by si, že podľa toho treba žiť.
   nie citovať!
   a obviňujem teba. nie Védy. obviňujem tvoj postoj, nie Védske umenie.
   ako píšeš, ty si duša. s tebou sa rozprávam. aby si sa vyjadril, potrebuješ hľadať pravdu.
   choď na kolibu, či pod devin, alebo železnú studienku, ľahni si do snehu ( ak tam ešte je) a pozeraj sa. pozeraj sa na zázrak, ktorý vytvorila Najvyššia Božská Osobnosť. potom pochopíš, o čom to je. zober zo sebou aj Spev Vznešeného, čítaj to tam. potom sa podľa toho začni správať, a o tom to všetko je. žiť podľa toho.
   ( na železnej studničke som po prvý krát pochopila, čo to vlastne ten abdurishin píše. )

   pa-pá- drž sa,ako som už písala, hľadaj a nájdeš, klop a bude ti otvorené, a otvor si dušičku. bude to fajn.( zober si na diskusiu niekoho blízkeho., bude to fajn)

   jo, želám ti veľa lásky. potrebuješ ju, si zlatý cmuk 🙂

  • Posted by nrayn on 13. marca 2010 at 21:40

   Aha, tak ty vidíš do toho, ako ja žijem. No tééda, to som si o tebe nemyslel.. že máš až takýto
   skill, klobúk dolu! 🙂
   To je dobré, že neobviňuješ védske “umenie”. Ono za nič nemôže, ver mi. Chúďa architektúra, maliarstvo, sochárstvo, poetika..

   Máš pravdu inak. Odhodím to, čo mi hovorí Najvyššia Božská Osobnosť, Sám o Sebe, kde ma priamo oslovuje a učí ma, a pôjdem si ľahnúť na lúku. Potom určite pochopím, o čom to je..Aké ľahké..Že mi to neprišlo na um už dávno.. Ja hlupáááák.. A ja že prečo sú tí bezdomovci takí povznesení, a už to chápem, na koľké životné pravdy prídu keď sa len tak vyvalašia na lúku. 🙂

   Len pre tvoju informáciu, mal som obdobie, asi pred dvomi rokmi, keď som chodil sám do lesa, sadol som si do lístia čítaval som hodiny Védy. Takže tak ďaleko od pravdy tá tvoja irónia či čo to je nie je. 🙂 Abd-ru-shina neriešim, toho som čítal, keď som mal 15..

   Aj tebe želám veľa šťastia do života, a ďakujem ti za tvoje cenné rady.

 11. Posted by lilah on 13. marca 2010 at 15:52

  a ešte.

  nepíšeš fakty. ty nasilu poúčaš! nasilu učíš! možno si ozaj viac ako my ostatný, ale si tu práve preto, aby si sa nás nižších snažil pochopiť. nie hodnotiť. ( narážam na tvoju vetu o praktizovaní niečoho čo je nad moje chápanie) , čo také môžeš na tomto krásnom kamrlíku praktizovať ak nie hlásať božiu pravdu, jeho slovo a lásku. a toto ja nechápem????
  fakt si dobrý! cmuk. 🙂

  Odpovedať

  • Posted by narayan on 13. marca 2010 at 17:38

   Ked nepisem fakty, tak mi to vyvrat, podla mna pisem IBA fakty. Ja sa nevyvysujem, a nie som ani vyssie ako vy, ale pisem to, co som sa naucil. Alebo si to mam nechat pre seba, aby si sa necitila dotknuta? 🙂 S tym chapanim, za tym si stojim. Chapem ine veci, lebo sa inymi vecami zaoberam. Je to proste. Chces aj ty chapat? Tak aj ty sa tym zaoberaj. 🙂

 12. Posted by lilah on 13. marca 2010 at 18:10

  si tajomný ako noc. :-), a just nepovieš čo to vlastne robíš, čo je nad to moje chápanie. :-), si fakt zlatý, no čo už, keď inak nedáš,
  máš svoje čaro ako oná tajomná, zdanlivo tmavá noc! pozor, vidím aj v tme. 🙂
  cmuk, a choď sa niekde vyřadit v Blave. neviem, za mojich čias a v tvojom veku som chodila do 39-ny, alebo charlies pubu, skús niečo podobné, uvoľni sa, nebudeš zbytočne kŕčovitý.

  a máš pravdu, hľadaj, nájdeš!

  Odpovedať

  • Posted by nrayn on 13. marca 2010 at 21:59

   Ďakujem za cenné rady do života. Ja viem, že dedinčania sa chodia zabávať do 39ny, a tak isto som si vedomý, že ľudia, ktorí sa snažia o duchovný pokrok chodia bežne do krčiem a pajzlov a debatujú tam o svojich kontaktoch s anjelmi. Určite si v takejto spoločnosti prišla na nejednu životnú pravdu a chápanie sveta taký, aký je. Ovšem keď si práve neležala na lúke. Vidím, že tvoj prínos pre ľudí, ktorí navštevujú takéto stránky je ďalekosiahly a väčšina si ani neuvedomuje, s kým má tu česť. Každopádne, ďakujem za posmelenie do hľadania pravdy, s tvojou pomocou ju určite nájdem.

  • Lilah,
   na vidieku je super, hlavne ak tam deti vyrastajú. Nedá sa to porovnať s detstvom v meste. V meste chodia pomedzi mládež sami “díleri”, navštevujú bary od 14 rokov, lebo sa nudia, sú aj výnimky samozrejme. Na dedine však celý deň na čerstvom vzduchu, športujú celý deň rôzne športy, večer pri ohníku sa zabávajú. Aspoň ja som mal také detstvo na vidieku, hoci teraz žijem v meste. Lenže aj teraz v tejto dedine to tak pokračuje, všetci sú ako jedna veľká rodina, futbal, volejbal, tenis, stolný tenis, v zime hokej, sane, samozrejme aj tam sa hrajú na počítačoch, ale pomenej…

  • Posted by lilah on 14. marca 2010 at 15:59

   minne dík, žes to vymazal 🙂

 13. Posted by valery on 13. marca 2010 at 23:37

  Nrayn
  sleduejm Váš rozhovor s Lilah. Neviem koľko máš rokov, ale tiež som bola vo veku, že som si myslela, že každému musím vysvetliť, že napríklad homeopatia je jediná správna liečba, lebo… Dnes už chápem, že to nie je potrebné. Koľko je ľudí, toľko je ciest a každý sa snaží dostať do cieľa. A to, na akom bode svojej cesty sa ten ktorý práve nachádza , to je ako by sme sa hnevali na ročné dieťa, že ešte nevie čítať. Každý má iný prístup. Sledujem aj Tvoju stránku, tak si myslím, že ťa už tak trochu poznám. Ja napríklad verím v liečivú silu bylín, ktoré vášnivo zbieram. verím v homeopatiu, verím v silu krištáľov, verím v tú najväčšiu silu modlitby……A ostatné a ostatné. To všetko je môj prežitok a zážitky a pocity sú neprenosné. Tiež čítam. A mám knihy, ktoré keď čítam napríklad tretí, štvrtýkrát zisťujem, že stále čítam inú knihu. To preto, že ja sa menim a mám inú afinitu. Už sa nad tým len pousmejem.

  Odpovedať

  • Posted by lilah on 14. marca 2010 at 07:35

   valery, kde sa dá zohnať očianka lekárska

   je možné, že to neviem nikde zohnať? nemáš? nedáš? nepredáš?

 14. Posted by valery on 14. marca 2010 at 10:33

  Nemám, ale môžem sa Ti pozrieť, máme skvelú bylinkovú lekáreň na Vodnej. Alebo ak chodievaš do Košíc, neviem, odkiaľ si. Máš nejaký problém s očami? Skús upresniť aký, možno Ti budem vedieť poradiť.

  Odpovedať

 15. Posted by valery on 14. marca 2010 at 10:40

  Nrayn,
  ja nepochybujem o tom, že chceš ľuďom dobre a len to najlepšie, ani o tom, že si sčítaný a vyzretý, akj keď si myslím, že si ešte veľmi mladý. Len by to chcelo ešte trošku tolerancie. Len to som Ti chcela povedať.

  Odpovedať

 16. Posted by moonica on 14. marca 2010 at 11:37

  nrayn,
  z komentárov ma zaujalo, okrem iného, toto – …”Sme kvalitatívne totožní s Bohom, lebo sme Jeho oddelené časti. Nie je to tak, že sme časťou Jeho Osobne, sme Jeho oddelená časť, ale On je stále rovnaký”… V 15-tich si čítal Abdrushina a máš prehľad prierezom dostupnej ezoterickej literatúry, takže by ma zaujímalo to, ako si sa Ty vysporiadal s uvedeným citátom, ako si ho osobne vnímal na začiatku Tvojho štúdia véd a ako ho vnímaš teraz.

  Odpovedať

  • Posted by nrayn on 15. marca 2010 at 01:37

   To je môj citát, takže očividne som sa s ním vysporiadal celkom dobre. 🙂
   Ale čo sa týka témy, tak sa to dá vysvetliť celom jednoducho, alebo aj zložito. Z toho jednoduchšieho pohľadu je to asi takto :
   Keďže je Boh absolútny, dokáže sa expandovať do nekonečne veľa rovnako úplných podôb Samého Seba. Tak isto je všemocný, takže sa dokáže expandovať aj do čiastočných expanzií Samého Seba a tie sa vedia ďalej expandovať. Dokáže tiež vytvoriť a expandovať aj nespočetné množstvo svojich energií. Duchovnú energiu, hmotnú atď.
   Tieto Jeho úplné aj čiastočné expanzie koexistujú a sú rôzne prejavené v rôznych časoch.

   Úplné expanzie Višnu-tattva sú samotná Najvyššia Osobnosť, a zároveň sa sami stavajú do pozície služobníka Pôvodnej Najvyššej Osobnosti, pôvodnej Bytosti ( teda nie expanzie ).
   Ďalej existujú Šiva-tattva a Jiva-tattva ( džíva tatva ). Všetky 3 spolu sú reprezentantmi Jeho vnútornej ( VT ), vonkajšej ( ST ) a okrajovej energie ( JT ).
   Živé bytosti sú expanziou Jiva-tattva, a teda aj my sem patríme. Rôzne tattvy dosahujú vždy istú úroveň množstva atribút, ktoré môžeme prejaviť. Jiva-tattva je to 78 %. Počas ale našej podmienenej hmotnej existencie máme tieto kvality v minimálnom množstve. Pán Brahma, ktorý je najvyspelejšia živá bytosť v kategórii Jiva-tattva v hmotnom vesmíre, má maximum, ostatní polobohovia menej, atď. Naša hranica, a cieľ by mali byť teda dostať sa na čo najvyššiu úroveň.

   My nie sme teda časť Jeho Osoby, ale Jeho expanzia. Sme On, ale aj nie sme. Je to trošku zložitejšie na predstavivosť, ale dá sa to chápať 🙂 Keby každá jedna bunka tvojho tela mala slobodnú vôľu a bola si vedomá samej seba, bola nezameniteľná individualita, bola by časťou teba, ale nie tvojej zvrchovanej individuality.

  • Posted by moonica on 15. marca 2010 at 09:26

   nrayn,
   nepochybovala som o tom, že si sa s uvedeným citátom vysporiadal, a to som som ani nevedela, že je vlastne Tvoj. Mňa zaujímalo z typicky ženskej zvedavosti, aký posun u Teba nastal od 15-tich k dnešku 🙂 Ja to vnímam tak, že Boh je všadeprítomný a toto vedomie mi veľmi pomáha a vo všetkom 😉

  • Posted by nrayn on 15. marca 2010 at 11:10

   Od 15 k dnešku výrazný posun, lebo pred tým som sa ezotericky všeobecne vzdelával a teraz som vďaka Védam na ezoterickej vysokej škole 🙂 Boh je všadeprítomný vo forme svojich energií a vôle, ale nie ako Osoba.

 17. Posted by white82 on 23. marca 2010 at 23:22

  Sranda je, že ja som si spomenula na záblesk niečoho (neviem to slovami opísať, bola som ako hmlovina ale mala som aj pohyb a cítila som vzrúšo v celom “tele” či skôr forme)… 😳
  (aj som váhala, či to napísať… 😆 no ale ja viem, som divná s tou mojou pamäťou.)

  inak, tento článok mi neskutočne sadol a hlavne tá druhá polovica, kde píše o bolesti a vzťahoch… V sobotu som mala dlhú chvíľku a na tieto veci som prišla (to som ešte nečítala tento článok). Že za každým problémom je niekde ukrytá bolesť (ja som na jednu v sobotu prišla a všeličo sa mi tým vysvetlilo), pomaly ale iste si čistím dušičku 🙂

  Odpovedať

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: