Sila myšlienky


Každý zrejme pozná vetu: “Hrešíme myšlienkami, slovami a skutkami.” Napriek tomu dávame iba malú vážnosť následkom našich myšlienok. Ak sa človek nad tým zamyslí, tak si povie, veď komu ublížim tým, že rozmýšľam určitým spôsobom, napríklad:
– na niekoho v duchu nadávam, prajem mu zle,
– stále som nespokojný kvôli zlej finančnej situácii,
– mám strach, že ochoriem a pod.

Takýmto a podobným zmýšľaním sme už niečo “zasiali, čo neskôr zožneme”. Môže sa to prejaviť v rôznych podobách. Najprv sa však vráťme ku Kristovým slovám: Ak nebudete pochybovať a budete veriť, stane sa to, o čo v modlitbe požiadate. Modlitba je tiež myšlienkový proces. Jánovo Evanjelium začína slovami: Na počiatku bol Logos, čo znamená Myšlienka (hoci niektorí to prekladajú ako Slovo).

Súčasný problém vidím v tom, že myšlienky ľudí sú väčšinou negatívne ku vzťahu k iným a ak nie sú negatívne, tak sú zväčša sebecké. Podobá sa to dobe zo Starého zákona, keď Boh oľutoval, že stvoril ľudí a následne prišla potopa, ktorú prežil iba Noe s rodinou a niektorými zvieratami. Samozrejme sa to netýka všetkých ľudí, pretože nie všetci majú rovnaké priority.

Ako som vysvetľoval už v inej téme, celé stvorenie je z vedeckého pohľadu zložené z energie. Nie každú formu energie môžeme vidieť fyzickým zrakom. Veď aj čistý vzduch neuvidíme, ale zistíme jeho existenciu. Zvuk je tiež neviditeľná energia a niektoré tóny počujeme v rozsahu nášho frekvenčného pásma, ale nad a pod jeho rozsah už nepočujeme nič, hoci niektoré zvieratá počujú vyššie frekvencie a prístroje zachytia ešte viac . Ak veľa rozmýšľame, strácame energiu. Prečo? Kde tá naša energia odchádza, ak sa fyzicky nepohybujeme a iba rozmýšľame? Softvér tiež neuvidíme v skutočnej forme, ale iba v počítači, ktorý ho vie rozkódovať a zobraziť. Tak podobne aj myšlienky v našom mozgu sa vedia zviditeľniť. Kto je citlivejší, dokáže zachytiť cudzie myšlienky, ktoré sa mu zobrazia v jeho mozgu ako obraz, alebo energiu cudzej myšlienky môžu jeho orgány prekonvertovať do hovorenej reči alebo aj iným spôsobom. Preto sa ľahko môže stať človeku, ktorý vníma takéto cudzie myšlienky, že bude oklamaný zlou bytosťou, ktorá sa predstavila pod iným menom. Taký človek môže podľa rád tejto bytosti síce správne stanovovať diagnózu, alebo veštiť s tým, že človeku povie najprv správne minulosť, pričom informácie o budúcnosti môže zámerne nasmerovať nesprávnym smerom, aby sa človek riadil týmito radami a zišiel zo správnej cesty. Takto počujúci človek sa môže stať figúrkou, lebo nevie čo činí. Či robí správne alebo nesprávne. Samozrejme sú liečitelia, ktorí nestanovujú diagnózu za pomoci iných bytostí, ale sami dokážu svojim jasnovidným zrakom vidieť problém v tele. To však neznamená, že ten človek – diagnostik dokáže aj liečiť. Už keď som tak odbočil od témy, tak ešte to trocha spresním. Ak vnímame jemnohmotnú energiu tela, na základe ktorej stanovujeme diagnózu (existujú už aj prístroje, ktoré na takomto princípe pracujú), vidíme rôzne poruchy orgánov vo forme rôznych farieb energie. Lenže to je energia patriaca k jemnohmotnému telu, čo znamená, že môžeme vidieť problém napríklad v okolí obličiek, ktorý sa ešte neprejavil na fyzickej úrovni, čiže lekár zatiaľ nezistí žiadny problém v obličkách. Prečo nezisti? Pretože problém vznikne až neskôr, ak sa niečo v človeku nezmení. Ale ak sa včas odstráni príčina, nevznikne problém vôbec a jemnohmotná energia sa vráti na pôvodné hodnoty. Podobným spôsobom to funguje aj opačne. Liečiteľ môže zničiť nádor v tele. Spraví to tak, že odstráni životnú energiu z nádora, ktorá ho živila. Nádor je mŕtvy, lenže lekár ho svojimi prístrojmi stále vidí a chce ho dať von. Však ten mŕtvy nádor sa nedematerializuje za pár minút, rovnako, ako kvet, ktorý vytrhnete zo zeme. Ten bude existovať na fyzickej úrovni ešte niekoľko dní, ale rásť už nebude, iba odumierať. Tá fyzická časť z kvetu bude iba vyschýnať, hoci bude vo váze s vodou, pretože sme od nej odpojili životnú energiu.

Vráťme sa však k myšlienkam. Vo vesmíre platí zákon rovnorodosti. Rovný rovného si hľadá. Tak ako kvapka vody, ak sa priblíži k inej kvapke vody, spoja sa dokopy. Voda je tiež energia, rovnako ako myšlienka. Ľudia s rovnakými záujmami sa stretávajú. Ten záujem o rovnakú vec má pôvod v našom myslení. Proste to chceme. Myšlienku, ktorú v sebe držíme, ju takým spôsobom živíme. Je pri nás, pokiaľ ju živíme. Ak naše myslenie stále vibruje na tejto úrovni (myslíme na určitú vec), priťahujeme tak k sebe ďalšie príbuzné myšlienky a naša myšlienka sa s nimi spája a tak sa posilňuje. Na lepšie pochopenie si vezmime napríklad situáciu žiarlivosti. Nedôverujem manželke a bojím sa, že ma s niekým opustí. Čím viac na to myslím, tým viac tomu začínam veriť a tým viac žiarlim. Myšlienka na žiarlivosť sa spája s ďalšími myšlienkami žiarlivosti a tie ma “energeticky zožierajú”. Kŕmia sa mojou energiou. V našej bytosti preto vzniká nerovnováha a v jemnohmotných energiách už vidíme defekt. V oblasti narušenia energetickej rovnováhy sa oslabila životná energia niektorého orgánu, ktorý preto začne nesprávne plniť svoju funkciu a ochorie. Týmito myšlienkami, ak ich dávame často najavo manželke, môžeme manželku nakaziť. Hoci ona doposiaľ nemala problém s neverou, ale je jej takáto myšlienka prípustná, inak povedané, že má v sebe ešte takúto slabosť, aby ju mohol niekto prehovoriť k nevere, môže sa u nej táto “spiaca nerozvážnosť” oživiť a posilniť.
Základné pravidlo nášho myslenia je, myslieť iba pozitívne. Preto, ak na nás príde úzkosť a strach o manželku, nepovieme si, že čo ak ma podvádza, ale povieme si: je to dobrá žena, ktorá je mi verná a bude stále dobrá matka a manželka a treba to povedať aj jej. Ale pozor, takto nemyslite a ani nehovorte: verím, že ty ma nikdy nepodvedieš, nebudeš mi neverná, nebudeš zlá matka a manželka, nebudem chorý, neprehrám to, nechcem fajčiť, nemám peniaze, mám málo peňazí, nechcem piť… Rozmýšľajme iba pozitívne, lebo ak budete myslieť na chorobu v spojení nechcem byť chorý, je to podobné, akoby ste hovorili nechcem fajčiť a pri slove fajčiť sa nám stále oživí pred očami cigareta, jej chuť a závislosť na nej. Poviete si, že nechcem jesť, lebo je večer, hoci som hladný, aby som schudol. Ale čím viac si budete pripomínať nejaké jedlo v myšlienkach, tým viac sa vám zbiehajú slinky. Preto by som osobne odporučil v prípade večerného hladu na pohľad nelogický myšlienkový postup: “Konečne mám prázdny žalúdok (tešme sa z toho), ktorý si perfektne oddýchne, napijem sa čistej neperlivej vody, aby som ho ešte vyumýval pred spánkom a pečeň už teraz nemusí pomáhať obličkám čistiť krv, lebo majú na to dostatok čistej vody, ale môže sa pekne venovať spracovávaniu tukov. Aký je to super pocit mať čistý a prázdny žalúdok a čím dlhšie bude prázdny, tým je mi lepšie”. (Viac v téme Strava.) Preto rozmýšľajme pozitívne – “potrebujem peniaze na kúpu …”, ak ma bolí hrdlo a je predpoklad, že príde nádcha – “to je v poriadku, som zdravý, mám dobrú imunitu…”. Čomu veríte a chcete to, stane sa. Ale stále existuje nejaké podmieňujúce ALE. Mnohí autori tvrdia iba A, ale nepovedia B, ktoré vylúči možnosť A. Napríklad ako získam viac peňazí, ak nechceme zmeniť svoju prácu, v ktorej zarobíme minimálnu mzdu, nepodáme ani športku a podobne? To chcete ich vážne získať za každú cenu napríklad od poisťovne za to, že sa Vám stal ťažký úraz pri dopravnej nehode a vy ste skončili ako invalid? Na aký účel potrebujeme tie peniaze? Je to dôvod, pre ktorý by nám mala byť poskytnutá pomoc? Pomôžu tie peniaze aj iným a sú určené na dobrý účel, alebo ich chceme rozbiť na lyžovačke, alebo na drahej dovolenke? Náhody neexistujú. Ak niekto nemá peniaze ani na základné životné potreby, je to preto, že robí alebo robil niečo nesprávne a preto si ich nezaslúži, ale je to zároveň pre neho dobrá životná skúsenosť, ktorú potreboval prežiť. Teraz možno chápete to A a B a už nebudem rozpisovať C, D atď.

Na počiatku bola myšlienka. Na počiatku všetkého je myšlienka. Ak chcem postaviť dom, najprv musíme vymyslieť, ako má vyzerať, nakresliť ho, čiže stvárniť našu myšlienku na papieri a nakoniec ho postaviť. Najprv ten dom stojí v mentálnej sfére, vo sfére myšlienok. Ten, kto ho vymyslel, ho tam svojimi myšlienkami postavil a niekto iný, kto vie nahliadnuť do sféry myšlienok, si ho môže pozrieť. Preto aj ľudia pracujúci zároveň so sférou myšlienok, môžu odhaliť cudzie nápady, prípravy na teroristický útok a podobne. Dávajme si preto pozor na naše myšlienky, lebo všetko je zaznamenané (odtlačky našich myšlienok) a všetko zlé, ale aj dobré sa nám vráti (ale opäť je B možnosť). Myšlienku, ktorú vyšleme proti niekomu, napríklad v magických praktikách, sa k nám vráti a ešte posilnená. To, čo sa malo stať niekomu na našu prosbu, sa stane preto nám. Môže sa prosba samozrejme vyplniť najprv na našom cieli, ale iba ak tomu cieľu – človeku, je blízka naša prosba – napríklad si prajete, aby okradli náš cieľ. Ak ten cieľ – človek je zlodej, alebo má aspoň náklonnosť ku krádežiam a nie je mu to cudzie, tak sa vaša prosba môže splniť. Lenže čakajte to aj na sebe a ešte vo väčšom rozsahu. Čo zasejeme, to zožneme. Lenže ak náš cieľ už dávno vyrástol z krádeží a je mu to cudzie, potom sa to od jeho “ochranného obalu odrazí”, inak povedané – blízky blízkeho si hľadá. Čiže ten zlodej, ktorý sa vybral na lov, nevyberie si náš cieľ, pretože ho tam nebude nič ťahať, skôr mu bude niečo hovoriť, že tam nechoď, ale pôjde tam, kde sa bude cítiť ako doma, medzi svojimi. Vyslaná myšlienka, ktorá má spôsobiť následok, sa vráti v každom prípade k nám. Lenže aj tu existuje “B situácia”, keď nám už neublíži. To už asi všetci tušíte, preto to nebudem písať. Ale nebojte sa, nenechám Vás v tom, aby ste si mohli skontrolovať odpoveď. Neublíži nám, ak sa od nás odrazí. A kedy sa odrazí? Ak už nenájde žiadny pokrm v našej mysli. Kedy to ale bude? Ak sme už z toho vyrástli, poučili sa z tohto nesprávneho konania, úprimne oľutovali naše myšlienky, slová a skutky s tým, že je to pre nás už uzavretá vec. Vtedy, ak ostal ešte nejaký „prach“ na nás po týchto starých skutkoch, alebo ešte malá dierka v ochrannom obale, tak ešte snáď symbolicky zažijeme nejaký ten následok našich negatívnych myšlienok…

Prajme každému len to najlepšie, nebuďme sebeckí, milujme každého, ako seba samého a svet sa zmení k lepšiemu.

………pokračovanie nabudúce……….. 🙂

Reklamy

5 komentárov

 1. Posted by Beata on 23. januára 2010 at 21:38

  …toto je krásny článok, mnohí si ani neuvedomujeme, akú silu má jedna jediná zlá myšlienka! A ak sa k tomu pridá aj to nebezpečné slovíčko “bodajby” alebo “dal by Boh”…Raz mi jeden známy povedal:”nikdy v zlosti nemier ukazovákom na niekoho iného, lebo ak aj len tým jedným prstom mu praješ niečo zlé, tri prsty ukazujú na teba!”

  Odpovedať

 2. Posted by Beata on 23. januára 2010 at 22:20

  …a už sa teším na plnenie tej poslednej vety, že: “…pokračovanie nabudúce…!s

  Odpovedať

  • Posted by Minne on 23. januára 2010 at 22:34

   Beata,
   teraz si ma dostala. Keď sa mi už nechce pokračovať v písaní, tak napíšem, že pokračovanie nabudúce, s tým, že ak nebude zaujem, nebudem pokračovať. Teraz aby som sa zasa pripojil na ten zdroj, aby som splnil sľub? Ťažko sa mi začína písať, ale keď sa naladim na tu správnu frekvenciu, tak potom prsty nestihaju 🙂

 3. Posted by isia on 22. apríla 2010 at 10:34

  🙂 náhodne vybraný článok…a v ňom ukrytá odpoveď na jednu moju otázku 🙂 Ďakujem zaň 🙂 !

  Odpovedať

 4. Posted by Martina on 22. apríla 2010 at 12:06

  Tak v tom niečo naozaj je . Ak sa pokúšam o automatické písanie so svojím vyšším ja, tak nestíham písať. Je jedno či na PC, alebo rukou. To sité je aj u syna. Včera sa pokúšal o automatické písanie a písal oveľa rýchlejšie ako píše normálne a on je ešte k tomu ľavák.
  Ale ty si zrejme myslel úplne inú frekvenciu 😆

  Odpovedať

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: