Sféry bytia


Prevzaté z knihy Poznanie svetla – Život po živote, Silvia Wallimannová

Astrálna sféra.

V astrálnom svete je 7 dimenzií a každá má 7 stupňov. Prvé tri dimenzie sú tmavé až šedé.

1. dimenzia – „peklo“.
Je čierna bez svetla a približne odpovedá predstave pekla. Neoznačuje to konkrétne miesto, ale stav vedomia. Pozostáva z bolestivých stavov duše, z vnímania bezhraničnej opustenosti, hlbokého strachu a beznádeje. Tam trpia duše ľudí, ktorí vedome a úmyselne škodili iným na Zemi, bez toho aby ľutovali svoje skutky. Tento stav trvá tak dlho, pokiaľ nepreukážu ľútosť a vyvinú sa cez rôzne pásma tejto dimenzie tak, že sú schopní v novom živote na Zemi splatiť dlh a učiť sa láske k blížnemu.

2. dimenzia – „očistec“.
Takisto je bez svetla, ale nie je čierna, ale tmavošedá. Tu sú bytosti, ktoré na Zemi iným škodili, ale ešte počas života ľutovali svojich činov. Po ukončení istého procesu dozrievania v tejto dimenzii sa musia všetky podrobiť znova vývoju na Zemi, aby mohli potom vstúpiť do vyšších astrálnych oblasti.

3. dimenzia – „prechodná pláň“.
Dolná časť je šedá a horná časť už prepúšťa svetlo. Tu už bytosti vnímajú lásku. K urýchleniu ich procesu učenia sa odvádzajú inými svetelnými bytosťami dočasne z tejto pláni von, takže môžu prejsť bránou svetla do 4. dimenzie astrálneho sveta. Po ukončení procesu vývoja sa vracajú naspäť na Zem, ale s tým, že sú vedomí svojho cieľa, o ktorý majú na Zemi usilovať a dosiahnuť ho. V prvých troch dimenziách môžu procesy vývoja trvať celé stáročia, ba aj tisícročia.

4. dimenzia – „sféry kozmickej pamäti“.
Je to svetelná sféra. Je v nej nazhromaždené všetko myslenie, ktoré sa nazýva ako svetová pamäť – Akáša. Všetko myslenie je nazhromaždené medzi 4. a 6. stupňom tejto dimenzie. Nazýva sa sférou absolútneho vedomia. V prvých troch stupňoch tejto dimenzie sú krásne krajiny, jazerá, kvety, zvieratá, hudba a farby. Všetky bytosti z 1 – 3. pásma sa musia po ukončení vývoja vrátiť na Zem a síce výlučne učiť sa službe k blížnemu. Ak bytosti v 4. pásme vyriešia všetky svoje úlohy, tak sa vytvorí energia, ktorá im pomôže k prechodu do 5. pásma tejto 4. dimenzie.
V 5. a 6. pásme sa vibračne prispôsobujú, učia sa a pripravujú sa tak na ďalšiu dimenziu. Môže sa samozrejme dobrovoľne aj “vteliť” na Zem, ako čisté bytosti svetla, alebo poslovia.
7. pásmo 4. dimenzie je medzi-oblasť, kde žijú bytosti, ktoré sa starajú o tých, ktorí sa nachádzajú v astrálnom spánku.

5. dimenzia – „miesto vedomia“.
Bytosti tejto dimenzie prijali úlohy byť našimi pomocníkmi a ochrancami. Bytosti 1. pásma sa snažia vyvinúť naše centrá energie. Pokiaľ človek zatiaľ si nevyvinul svoje nadzmyslové vnímanie, tak môže svojho pomocníka vnímať vnútorným hlasom. Hlas nášho vnútorného ochrancu je počuť stále, lenže často sa ľudia pred ním uzatvárajú.
Bytosti 2. – 6. pásma tejto dimenzie majú takisto za úlohu pomáhať vývoju ľudí žijúcich na Zemi. Vylaďujú naše energie a touto prácou sa tieto bytosti rýchlo vyvíjajú a preto nemusia sa dlho zdržiavať v 5. dimenzii. Bytosti týchto sfér majú silu pohybovať prvkami ohňa, vzduchu, vody a zeme na našej planéte.
7. pásmo 5. dimenzie je takzvanou „bránou do nebies“. Slúži výlučne k prepusteniu vysokých energií a dokonale vyvinutých svetlých bytostí zo 6. stupňa. Je to určitý druh filtra, pretože cez túto bránu neprejde žiadna iskra, ktorá nepatrí do vyššej dimenzie. Ak človek žijúci na Zemi sa vyvinie na takúto duchovnú úroveň, môže ho lúč tejto brány zasiahnuť ako blesk. Pre týchto ľudí to znamená, že náhle zomrú na Zemi, pretože už ďalší vývoj na Zemi nie je potrebný a je možný pre neho vývoj priamo v 6. alebo 7. dimenzii.

6. dimenzia – „miesto lásky k blížnemu“.
Dá sa povedať, že je to sféra, kde bytosti sú v poslednej fáze čistenia, vyrovnávania a upokojovania sa. Z tejto sféry dochádza len zriedkavo ku kontaktom s našou Zemou. Bytosti v tejto sfére si navzájom pomáhajú s vyrovnávaním vibrácií, prechádza nimi čistá láska k blížnemu a vnútorné prianie pomoci. Ak liečiteľ na Zemi je čistého srdca, čerpá liečivú energiu zo 7. pásma tejto dimenzie.

7. dimenzia – „nebeské mesto“.
Aj keď je v tejto sfére takisto 7. pásiem, nemožno ich rozlišovať, pretože sa vzájomne prelínajú. Je to jediný tok svetla nepochopiteľný nášmu rozumu. Aj bytosti tejto sféry sa dobrovoľne vteľujú na Zem, aby zabránili zániku života na Zemi. Sú plné nevyčerpateľnej obetavosti a často sa dobrovoľne vystavujú najhlbšiemu utrpeniu, aby dosiahli najvyššej čistoty. V tejto dimenzii je brána, ktorou sa postupuje do mentálnej sféry. Ďalšou bránou sa prechádza na iné planéty.

Astrálny spánok
Astrálny spánok ponúka zvláštnu možnosť vývoja ľuďom, ktorí zomreli vedome, ale nemajú ešte silu, aby prešli cez most svetla. Počas spánku sa ďalej vyvíja a ujasňuje si ďalšie kroky. Tento stav je podobný embryonálnemu stavu dieťaťa. Do tohto spánku môžu upadnúť aj ľudia, ktorí sa nepripravovali na smrť. Po smrti sa nachádzajú v bezvedomí a jeho následkom je astrálny spánok.

Obývané planéty
Vo vesmíre je nesmierne množstvo planét, kde sa môže aj náš, ľudský duch vteliť. Sú planéty, ktoré sú pozadu s vývojom oproti Zemi, ale aj planéty s vývojom ďaleko pred vývojom Zeme.

Mentálna sféra
Zem je napojená na čas a priestor. Astrálna sféra iba na priestor. Mentálna sféra je bezčasová a bezpriestorová. Ak je bytosť duševne zrelá na prechod do mentálnej sféry, musí dôjsť k smrti astrálneho tela, tak ako na Zemi, k smrti fyzického tela. Smrťou astrálneho tela dochádza k zrodeniu v mentálnej sfére. Zážitok tejto smrti je neopísateľne krásna túžba po Prasile. Je to prežitie dokonalej slobody a čistej božej lásky. Mentálna sféra je sférou myšlienok, vyvíjajúcich sa ako čistá energia bez pocitov. Duchovné telo sa nepodobá fyzickému alebo astrálnemu, ale môžeme si ho predstaviť ako svetelný obal. Túto sféru môžeme nazvať aj sférou Syna Božieho. Tu vládnu myšlienky najvyššej čistoty všetkých bohov. Vývoj v tejto sfére trvá tak dlho, až sa doterajšie vedomie individuality odloží a kvôli zjednoteniu sa rozpustí. Prechod z mentálnej sféry do kauzálnej už nie je smrťou, ale iba splynutie s Večným bytím a Prapôvodom. V mentálnej sfére sa spájajú všetky čisté myšlienky všetkých planét. Každá bytosť je tu v podstate prijímaná ako boh. A tak chápeme, že i my sa raz staneme bohmi.

Kauzálna sféra
Kauzálna sféra by sa dala ľudovo pomenovať ako Boh otec a Duch svätý. Všetci bohovia, ktorí boli, alebo budú, sú to bytosti z tejto dimenzie, alebo z nej pochádzajú. Kauzálna sféra je základom existencie. Je to dimenzia najvyššej dokonalosti. Stále z nej vyteká božia energia vo všetkých zloženiach. Výrok, že Boh je vo všetkom, je teda správny. Tak to je a vždy aj bude.

Reklamy

One response to this post.

  1. Posted by Roman on 30. apríla 2018 at 00:47

    Takže všetci sme boh ??

    Odpovedať

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: