Komunikácia s mimozmyslovým svetom


Z nehmotného sveta je možné získavať rôzne informácie, z rôznej hĺbky úrovní (dimenzií) a rôznymi spôsobmi. Tieto informácie môžeme použiť napríklad k duchovnému učeniu, čiže k poznávaniu vesmírnych zákonov… Niektorí ľudia sa chcú dozvedieť viac kvôli pochopeniu minulosti, iní sa zasa „šprtajú“ v budúcnosti, ďalší získavajú inšpiráciu na nové vynálezy alebo umeleckú tvorbu a podobne. Informácie sa v dnešnej dobe najčastejšie získavajú prostredníctvom komunikácie s inými bytosťami, alebo priamym nahliadnutím do zdroja informácií, kde sú uložené. Ohľadom informácií je zaujímavé aj súčasný poznatok vedy a to, že pri vymazaní informácií z pamäťového média (rôzne pamäťové karty, napr. vo fotoaparáte, USB kľúč pod.), odchádza niečo z pamäte formou tepla, čiže odchádza informácia formou určitého druhu energie. Pritom sa to netýka tepla, ktoré vzniklo z práce mazania údajov, ale ide o teplo vo forme energie, ktoré sa dá porovnať s energiou (dušou), ktorá opúšťa telo pri smrti človeka. Zdroj informácií v mimohmotnom svete ľudia nazývajú rôzne, napr.: akaša, božská knižnica, informačné pole a podobne. Pri získavaní týchto informácií je ťažké zistiť, či ide pravdivú informáciu alebo o ilúziu, ktorú si vytvára zainteresovaná osoba. Ďalší problém vidím v tom, že osoba je napojená na energetickú bytosť, ktorá s ním vážne komunikuje (ak aj to nie je ilúzia vytvorená napríklad predstavivosťou) a tá bytosť môže byť na nižšej úrovni, ako človek, ktorý s ňou komunikuje a radí sa s ňou. Tá bytosť môže robiť zo seba mudrca a odpovedať na rôzne otázky správne, pretože môže vidieť chorobu človeka pohľadom na jeho jemnohmotné telá, môže čítať jeho myšlienky, môže nájsť stratené veci a osoby a ak dostane inú otázku, na ktorú nevie odpoveď, napríklad minulý život niekoho, alebo budúcnosť, tak si to vymyslí. Veď ten človek mu uverí, ak toľkokrát odpovedala správne. Lenže táto bytosť sa nemusí dostať ďalej, ako do najbližšej úrovne od Zeme a preto často nevidí a ani nemusí vedieť o nič viac ako človek žijúci na Zemi. Napríklad o ďalších úrovniach, bytostiach a zákonoch vesmíru. Žije v blízkosti Zeme a živí sa energiou ľudí, ktorí ju potrebujú a na ktorých sa napája. To je len jeden z príkladov bytostí, kedy človek môže naletieť. Bytosť sa môže predstaviť významným menom a postavením v hierarchii bytostí, napríklad menom Archanjela. Ak Ste čítali knihy niektorých svetovo uznávaných mystikov z minulosti, tak zistíte, že jediným bezpečným spôsobom, ako pracovať na iných úrovniach bytia je, ak človek sám nahliada do informačných polí. Lenže, ak nemá ísť o ilúzie, musí byť tento človek čistá láskyplná bytosť. Musí sa prirodzeným spôsobom vypracovať počas svojich životov na túto úroveň. Inak sa tam nedostane. Z cvičení mu môžu pomôcť iba meditácia a modlitba. Žiadna mágia, čary, zneužívanie bytostí iných dimenzií a pod. To bola možno jedna z ciest postupu v duchovnom vývoji v minulosti, keď ľudia neboli ešte vyvinutí na dnešnú úroveň. Lenže potom a nie náhodou máme nový letopočet, prišiel posol z Božskej sféry nám oznámiť, že stará doba končí a začína pre ľudí nová doba – doba založená na princípe lásky. Ukázal nám cestu, ako sa dostať vyššie, aby sme boli schopní prejsť „posledným súdom“. Žiadna mágia, žiadne pomocné prostriedky, žiadne prosby iných bytostí. Všetko môže byť zavádzajúce a môže to človeka naspäť ťahať do minulých časov – do nižšieho stupňa vývoja. Lenže teraz sme už na vyššom stupni, tak prečo chceme starým postupom dosiahnuť úroveň, ktorá je pod nami. Preto, ak niečo potrebujeme, tak nebudeme používať zastarané, hoci účinné spôsoby mágie, ale kvôli našej čistote a bezpečnosti budeme to robiť iba pomocou myšlienok. Budeme prosiť nášho najvyššieho Boha, stvoriteľa, ale iba v mene Krista. Niekto si povie, že prečo nemôžeme prosiť Archanjela. Veď Archanjel je Božím služobníkom, je zosúladený s Božou vôľou, robí všetko v súlade s Božími zákonmi. Áno. Ale ak by tak Boh chcel, tak by nám to odkázal. Je to zrejme kvôli istote, aby Ste sa nenechali oklamať, s kým rozprávate. Nevravím, že by sa Boh mal uraziť, ak ho obídeme pri prosbe. Ale je to aj neslušné, ak nám Kristus dal pokyny, aby sme prosili Boha v mene Krista a neprosili jeho služobníkov. Podľa tohto pravidla by to nemala byť ani úspešná prosba, pretože Archanjel pozná pokyny svojho Pána a nemal by splniť prosbu, ak niekto obchádza Boha v mene Krista. Preto sa môže na takúto prosbu ozvať iná bytosť, ktorá bude zavádzať a bude vysávať energiu tohto jedinca, ktorý nesprávne prosí a žije v ilúziách. Ľudia sú preto chránení, ak dodržiavajú postup, aký nám zanechal Kristus. Evanjelium podľa Jána 16 kap.: … „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.” Jeho učeníci povedali: “Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha.” K lepšiemu pochopeniu si predstavme takýto príklad: Boh stvoriteľ, by vo vedeckom ponímaní, bol všetka energia tvoriaca vesmír s vlastnou mysľou a oživujúcim duchom. Jeho prstami a pracovnými nástrojmi, ktorí vykonávajú jeho spravodlivé zákony, by sme mohli nazvať jeho služobníkov. Tak preto sa dá lepšie pochopiť, či je správne prosiť o pomoc „prst alebo kladivo“, alebo poprosiť všemocnú myseľ, ktorá dá pokyn na prácu. Niektorí však budú namietať, že sa pokúšali prosiť Boha v mene Krista a nevyšlo to. A ak spravil niečo prostredníctvom mágie vyšlo to. Najprv sa pokúsim objasniť tú druhú možnosť. V mágii zasahujeme priamo do príčin a následkov. Pomáhajú nám rôzne „živé zhluky energie“ ktoré boli vytvorené na účinky mágie, aj temné bytosti, aby sa tak mohli na vás a bez vášho vedomia napojiť a sať z vás energiu. Hoci budete robiť aj dobre prostredníctvom mágie, aj tak to môže mať rovnaký neblahý následok pre Vás. Pretože vy neviete, či robíte dobre, ak niekomu chcete pomôcť. Nevieme, či je to správne z pohľadu Božích zákonov –hlavne z pohľadu zákona príčiny a následku. Tak iba človeka brzdíte v jeho vývoji, ak by mu malo všetko bez následkov prechádzať. Náhody neexistujú, tu pracujú Božie mlyny dokonale. Mágiou na chvíľu niekomu pomôžete, vyliečite, ale to ste iba nejakú energiu odsunuli nasilu (ktorá pracovala v súlade so zákonmi, s nekonečnou múdrosťou), ktorá bude aj tak ďalej pracovať na následkoch a preto, že ste išli proti zákonu, budete aj vy potrestaní. Človek, ak nezačne na sebe pracovať sám podľa vzoru Krista, nepomôže mu nič, iba krátkodobo. To som vysvetľoval bližšie v článkoch o chorobách. Preto, ak chceme niekomu pomôcť, tak sa snažme vysvetliť človeku cestu, akou má kráčať a to podľa nášho vzoru – Krista. Prvý spôsob, ako pomôcť , je prosiť Boha v mene Krista. Poviete, že to nefunguje. Musí byť viacero podmienok splnených, aby to bolo byť účinné. Najprv treba prijať pravdu, ktorú nám priniesol Kristus. Je potrebné žiť podľa jeho učenie lásky. Vyčistiť svoj chrám (ako Kristus vyčistil chrám) nachádzajúci sa vo svojom vnútri, aby tam mohol v čistote „prebývať Kristus“. Je treba zjednotiť svoju vôľu s vôľou Božou (s Božími zákonmi), aby sme v súlade s ňou zmýšľali, rozprávali a konali. Preto je aj v modlitbe – „buď vôľa tvoja“ , prosíme, aby sme konali tak, akoby konal Kristus v našej situácii. Potom, ak sa zosúladíme so zákonmi a pracujeme na sebe v súlade s týmto čistým učením, môžeme už úspešne prosiť Boha v mene Krista, o čo chceme. A bude nám to dané. Ak nebude, tak niečo robíme nesprávane alebo prosíme o niečo, čo by nám zrejme poškodilo v našom vývoji. Preto rozmýšľajme, či to, o čo prosíme je z „Božského“ pohľadu správne. Ak dosiahneme tento stav a začneme žiť v súlade s Kristovým učením, zbavíme sa starých nedokonalostí tak, že ich vykoreníme zo seba a nie iba na chvíľu uspíme, potom už nebude účinkovať žiadna mágia proti nám a podobné jej praktiky, pretože to už bude prebývať v našom „Božom chráme Kristus“ a to je najlepšia ochrana, akú by sme si mohli priať. Na záver: Niektorí ľudia sú presvedčení, že komunikujú priamo s Kristom, alebo dokonca až s Bohom – stvoriteľom. Lenže jeden veľký duchovný učiteľ napísal (možno ich bolo viac), že priamo s Kristom sa komunikovať nedá bez následkov, pretože jeho energia je tak čistá a tak vibrujúca, že by to nezniesol zrejme žiadny smrteľník. Ibaže by sa na Krista napojil človek, ktorý je na veľmi vysokej duchovnej úrovni a preto má prispôsobené aj jemnohmotné telá na vibrácie takej intenzity a preto nepoškodia jeho zložkám tiel, respektíve „nespália“. Koľko takých ľudí žije v súčasnosti na Zemi, ťažko povedať. Lenže je logické, že ak žijú, tak sú vedome (nie iba v tranze – v bezvedomí) napojení na Prazdroj všetkého a preto necítia potrebu obťažovať Krista s banálnymi otázkami, ako vidíme v rôznych knihách rôznych autorov, ktorým údajne Boh odpovedal, pretože tí ľudia to všetko poznajú a konajú v súlade so zákonmi stvorenia. Minne 8. máj 2009

Reklamy

33 komentárov

 1. Posted by isia on 11. marca 2010 at 16:16

  Je zaujímavé, že tento článok mi voľajako “utiekol” pomedzi tie ostatné články, takže ďakujem za upozornenie naň. Mňa otázka na channeling napadla pri tvojom poslednom článku, kedže v ňom išlo o channelované informácie.

  No, mám podobný názor. Ide o to, že nechápem načo by mi bolo potrebné pýtať sa otázky anjelov/archanjelov na život, vesmír a podobne. Z môjho názoru máme každý svojho anjela a myslím, že k nám denno-denne rozpráva. Prejavuje sa to intuíciou, prijímaním pokoja a lásky v krízovej situácii a podobne.

  Práve i ja si myslím, že spájanie sa pomocou channelingou v sebe nesie veľké riziko toho, že sa na nás napojí iná entita, ako si to i ty písal na začiatku článku. Viem, že špiritizmus ako taký s tým nemá nič spoločné, ale nedá mi neprirovnať pokusy pri vyvolávaní duchov v 20tych rokoch minulého storočia. Tam tiež sa snažili skontaktovať s konkrétnou dušou mŕtveho človeka, ale napojila sa entita, ktorá síce tvrdila, že je daná “osoba” 🙂 , ale jej odpovede tomu nenaznačovali ani z ďaleka.

  Už len to, že anjel, alebo iná vysoká bytosť by nás mala vodiť “za nos”, poprípade zvyšovať v nás pocit pýchy a dôležitosti sa mi zdá nereálne. Nehovorím, že neexistujú ľudia, ktorí by nekomunikovali s inými bytosťami, ale u nich to pre bieha prirodzene a nemusia komunikáciu umelo vytvárať napr.kyvadlom. Práve, že človek je častokrát vedený vyššou bytosťou, ale podľa mňa je to vtedy, keď si to ani neuvedomujeme. Nie je dôležitejšie rozvíjať intuíciu, vciťovanie, ako sa pýtať nejakých entít otázky, ktoré v tomto živote ani nie sú dôležité? Len nás to podľa mňa brzdí pri vývoji, ale tak to je môj názor. Nechcem s ním zase nikoho pobúriť, či mu ublížiť.

  Takže ďakujem za odpoveď. Bola som na to zvedavá. I keď ja mám ešte 1000 otázok vo vrecku 🙂 .

  Odpovedať

 2. Kristus nás učil “vyčistiť náš vnútorný chrám, aby tam mohol Boh prebývať v čistote”.
  Ak sa nebudeme snažiť ísť touto cestou, cestou lásky a porozumenia, neočistíme svoj chrám a nejdeme tak duchovne vyššie. Vtedy nerozvíjame svoju bytosť. Pri obchádzaní tejto cesty rôznymi inými cestami umožňujeme skôr iným bytostiam, ktoré sa prejavujú skrze nás, aby sa vyvíjali a naberali skúsenosti a naša bytosť tak je utláčaná v pozadí a náš “duch plače” a možno sa radšej postará o predčasné ukončenie života svojej schránky (fyzického tela), akoby mala duša stratiť zbytočný čas na zemi, alebo dokonca by mohla padnúť ešte nižšie vo vývoji.
  Lenže tu vidíme aj iné prípady, ak si si všimla – niektorí ľudia idú aj cestou lásky a očisťujú sa tak postupne a popri tom aj komunikujú s inými bytosťami.
  Myslím, že budúcnosť je napojenie sa na božskú múdrosť pri vedomí a kedykoľvek skrz naše duchovné srdce. 🙂 = spojenie nášho ducha s dušou = “mystická svadba”

  Odpovedať

 3. Posted by isia on 11. marca 2010 at 16:45

  Ja som úplne nevylúčila komunikáciu s inými bytosťami, to som i písala. Ale podľa mňa sa to v ich prípade deje prirodzene. Netvrdím, že všetky informácie z channelingov sú zlé, alebo nesprávne…to nie, len ten slovník je mi cudzí. To už je však môj vlastný problém 🙂 . Niečo mi tam jednoducho nehrá. Akoby sa myšlienky radšej ukrývali za channeling s nikekym/niečim, lebo ľudia inak nebudú počuť a nebudú chcieť rozumieť. Lebo i naše myšlienky sú vedené v láske a láskou a problém je ten, že keď by autor povedal…:”Cítil som takú a takú vec a túžim vám ju povedať.”, ľudia by sa mu vysmiali, ale keď povie…:”Ten a ten anjel/duša/entita mi dnes pre vás nadiktovala toto a toto.”, všetci stíchnu a budú počúvať. 🙂 Takto to cítim ja a netvrdím, že je to správne a je to pravda. Len trochu odhaľujem svoje myslenie a názory. 🙂

  Odpovedať

 4. Posted by isia on 11. marca 2010 at 17:12

  Takže i ty to máš tak, že jednoducho cítiš, vieš? A ak potrebuješ radu, či pomoc, tak o ňu jednoducho poprosíš a ona príde, prirodzene ako pierko vetrom doviate? A nemusíš sa trápiť a strachovať, lebo jednoducho vieš, že pomoc príde, je tu aj keď ju nevidíš… 🙂

  Odpovedať

  • áno, tak nejak 🙂
   – keď pracujeme srdcom, je všetko ľahké a bez námahy
   – keď pracujeme vôľou, 3.čakrou, všetko je namáhavé a neisté

 5. Posted by Beata on 11. marca 2010 at 21:10

  …oj Minne, aj mne tento článok akosi “ušiel”, fajn, že si dal link, lebo by som si ho neprečítala. Veľmi dobré čítanie na zamyslenie…ja tiež nekomunikujem so žiadnou mimozemskou bytosťou, nejako som sa netúžila s nikým mimozmyslovo spájať, ale v duchu komunikujem s Bohom. Téééda, v skutočnosti ja komunikujem, spätné hlasy nepočujem :-D, ale vždy viem, že ma po takej “meditačnej” komunikácii napadne množstvo zaujímavých myšlienok a riešení na nejaký problém, ktorý ma trápi, že to asi nebude len tak…z mojej hlavy… 🙂 A tiež nikdy nezabudnem za všetko poďakovať…

  Odpovedať

 6. Posted by valery on 11. marca 2010 at 21:59

  Možno je to tak, že každý si nájde niečo, čomu uverí. Niekto verí tomu, že ak vypije vodu, v ktorej bol krištáľ a celú noc naň svietil mesiac, uzdraví sa. Niekto potrebuje anjelov, aby ho viedli, niekto hľadá anjela v ľudskom tele. Možno nie je podstatné, či niekto objíma stromy alebo užije homeopatiu. Možno je podstatná tá viera. A ak uverí, uzdraví sa. Či už hľadá uzdravenie telesné alebo pozdvihnutie ducha. Veď aj tak je všetko od Boha a všetko je Boh. 🙂 A poďakovať za to všetko, za tú nádhernú rôznorodosť treba samozrejme len Jemu 🙂

  Odpovedať

 7. Posted by bosorka on 12. marca 2010 at 13:04

  …ak by sa dal vrátiť čas, tak to urobím. To s kým vlastne komunikujem a nedokážem sa ho zbaviť za to všetko trápenie a klamstvo, čím som si prešla mi to nestojí.

  Odpovedať

 8. Posted by Rajka on 30. júna 2010 at 23:58

  Pred chvilou som bola pozriet na Ninkinom blogu, a zarazil ma jeden jej clanok o Luciferovi z 28.6. a tiez komentare nan. Tak tam ja zatvaram dvere. Isla som hladat tvoj nazor a nasla som toto. Dakujem za potvrdenie mojho nazoru.

  Odpovedať

  • Posted by Nina on 1. júla 2010 at 19:44

   Lucifer je Rodanael, ak je to takto lepšie. Viem, že z kostola vie veľa ľudí o Luciferovi ,,inak”. Aj ja som doteraz mala také predstavy, ktoré mi nabúchali do hlavy. Chvalabohu sa to zmenilo. Ale na to musí prísť asi každý sám.

 9. Posted by rozalka on 1. júla 2010 at 13:17

  Rajka, je to tvoje rozhodnutie. Veď preto máme slobodnú vôľu. 😀 Mám na to iný názor, ale nechcem posudzovať, ktorý je správny. Myslím, že všetky sú správne, dôležité je čomu veríme.

  Odpovedať

 10. Posted by Rajka on 1. júla 2010 at 13:48

  Rozalka
  z urciteho pohladu su vsetky rozhodnutia spravne. Ale ked sa rozhodneme pre nieco co nieje v sulade s Bozim zakonom, tak dostaneme kopance, ktore nas nasmeruju na spravnu cestu. Cize k cielu prideme, ale bude to trvat ovela dlhsie, a bude to bolestivejsie.

  Odpovedať

 11. Posted by rozalka on 1. júla 2010 at 15:26

  S tým súhlasím. Už vyvstáva len otázka, kto posúdi čo je v súlade s božím zákonom.

  Odpovedať

 12. Posted by Rajka on 1. júla 2010 at 16:04

  stačí držať sa učenia Ježiša Krista.

  Odpovedať

  • Posted by Nina on 1. júla 2010 at 19:07

   Nechápem prečo si niektorí ľudia myslia, že Lucifer je zlý. To robí iba tá nevedomosť. Je to Svetlonos a robí len to, čo dostal ako úlohu od Otca. Ale súhlasím, že má na to každý iný názor, takže Rajka, kľudne si zatvor dvere kde chceš, je to tvoje rozhodnutie. Ale kto by mal záujem dozvedieť sa pravdu, tak Dae o tom napísala krásny článok, kde je všetko vysvetlené. A Lucifer a Uriel mi neskutočne pomohli, takže o nich nikdy pochybovať nebudem 😉

   http://angelarium.wordpress.com/2009/11/18/interview-s-luciferom/

 13. Posted by mayka1121 on 1. júla 2010 at 17:25

  aj ja som čítala tie články, a akurat pár dní predtým som uvažovala o tom ako sa u lásky-anjela niečoho nemenného zrazu objaví ľudská vlastnoť a to pýcha.

  ako som tak rozmýšľala tak šťastný človek bez utrpenia by sa len veľmi ťažko učil múdrostiam srdca, čiže aj to zlo ak ho tak nazveme je potrebné, aby sme pochopili, oprášili sa a išli tou správnou cestou

  stretla som sa prevažne s negatívnymi názormi vo svojom okolí na meditáciu a veci okolo že je to od zlého, ale v rámci toho som pochopila veľa vecí ako aj to že za moje problémy som zodpovedná iba ja sama nie iní ľudia, a ďalšie perličky by sa dali uvádzať

  tolko moje myšlienky, ktoré sa mi valia hlavou:)

  Odpovedať

  • Posted by Rajka on 1. júla 2010 at 20:41

   Je vela nabozenstiev a vsetky maju rovnaku podstatu. My ludia kdesi vnutri aj tusime, o com to vsetko vlastne je, ale nechceme sa s tym stotoznit. Preco? Lebo ,,zavisime” od nazorov inych. Myslim, ze som pochopila to ,,budte ako deti”. Predstav si, ze pol hodinu v okruhu 2-3 kilometre od teba nieje ziadny clovek. Ja by som sa vyvalala v trave, postlacala vsetoy zvonceky, pohojdala na hojdacke, keby prsalo, tak by som mokla, skakala po blate a spievala. A hlavne by som sa smiala. Toto keby som urobila (pri mojich 49. rokoch) medzi ludmi, tak uz som v blazninci. 😀 Sme obmedzovani, ale sme si sami na vine. Utrpenie? Zas je to len vo vztahu k inym. Zamenme ho za sucit. Stastie? Co je stastie? (muska jenom zlata 😀 ) To je ked sa mame dobre? Rodicom nezalezi na vlastnom stasti, makaju, aby sa mali dobre ich deti. Tie dospeju a makaju, aby sa mali dobre ich deti. Tie dospeju a makaju, aby sa mali dobre ich deti….a tak to ide dalej. A kto sa bude mat dobre? A co je to vlastne dobre?… Sme na sebe zavisli a seba hodnotime z pohladu jnych. Musime si ale uvedomit svoju individualitu, svoju jedinecnost. Co robime, za to sa budeme sami zodpovedat pred Bohom. A tam nepomozu vyhovorky, spekulacie, ani pravne klucky. Kazdy citi, ci kona spravne, alebo nie. Na to nemusi studovat ani bibliu, ani pravo. Ja mozem 1-2x upozornit na nieco, co podla mojej mienky nieje spravne, ale potom sa uz nemozem miesat do slobodnej vole. Mozno z jeho pohladu moja mienka nebola spravna.
   Na nete su stovky stranok, kde sa hovori o dusi, o laske o zmysle zivota, o Bohu. Uz staci len uvedomit si to, prijat to a zit tym. Ale to sa lepsie pise, nez realizuje. Pravda? 😀
   Co sa tyka Lucifera: POZOR! Krasny, ale padly anjel. Ked chces pomoc, preco neziadat priamo Boha?
   Tiez som pocula nazor, ze meditacia je zla, ale tiez som pocula, ze aj Jezis meditoval (aj papez Jan ll.) . Aj ja meditujem, ale treba s laskou.

  • Posted by Rajka on 1. júla 2010 at 21:48

   Beata
   Dakujem, precitala som. V kratkosti je tam zachytene podstatne. Odporucam knihu od Rudolfa Steinera,

   Tajemství prahu.

   ,,Duše nechť vidí krásu Luciferovou,
   ale nesmí propadnout jeho moci…”

  • Rajka,
   nepoznáš náhodou pôvod toho textu Sulika od Beaty? Je to z tej knihy “Tajemství Prahu”?

  • Posted by Rajka on 2. júla 2010 at 20:07

   Minne,
   pravdepodobne cerpal z tej knihy. Prebehla som si ju, niesu to texty z knihy, lebo Steiner pise o tom obsirne. Sulik urobil podla mna akesi zhrnutie, co podla neho je dolezite. No cudujem sa, preco nenapisal zdroj. Podla mna pouzil tu knihu, lebo v nej je pisane o Luciferovi, Ahrimanovi, strazcovi prahu, o meditacii, ale aj o inom.

  • Vďaka Rajka. Takže zaujímavá kniha to musí byť.

  • Posted by Rajka on 2. júla 2010 at 20:41

   To teda je. Ada sa dokonca dobre pochopit. 😀

 14. Posted by Beata on 1. júla 2010 at 22:04

  😀 super Rajka, že si si to prečítala, ale bolo to hlavne pre Ninku 😀

  Odpovedať

  • Posted by lilah on 3. júla 2010 at 07:59

   uuuuf, akási divná presvedčovacia lobby, čo toto ?!? zasa je pravé a pravejšie náboženstvo , pravý a pravejší boh , hm …. 😯 😯 😯 … úžas totok

  • Posted by Rajka on 3. júla 2010 at 10:36

   lilah
   toto nieje presvedcovacia lobby, ani o nabozenstve. Ked sa niekto podla mna myli, tak citim potrebu upozornit ho, ale co s tym urobi, je na nom samotnom. Steiner vedel a informoval nas. Co tak pozriet sa do tejto knihy? 😀

  • Posted by isia on 3. júla 2010 at 11:39

   …ale hlavne, že sa máme všetci radi….tak sa na seba trochu usmejme 🙂

   -Přijde Žid k rabínovi a ztěžuje si na jiného Žida, jak je nemorální, co mu zlého udělal, jaký je podrazák atd. Rabín povídá:
   “Máš pravdu, to, co provedl, je špatné a odsouzeníhodné.”
   Další den za ním přijde ten druhý Žid a líčí celou věc znova, akorát s opačným znaménkem. Rabín mu opět dá za pravdu. Obojí sledoval rabínův žák a hned se ptá:
   “Proč jsi dal za pravdu každému z nich, když každý tvrdil opak? Vždyť je to účelové, neupřímné, bezcharakterní!”
   “Milý synu,” odpoví rabín, “i ty máš pravdu!”-

  • Posted by Rajka on 3. júla 2010 at 12:08

   Pekne podobenstvo, poznam ho.
   Toto mam z osobnej skusenosti: Manzela som upozornovala, aby polievku nesolil tak, ze do nej usypa z velkej nadoby
   – neboj, mam to v oku, polievka to znesie.-ubezpecoval ma
   Mal pravdu. Polievka to zniesla, vonala, vyzerala uzasne, akurat sa nedala jest a skoncila v ,,porcelane”. 😀

 15. Posted by Nina on 2. júla 2010 at 08:58

  Pozerala som si to a preverovala som aj pravdivosť, a poviem vám, že nič moc. Ale nezazlievam vám to, som rada, že ma chcete ,,ochrániť”, je to od vás milé, ale naozaj to nepotrebujem. Ako sa hovorí v kybalione, ,,Pery múdrosti sú zatvorené, okrem pre uši chápajúcich” či ,,Keď sú uši žiakov pripravené počuť, priletia pery naplniť ich múdrosťou”. Takže ďakujem a láska s vami 🙂

  Odpovedať

  • Posted by Nina on 3. júla 2010 at 16:37

   Rajka, podľa teba sa mýlim…ale ako vieš, že sa mýlim?Si v mojej koži? Cítiš to čo ja?Počuješ to čo ja? Nie, nemyslím si to. Ale vážim si tvoje upozornenie. Ďakujem. Ale ak ma chcete súdiť, nebuďte so mnou, ale buďte vo mne 😉 Neviem kto to povedal, ale tak mi to napadlo 🙂 Je to nejaký aforizmus. A áno, aj Lucifer je pekný, ale Uriel bol krajší. A žiadam o pomoc aj Boha…odkedy som si prečítala tento článok, už Otca neobídem. A Lucifer mi sám povedal, aby som to, čo hovorím jemu, povedala rovno Bohovi. Všetci ťaháme za jeden povraz.

  • Posted by lilah on 3. júla 2010 at 20:52

   nina… to som tým chcela povedať, preto som napísala lobby.. lebo , rajka neuraz sa, ale upozorňovať niekoho na akože chyby v jeho živote, zvlášť ak je sám so životom max. spokojný, je manipulácia, podobá sa mi to misionárom, ktorý odhliadnuc od čistých úmyslov, doslova v iných kultúrach narobili viac škody, ako úžitku, … história je toho predsa plná, akékoľvek presviedčanie, sa väčšinou končí opozičným postojom dotknutej strany, aj keď nikto, a zvlášť ja nie, nepochybujem o tvojích dobrých úmysloch… jo díky za typ na knihu, ale nechaj výber čítania akejkoľvek literatúry predsa len na mne, viem čo sa mi páči, a snád sa k steinerovi snád dostanem… ale díky, ked si ju budem čítať, isto si na teba spomeniem, … 😆

   isia, tento príbeh je skvelý… a díky, že si potvrdila presne to čo som spomínala, … áno, aj ja mám pravdu, aj ninka, aj rajka,… presneeeeeeee tak… díkes a cmukééééres. 😆

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: